Polska
  • W każdej minucie rodzi się 250 dzieci.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • William Shakespeare grał w wielu swoich sztukach w the Globe Theatre.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Gąsienice mają cztery tysiące mięśni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless