Polska
  • Plaża w Rio de Janeiro ma 73 km długości.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Salvador Dali przybył raz na wystawę sztuki w limuzynie pełnej rzepy.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Największy mięsień w organizmie człowieka, to mięsień pośladkowy – waży 1,8 kg.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)