Level A1

PTE General poziom A1 (A1)
 

Długość egzaminu pisemnego: 1h 15m

Długość egzaminu ustnego: 5m

 

Dla kogo jest PTE General poziom A1?

Egzamin potwierdza podstawową znajomość języka, wystarczającą do poruszania się na co dzień i w podróży. Zdający powinien umieć zrozumieć proste i krótkie informacje oraz samemu takie tworzyć, zarówno pisemnie, jak i ustnie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zdający rozwiązuje
9 zadań powiązanych tematycznie. Na poziomie A1 tematy dotyczą zwykle życia codziennego, np. zakupów lub domu.

Struktura egzaminu
 
Zadanie Oceniana umiejętność Rodzaj zadania
1 słuchanie test jednokrotnego wyboru oparty na materiale graficznym
2 słuchanie i pisanie

dyktando

3 słuchanie

uzupełnianie brakujących informacji

4 czytanie

test jednokrotnego wyboru

5 czytanie test jednokrotnego wyboru oparty na materiale graficznym
6 czytanie

pytania otwarte

7 czytanie

uzupełnianie brakujących informacji

8 pisanie

pisanie krótkiej wiadomości (30-50 słów)

9 pisanie

pisanie krótkiego tekstu (50-80 słów)

10

mówienie monolog

11

mówienie opis obrazka
12

mówienie

odgrywanie scenki

 

 

© 2013 | Stworzone przez dibby.pl