Polska
  • W Indiach ukazuje się 22 000 gazet.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Tina Turner kiedyś nazywała się Annie Mae Bullock.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Największy mięsień w organizmie człowieka, to mięsień pośladkowy – waży 1,8 kg.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)