Polska
  • Washington Irving był pierwszym Amerykaninem utrzymującym się wyłącznie z pisania.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Pustynie zajmują 1/3 powierzchni lądu stałego Ziemi.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Google pierwotnie nazywał się BackRub.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless