Nagrody

 

Pearson, jako wiodący dostawca rozwiązań edukacyjnych,
w centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Naszym najważniejszym celem jest zagwarantowanie im materiałów pomocnych w osiągnięciu maksymalnych postępów w nauce.

Wiemy jak ważna jest motywacja w procesie nauczania, dlatego pragniemy docenić tych uczniów, którzy potwierdzają swoją wiedzę językową, zajmując wysokie miejsca w powiatowych i międzyszkolnych konkursach językowych, czy też osiągają najlepsze wyniki w nauce angielskiego.

Z myślą o nich wraz z naszym wyłącznym dystrybutorem - Platformą Dystrybucyjną Edu-Książka - przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, dzięki której szkoły mogą zakupić nagrody książkowe ze zniżką aż do 70%

 

 

Nasze propozycje:

   
   
   

 

Przypominamy, że w przypadku szkół państwowych ustawodawca reguluje zakres wsparcia, które wydawnictwa mogą zapewnić nauczycielom i uczniom. Zgodnie z poniższym zapisem zakazane jest przekazywanie jakichkolwiek nieodpłatnych materiałów.

Art. 22d.1.
Zakazane jest:
1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

 Uwaga: Istnieje także możliwość otrzymania gadżetów promocyjnych Pearson. Po gadżety należy zgłosić się do Doradcy Pearson.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.