Polska
  • Średnio 7% masy ludzkiego ciała to krew.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Thomas Eddison spopularyzował użycie słowa “halo’ przy odbieraniu telefonu.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Google pierwotnie nazywał się BackRub.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless