Polska
  • Kiedy mówimy, używamy ponad 70 mięśni.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się blisko 3 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Leonardo Da Vinci malował Mona Lisę przez 12 lat.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)