Polska
  • W Indiach krowy mają takie same prawa jak ludzie.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Jądro Ziemi ma wyższą temperaturę niż powierzchnia słońca.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Gąsienice mają cztery tysiące mięśni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless