Polska
  • W Indiach krowy mają takie same prawa jak ludzie.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • August Cezar miał lęk przed ciemnością.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Ketchup wymyślono w Chinach.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)