Polska
  • W Japonii jest 5,5 miliona automatów vendingowych, 1 na każdych 23 mieszkańców.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Na pierwszym logotypie Apple’a był Isaac Newton siedzący pod drzewem jabłoni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Najstarszym znanym warzywem jest groszek.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)