Polska
  • Pustynie zajmują 1/3 powierzchni lądu stałego Ziemi.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Leonardo Da Vinci malował Mona Lisę przez 12 lat.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Tina Turner kiedyś nazywała się Annie Mae Bullock.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)