Polska
  • Plaża w Rio de Janeiro ma 73 km długości.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Pierwszy człowiek (homo sapiens) stąpał po ziemi 250 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Statua Wolności pełniła funkcję latarni morskiej w latach 1886-1902.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless