Polska
  • Dorosłe jeże mają około 5,000 kolców.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Bobry aktywne są tylko o zmierzchu i nocą.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Rzymski cesarz Kaligula mianował swojego konia senatorem.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)