Diagnoza szkolna

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych poświęconych diagnozie szkolnej, przygotowanych pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej.


„Cokolwiek myślimy o testach i testowaniu - to od wyników, jakie uczeń w nich uzyskuje, zależy jego przyszłość. Testowe egzaminy zewnętrzne to zarazem tak zwane egzaminy doniosłe. [...] Uzyskiwane przez ucznia wyniki mają wpływ na całe jego życie. Jest naturalne, że chcemy, by te wyniki były możliwie najlepsze. Stąd ogromna potrzeba dobrego przygotowania ucznia do tak ważnych egzaminów, udzielenia mu pomocy w opanowywaniu potrzebnego materiału i oswojenia go z technikami testowania”.

Prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska.

W tajniki diagnozy szkolnej, we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską-Janowską, wprowadzą Państwa doświadczeni trenerzy i nauczyciele Pearsona.

Wywiad z prof. dr hab. Hanną Komorowską-Janowską

Rozwiąż quiz (odcinki 1-3)

Rozwiąż quiz (odcinki 4-6)

 

 


Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia?

Odpowiedz poprawnie na pytania testowe i wydrukuj spersonalizowany certyfikat. (Uwaga: aby pobrać spersonalizowany certyfikat, należy mieć konto na stronie www.pearson.pl).


 

Diagnoza Szkolna Pearsona to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach edukacji. To także odpowiedź na obowiązek indywidualizacji nauczania, jaki nowa podstawa programowa nakłada na każdego nauczyciela.

Dowiedz się więcej