Polska
  • Średnia temperatura na Alasce wynosi od -30ºC w zimie, do -10ºC w lecie.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Na pierwszym logotypie Apple’a był Isaac Newton siedzący pod drzewem jabłoni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Rzymski cesarz Kaligula mianował swojego konia senatorem.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)