Egzamin maturalny 2015

Bożena Fijałkowska jest metodykiem i nauczycielem z ponad 20-letnim stażem. Od lat pracuje z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, dbając o ich solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego.  Na zlecenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Bożena Fijałkowska prowadzi szkolenia dla nauczycieli, w tym także dla kandydatów na egzaminatorów maturalnych, oraz przewodniczy zespołowi egzaminatorów oceniających prace maturzystów. Egzamin maturalny nie ma przed nią tajemnic.

Zadaj pytanie ekspertowi

* Pola wymagane

1. Czym jest matura?

2. Jakie umiejętności sprawdzane są na egzaminie pisemnym?

3. Na jakie elementy pracy z uczniami należy zwrócić większą uwagę podczas przygotowań do matury?

4. Jakie tematy obowiązują na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

5. Którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do matury z języka nowożytnego?

6. Czy język obcy może być wybrany jako przedmiot dodatkowy?

7. Czy w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie 4 klas techników będą zdawali maturę wg nowych zasad?

8. Czy informator o zmianach w egzaminie maturalnym można otrzymać w formie papierowej?

9. Czy znany jest katalog pytań mogących pojawić się podczas rozmowy wstępnej?

10. Czy to prawda, że w trakcie części ustnej uczeń może zrezygnować z podchodzenia do kolejnych zadań?

11. Dlaczego egzamin ustny zdaje się na jednym poziomie?

12. Kiedy będzie jeden poziom z j. angielskiego na egzaminie pisemnym?

13. Czy można nie zdawać części ustnej egzaminu maturalnego?

14. Czy wyniki matury ustnej będą brane pod uwagę przy rekrutacji na wyższe uczelnie? Do tej pory nie były?

15. Dlaczego uczeń nie ma możliwości przygotowania się do egzaminu, tylko musi odpowiadać z marszu?

16. Jak ujednolicenie poziomów egzaminu ustnego ma się do liczby godzin, którą uczniowie mają do dyspozycji tygodniowo: 2 godziny do 6 godzin?

17. Z jakiego języka uczeń może zdawać egzamin maturalny?

18. Co to znaczy "zdać maturę"?

19. W jaki sposób można zostać egzaminatorem maturalnym?

20. Czy na maturze podstawowej nie będzie listu formalnego?

21. Czy recenzja i opowiadanie całkowicie znikają z egzaminu na poziomie rozszerzonym?

22. Czy CKE lub OKE będą prowadzić kursy na egzaminatorów?

23. Czy egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym będzie się składał z dwóch części?

24. Czy uczeń zdający poziom rozszerzony musi zdać także poziom podstawowy?

25. Czy na egzaminie pisemnym oceniania jest również forma wypowiedzi?

26. Czy uczeń realizujący wariant podstawy - IV.1 R musi zdawać maturę na poziomie rozszerzonym?

27. Czy uczniowie będą pisać notatkę, ogłoszenie lub zaproszenie?

28. Ile tematów będzie miał uczeń do wyboru na poziomie rozszerzonym?

29. Czy zmienia się limit słów wypowiedzi pisemnej?

Czy język obcy może być wybrany jako przedmiot dodatkowy?

Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas może przystąpić do egzaminu z tego języka:

  • na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej, lub
  • na poziomie dwujęzycznym wyłącznie w części pisemnej, lub
  • na poziomie dwujęzycznym w części pisemnej i ustnej.

 

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany:

  • na poziomie rozszerzonym pisemnie i/lub ustnie bez określenia poziomu,
  • na poziomie dwujęzycznym pisemnie lub pisemnie i ustnie.