Terminy najbliższych sesji PTE General

Sesje Maj 2017 Czerwiec 2017 Grudzień 2017
Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego 10 kwietnia 8 maja 30 października
Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora 10 kwietnia 8 maja 13 listopada
Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)* 17 kwietnia 15 maja 13 listopada
Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu* 5 maja 2 czerwca 1 grudnia
Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza** 7 sierpnia 4 września 13 marca 2018
Egzamin ustny 6–20 maja 3 czerwca–17 czerwca 2 grudnia - 16 grudnia

Egzamin pisemny

20 maja 17 czerwca 16 grudnia
Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson 26 maja 23 czerwca 22 grudnia
Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.) 24 lipca 21 sierpnia 26 lutego 2018
Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii 24 lipca 21 sierpnia 26 lutego 2018
Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii 31 lipca 28 sierpnia 5 marca 2018
Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii 21 sierpnia 18 września TBC

* Termin rejestracji dotyczy tylko centrów egzaminacyjynch. Proszę o kontakt bezpośredni z danym centrum w celu terminu zapisu na egzamin.
**Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

Zdajesz egzamin PTE General 5? Pamiętaj, że możesz zrobić to tylko w sesji majowej!

UWAGA! Niektóre sesje ezgaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin PTE General masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!