Programy nauczania

Dziękujemy Państwu za wybór publikacji Pearson. Aby korzystanie z naszych kursów było jak najłatwiejsze, opracowaliśmy do poszczególnych etapów kształcenia programy nauczania, które można wykorzystać w planowaniu pracy z naszymi kursami.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej nie dopuszcza już do użytku szkolnego programów nauczania. Są one dopuszczane do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Dyrektor szkoły, przed dopuszczeniem do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania ogólnego, może zasięgnąć opinii: nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, który pomoże mu ocenić, czy dany program spełnia wymagania stawiane tego rodzaju dokumentom.

Nauczyciel może:

  • opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami;
  • przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje;
  • przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami*.

*Pearson Central Europe jest właścicielem praw autorskich pobieranych publikacji i zastrzega sobie wyłączność do ich dystrybucji jako nieodpłatnego materiału dodatkowego. Dopuszczamy możliwość modyfikacji zamieszczonych materiałów na potrzeby nauczyciela czy szkoły, jednak bez możliwości obrotu i rozpowszechniania zmodyfikowanych materiałów. Rozpowszechnianie i obrót oryginalnymi bądź zmodyfikowanymi publikacjami bez zgody Pearson Central Europe naruszają prawa autorskie wydawnictwa.

Pliki do pobrania

Przedszkole i zerówka

Program nauczania- nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania- nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Nauczanie języka angielskiego poprzez gry i zabawy - przykładowe scenariusze zajęć

 ​Ocena programu nauczania - przedszkole i zerówka - nowa podstawa programowa

 

 

Klasy 1-3

Program nauczania 1etap edukacyjny, klasy I -III - nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania 1etap edukacyjny, klasy I -III - nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

 ​Ocena programu 1 etap edukacyjny - nowa podstawa programowa

Klasy 4-6

Program nauczania dla klas 4-6 - nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania dla klas 4-6 - nowa podstawa programowa 2012 z aktualizacją 2016

Program nauczania dla klas 4-6 z przygotowaniem do sprawdzianu szóstoklasisty - nowa podstawa programowa

Program nauczania dla klas 4-6 z przygotowaniem do sprawdzianu szóstoklasisty - nowa podstawa programowa

Ocena programu dla klas 4-6 - nowa podstawa programowa

Ocena programu dla klas 4-6 - nowa podstawa programowa

 

Gimnazjum

Program nauczania gimnazjum III.0 - nowa podstawa programowa

Program nauczania gimnazjum III 1 - nowa podstawa programowa

 ​​ Ocena programu III 0 i III 1 - nowa podstawa programowa

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Program nauczania szkoły ponadgimnazjalne IV 0 - nowa podstawa programowa

Program nauczania szkoły ponadgimnazjalne IV 1 - nowa podstawa programowa

 Ocena programu IV.0 - nowa podstawa programowa

 Ocena programu IV.1 - nowa podstawa programowa

 

Programy do starej podstawy programowej dla 2. i 4. etapu edukacyjnego – kliknij tutaj