Polska
  • Washington Irving był pierwszym Amerykaninem utrzymującym się wyłącznie z pisania.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information
  • Google pierwotnie nazywał się BackRub.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Statua Wolności pełniła funkcję latarni morskiej w latach 1886-1902.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless