Egzaminy

 


 

  Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź egzamin, który pomoże Ci w karierze!

LCCI IQ to szeroki wachlarz kwalifikacji 
z różnych dziedzin

i dla różnych pracowników. 

Mierz wysoko!

 

 

Egzaminy LCCI w skrócie:

             
Język angielski ogólny
       
 
Język angielski specjalistyczny
         
 
Języki obce dla biznesu
     
 
Metodyka nauczania języka angielskiego DLA NAUCZYCIELI
         
 
Finanse i rachunkowość DLA KSIĘGOWYCH
     
     
     
           
             
             

 

Certyfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Uznawane są na całym świecie przez pracodawców, organizacje zawodowe i uniwersytety oraz Ministerstwa Edukacji jako dowód znajomości języka angielskiego.

Brytyjska organizacja zajmująca się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje następujące kwalifikacje LCCI:

  • English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass od poziomu Level 3
  • English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Wynik  383/500 pkt.
  • JETSET LEVEL 4, 5, 6, 7.

Szczegółowe opisy każdego z egzaminów znajdują się w sekcjach obok. Aby zobaczyć programy nauczania poszczególnych kwalifikacji (Syllabus) oraz przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wzorcami odpowiedzi proszę skorzystać z zakładki Qualification Search.


Egzaminy LCCI IQ:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200) 
  • uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Kwietnia 2012 roku 
  • uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą
  • honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą: Recognition List

Ważne! Już od tego roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w portfolio egzaminów LCCI. Sprawdź szczegóły by móc dobrze zaplanować swoje działania. 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl