Polska
  • Pierwszy człowiek (homo sapiens) stąpał po ziemi 250 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Mary Shelley napisała Frankensteina w wieku 19 lat.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Ketchup wymyślono w Chinach.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)