Polska
  • Królowa Elżbieta I była cenioną poetką i mówiła biegle 6 językami.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Rzepa zielenieje pod wpływem promieni słonecznych.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)
  • Kleopatra poślubiła dwóch swoich braci.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)