Czym są Level Test i Benchmark Test?

Testy Level oraz Benchmark to najlepszy sposób na szybkie i precyzyjne określenie poziomu językowego kursantów, przypisanie ich do odpowiedniej grupy oraz skuteczne monitorowanie ich postępów w nauce.

Level Test i Benchmark Test mogą być używane niezależnie lub w tandemie, znakomicie się uzupełniając. Przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia. Administracja testami oraz ich zdawanie odbywa się online na Pearson English Test Hub, a wyniki dostępne są w przeciągu kilku minut od ukończenia testu.

Dzięki testom Level i Benchmark przydział do odpowiedniej grupy jest łatwy, szybki i precyzyjny, a monitorowanie postępów bezstresowe i efektywne.

Dlaczego warto wybrać Level Test?

Pearson English Level Test usprawnia proces przydziału studentów do właściwych grup zaawansowania. Minimalizuje potrzebny do tego czas i związany z egzaminem stres oraz eliminuje ryzyko ludzkiego błędu na etapie oceny wyników. Pozwala łatwo określić poziom i potrzeby uczniów, którzy mogą do testu przystąpić nawet we własnym domu.

Co wyróżnia Level Test?

Szybkość
Level Test ocenia wszystkie cztery sprawności językowe w czasie poniżej 30 minut. Wersja testu pomijająca mówienie – Level Test (3 Skills) – zajmuje tylko 20 minut.

Efektywność
Pozwala oszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym testowaniem, a formuła testu eliminuje ryzyko ludzkiego błędu, zapewniając wiarygodne wyniki.

Sztuczna Inteligencja
Test wspiera przodująca na rynku technologia sztucznej inteligencji (AI), zasilająca m.in. PTE Academic – jeden z najbardziej uznanych egzaminów certyfikowanych na świecie.

Wygoda
Level Test jest niezwykle łatwy w obsłudze zarówno dla nauczycieli, jak i dla studentów. Sprawia, że inauguracja kursu językowego jest sprawna i bezstresowa.

Co sprawdza Level Test?

Level Test ocenia cztery lub trzy umiejętności językowe – bez mówienia w wersji 3 skills – w realnych kontekstach. Wyniki prezentowane są w odniesieniu do CEFR, jak również szczegółowej skali Global Scale of English, a nauczyciel ma do dyspozycji raporty z podziałem na umiejętności – indywidualne oraz dla całej grupy zdających.

Test jest adaptacyjny. Każde kolejne pytanie zależy od poprzednio udzielonej odpowiedzi, dzięki czemu test jest precyzyjny, krótki oraz inny dla każdego zdającego.

Dlaczego warto korzystać z Benchmark Test?

Pearson English Benchmark Test doskonali i upraszcza proces oceniania, który towarzyszy kursom językowym. To proste w użyciu narzędzie pozwala na precyzyjne monitorowanie postępów w nauce w obiektywny i rzetelny sposób, niezależnie od tytułu używanego podręcznika i miejsca testowania.

Co wyróżnia Benchmark Test?

Dokładność
Benchmark Test prezentuje wyniki w odniesieniu do precyzyjnej skali Global Scale of English, jak również CEFR, dzięki czemu postępy mogą być mierzone często i dokładnie.

Swoboda
Benchmark Test to obiektywny test postępów w nauce. Ocenia umiejętności językowe i pomaga budować plan ich rozwoju, niezależnie od rodzaju używanych materiałów i tytułu podręcznika. Może też być zdawany w dowolnym miejscu, także w domu kursanta.

Efektywność
Test minimalizuje czas i koszty związane z tradycyjnymi formami oceniania. Eliminacja czynnika ludzkiego z procesu sprawdzania testów pozwala uniknąć błędów w ocenie i zapewnia obiektywne i wiarygodne wyniki.

Sztuczna Inteligencja
Mechanizm sprawdzający Benchmark Test to czołowe na rynku rozwiązania sztucznej inteligencji (AI), używane również przy PTE Academic – egzaminie certyfikowanym, uznawanym przez rządy, uczelnie i instytucje na całym świecie.

Co sprawdza Benchmark Test?

Test sprawdza wszystkie cztery sprawności językowe i dostarcza raporty indywidualne oraz grupowe* – ogólne oraz z podziałem na umiejętności. Dostarcza także gotowe wskazówki, które pomagają określić dalszy kierunek rozwoju językowego.

Benchmark Test zajmuje do 45 minut i łatwo wkomponowuje się w rytm kursu językowego. Może być zdawany w każdym miejscu – w tym w domu – wyposażonym w komputer z łączem internetowym, słuchawki i mikrofon. Wyniki dostępne są w przeciągu kilku minut od zakończenia testu. Dostępny jest na poziomach A, B1, B2 i C.

*Dla testów Benchmark dostępnych wraz z podręcznikami Focus Second Edition i High Note dostępne są wyłącznie testy indywidualne.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zachęcamy do odwiedzenia stron poświęconych naszym nowym testom

Level Test    Benchmark Test

Zapraszamy też do kontaktu z doradcami Pearson oraz do zapoznania się z przykładowami raportami wyników.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.