English Benchmark Young Learners

Jak English Benchmark Young Learners pomaga w nauce?

English Benchmark Young Learners to motywujący, oparty na elementach gry i zabawy, test języka angielskiego dla uczniów w wieku 6-14 lat, zdawany na tabletach lub na komputerze.

English Benchmark Young Learners:

 • Sprawdza umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania,
 • Ocenianie odbywa się automatycznie, a szczegółowe wyniki dostępne są w kilka minut,
 • Identyfikuje obszary do rozwoju i podpowiada na czym skoncentrować dalszą naukę,
 • Pokazuje i wspiera postępy w nauce,
 • Dostępny jest na 6 poziomach od <A1 do B1+ (5 testów na poziom),
 • Ilustruje wyniki według Global Scale of English oraz skali CEFR,
 • Pozwala przewidzieć późniejszy sukces na egzaminach certyfikowanych (jak PTE Young Learners lub Cambridge Young Learners).

English Benchmark Young Learners przypomina grę bardziej niż egzamin, dzięki czemu młodzi uczniowie są wolni od stresu i chętnie przystępują do kolejnych zadań.

Co sprawdza English Benchmark Young Learners?

English Benchmark Young Learners:

 • Testuje cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie,
 • Pozwala określić postępy w nauce i stanowi pomost między testami związanymi z używanym kursem, a egzaminami certyfikowanymi,
 • Stosując przyjazną dla dzieci formę gry i zabawy nie stresuje ucznia, co pozwala na osiągnięcie najlepszych możliwych wyników,
 • Zapewnia konstruktywną informację zwrotną i podaje rekomendacje dotyczące dalszej pracy i obszarów do rozwoju,
 • Dzięki korelacji z GSE i CEFR pomaga określić gotowość ucznia na podejście do egzaminów certyfikowanych, np. PTE Young Learners lub Cambridge Young Learners.

Formuła testu a stres ucznia

English Benchmark Young Learners odbywa się w formie gier i zabaw i domyślnie zdawany jest na tabletach, acz istnieje także możliwość zdawania testu na kompuerze, dzięki specjalnemu oprogramowaniu. Atrakcyjna oprawa graficzna i animacje sprawiają, że uczeń dobrze się bawi i nie czuje się egzaminowanym.

Struktura i poziomy egzaminu

English Benchmark Young Learners oferuje 5 testów na każdym z 6 poziomów. Poziomy oparte są na biegłości językowej, nie na wieku uczniów.

Poziom egzaminu Czas trwania testu Poziom GSE Poziom CEFR
Level 1 16 minut 10-27 <A1-A1
Level 2 22 minuty 16-34 <A1-A2
Level 3 30 minut 22-40 A1-A2+
Level 4 30 minut 27-45 A1-B1
Level 5 36 minut 33-52 A2-B1+
Level 6 36 minut 42-58 A2+-B1+

Mówienie
Zdający może zostać poproszony o powtórzenie zdania, odpowiedź na pytanie lub o objerzenie krótkiego filmu i wyjaśnienie jego treści.

Czytanie
Uczeń czyta teksty o rosnącej długości i poziomie trudności.

Słuchanie
Uczeń słucha materiału i reaguje poprzez wskazanie usłyszanych słów, krótką wypowiedź lub odpowiedź na pytanie.

Pisanie
Od poziomu 2 uczeń wykonuje serię zadań, takich jak napisanie opowieści na podstawie obrazka lub wybór odpowiedniego wyrazu w celu uzupełnienia zdania.

Kiedy i gdzie można zdawać English Benchmark Young Learners?

English Benchmark Young Learners zdawany jest na tabletach lub na komputerze. Termin i miejsce zdawania egzaminu zależy tylko i wyłącznie od szkoły administrującej i nauczyciela. Panel administracyjny i wyniki dostępne są przez zabezpieczony hasłem School Portal.

Nauczyciel ma dostęp do szczegółowych raportów oraz dalszych wskazówek dla danego ucznia lub całej grupy. Możliwe jest także pobranie i wydruk certyfikatów dla uczniów, jak również wygenerowanie raportów dla rodziców.

W jaki sposób przygotować się do English Benchmark Young Learners?

English Benchmark Young Learners jest skorelowany z kursami Pearson dla młodszych uczniów – np. Rise and Shine, English Code, Team Together czy Poptropica English Islands – jednak nie wymaga pracy z danym tytułem przed podejściem do egzaminu. Pomaga określić postępy w nauce i podpowiada materiał wymagający uzupełnienia na podstawie lekcji z kursów Pearson. Zachęcamy do zapoznania się z naszym katalogiem kursów dla dzieci.

Dodatkowe materiały i informacje

Dodatkowe informacje o English Benchmark Young Learners dostępne są na międzynarodowej stronie egzaminu oraz w broszurze w formacie PDF (w języku angielskim).

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z doradcami Pearson lub pod adresem malgorzata.rozpara@pearson.com.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.