Egzaminy LCCI | Pearson LCCI | London Chamber of Commerce and Industry

Egzaminy LCCI

 
LCCI IQ to szeroki wachlarz egzaminów językowych i specjalistycznych. Wybierz egzamin, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

 


Język angielski ogólny
 

Język angielski w biznesie
 
 
 
Egzamin metodyczny dla nauczycieli Business English
 
           
 
Egzaminy specjalistyczne  - księgowość i rachunkowość 
 
            
       
       
       
           

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle skorelowane z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego (CEFR). 
Uznawane są na całym świecie przez pracodawców, uczelnie wyższe oraz instytucje rządkowe
jako oficjalne potwierdzenie kompetencji językowych.

Brytyjska organizacja The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), która przyjmuje podania na przeszło
40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii, honoruje następujące kwalifikacje LCCI:

  • English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3
  • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC) - pass od poziomu Level 3
  • English Language Skills Assessment (ELSA) Reading and Listening. Wynik  383/500 pkt.
  • JETSET LEVEL 4, 5, 6, 7.

Szczegółowe opisy każdego z egzaminów znajdują się w sekcjach obok. Aby zobaczyć programy nauczania
poszczególnych kwalifikacji (Syllabus) oraz przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z wzorcami odpowiedzi
proszę skorzystać z zakładki Qualification Search.


Egzaminy LCCI IQ:

  • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200) 
  • uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17. Kwietnia 2012 roku 
  • uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą
  • honorowane przez różnorodne instytucje i uniwersytety w Polsce i za granicą: Recognition List

Ważne! Już od tego roku wprowadzone zostaną istotne zmiany w portfolio egzaminów LCCI. Sprawdź szczegóły by móc dobrze zaplanować swoje działania. 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl