Kwalifikacje zawodowe BTEC

 • BTEC dla uczestnika

  Kwalifikacje BTEC są rozpoznawalne międzynarodowo i uznawane przez czołowe instytucje edukacyjne na całym świecie. Rocznie uzyskuje je ponad 1,5 miliona ludzi na świecie. Ponad 200 uniwersytetów na świecie rozpoznaje i honoruje kwalifikacje BTEC. Uczestnicy decydujący się przystąpić do programu kształcenia BTEC uzyskują:

  ● praktyczne umiejętności
  ● zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy
  ● rozwój zawodowy
  ● poszerzenie kwalifikacji zawodowych w instytucji o najwyższych standardach kształcenia
  ● potwierdzenie kwalifikacji certyfikatem rozpoznawalnym i uznawanym międzynarodowo

 • BTEC dla instytucji kształcącej

  Programy nabywania kwalifikacji BTEC realizowane są w 45 krajach na świecie. Zaufało nam już 2 500 placówek włączając w swoją ofertę kwalifikacje BTEC! Instytucja oferująca kwalifikacje BTEC zyskuje:

  ● poszerzenie oferty edukacyjnej
  ● dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy
  ● wprowadzenie efektywnych i sprawdzonych programów kształcenia
  ● zwiększenie konkurencyjności uczestników procesu kształcenia na rynku pracy

 • BTEC dla pracodawcy

  Kwalifikacje BTEC to perspektywa rozwoju zawodowego i gwarancja umiejętności pracownika. Dbamy o to, aby każda osoba legitymująca się kwalifikacją BTEC posiadała najwyższy poziom wiedzy i praktycznych umiejętności. Korzyści dla firmy oferowane przez kwalifikacje BTEC to:

  ● pracownicy z kwalifikacjami potwierdzonymi wiarygodnymi certyfikatami
  ● pracownicy doskonale przygotowani do zawodu
  ● obniżenie kosztów rekrutacji i wdrożenia pracownika
  ● zapewnienie pracownikom wysokiej jakości kursów kształcących i doskonalących kwalifikacje zawodowe

 • Kwalifikacje ogólnozawodowe WorkSkills

  Kwalifikacje ogólnozawodowe WorkSkills to program idealny dla absolwentów szkół i uczelni - osób, które wchodzą na rynek pracy i stają przed wyzwaniem podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Dzisiejszy rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, zdolności do przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami pracodawców. Pracodawcy oczekują od kandydatów do pracy wysokich kwalifikacji zawodowych jak również kompetencji i umiejętności określanych mianem „XXI w.”
  Najcenniejsze dzisiaj kompetencje zawodowe związane są z organizacją czasu i stanowiska pracy oraz z umiejętnościami interpersonalnymi.
  Programy nauczania WorkSkills obejmują wszystkie niezbędne umiejętności XXI w. na poziomie 3 oraz 4 PRK.

Zapraszamy do kontaktu!

Odpowiemy na pytania, jak Państwa organizacja może zaoferować kwalifikacje BTEC swoim klientom.

AGATA GĘBSKA - GOŁĘBIEWSKA

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Pearson Central Europe Sp. z o.o.
agata.gebska-golebiewska@pearson.com
661 361 081