Ekspert radzi

Bogucka_Mariola.jpg

Mariola Bogucka
jest nauczycielem i metodykiem z ponad 20-letnim stażem, wykłada obecnie ELT Young Learners Methodology na Uniwersytecie Gdańskim. Od wielu lat pełni aktywną rolę w programie INSETT, będąc jego regionalną koordynatorką oraz współorganizatorką ogólnopolskich konferencji. Zajmuje się także pisaniem kursów do nauki języka angielskiego dla najmłodszych. Jest współautorką podręczników, takich jak Friends czy English Adventure oraz autorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli języka angielskiego.

Zadaj pytanie ekspertowi

* Pola wymagane

1. Czym jest nowa podstawa programowa?

2. Skąd mogę mieć pewność, że podręcznik jest zgodny z nową podstawą programową?

3. Czy w związku z nową podstawą programową naukę w klasie czwartej powinno się zaczynać od podręcznika na poziomie 1, pomijając Starter?

4. Co powinien wiedzieć 3-klasista kończący I etap edukacji?

5. Od kiedy obowiązuje nowa podstawa programowa?

6. Jaki poziom zaawansowania powinien osiągnąć uczeń na koniec klasy 6?

7. Czy nowa podstawa różni się zasadniczo od poprzedniej w odniesieniu do języków obcych?

8. Co zostaje bez zmian?

9. Na czym polegają różnice?

10. Gdzie szukać zakresu wymaganych struktur gramatycznych?

11. Jakie umiejętności precyzuje NPP?

12. Dlaczego podręczniki mają poziom A2, a nawet B1, skoro NPP zaleca poziom A1?

13. Co jest najważniejsze w uczeniu języka?

14. Czy NPP nakazuje dzielenie uczniów na grupy pod względem zaawansowania?

15. Czy znikają ścieżki edukacyjne?

16. Jakie są sugerowane warunki i sposoby realizacji NPP w odniesieniu do języków obcych?

17. Jakie są cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej?

18. Jakie są najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej w odniesieniu do języków obcych?

19. Jakie postawy powinniśmy kształtować wśród uczniów?

20. Jakie dokumenty kształtują działalność edukacyjną szkoły?

21. Jak ma wyglądać indywidualizacja procesu nauczania w klasach IV-VI?

22. Ile godzin angielskiego w ciągu roku mam do dyspozycji?

Co powinien wiedzieć 3-klasista kończący I etap edukacji?

Uczeń kończący klasę III:

 • 1)wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);
 • 2)reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
 • 3)rozumie wypowiedzi ze słuchu:
  • a)rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
  • b)rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
  • c)rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
  • e)rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
 • 4)czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
 • 5)zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;
 • 6)przepisuje wyrazy i zdania;
 • 7)w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych; współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.