Polska
  • Kraby, homary i pająki w sytuacji zagrożenia odrzucają odnóża, które potem odrastają.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Washington Irving był pierwszym Amerykaninem utrzymującym się wyłącznie z pisania.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Gąsienice mają cztery tysiące mięśni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless