Polska
  • W Indiach krowy mają takie same prawa jak ludzie.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się blisko 3 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Thomas Eddison spopularyzował użycie słowa “halo’ przy odbieraniu telefonu.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless