Polska
  • William Shakespeare grał w wielu swoich sztukach w the Globe Theatre.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Google pierwotnie nazywał się BackRub.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • August Cezar miał lęk przed ciemnością.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)