Polska
  • Kiedy mówimy, używamy ponad 70 mięśni.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Na pierwszym logotypie Apple’a był Isaac Newton siedzący pod drzewem jabłoni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Statua Wolności pełniła funkcję latarni morskiej w latach 1886-1902.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless