Program dla szkół PEARSON SUPPORT


Program dla szkół PEARSON SUPPORT ma na celu nieodpłatne udzielenie wsparcia w korzystaniu z naszych podręczników w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazalnych, w których nauczyciele zdecydowali się na ich wybór. Podręczniki zakładają wykorzystanie materiałów dydaktycznych, nieodzownych w nowoczesnym nauczaniu języków obcych, takich jak nagrania, filmy, przewodniki metodyczne, etc.

Program PEARSON SUPPORT umożliwia pozyskanie tych materiałów w terminie od maja 2013 do odwołania lub wyczerpania zapasów

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. Przed złożeniem formularza konieczne będzie zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

UWAGA!
Jeżeli uczą Państwo w zespole szkół i zamawiają materiały dla różnych typów szkół (np. dla gimnazjum i liceum), prosimy o wypełnienie osobnych formularzy dla każdego typu szkoły (czyli osobno dla gimnazjum i liceum).

Zaloguj się

Lub przejdź dalej bez logowania >
 


Pearson Central Europe, sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000090224, NIP: 527-22-41-447, Kapitał zakładowy: 1 450 000,00 złotych

created with care by dibby.pl