Polska
  • Kraby, homary i pająki w sytuacji zagrożenia odrzucają odnóża, które potem odrastają.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Królowa Elżbieta I była cenioną poetką i mówiła biegle 6 językami.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Starożytni Egipcjanie na znak żałoby po śmierci kota golili brwi.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)