Polska
  • Karol Darwin był zagorzałym hodowcą gołębi.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Na pierwszym logotypie Apple’a był Isaac Newton siedzący pod drzewem jabłoni.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Ketchup wymyślono w Chinach.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)