Polska
  • W Indiach ukazuje się 22 000 gazet.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się blisko 3 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Town to najstarsze angielskie słowo.

    Botham, Noel, The Book of Useless Information, New York, NY: Penguin Group USA, 2006 (Red)