Polska
  • Niezależnie od rodzaju gry, zespół w czerwonych koszulkach ma większe szanse na wygraną.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Kiedy mówimy, używamy ponad 70 mięśni.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Salvador Dali przybył raz na wystawę sztuki w limuzynie pełnej rzepy.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)