PTE Academic

Czym jest PTE Academic i dlaczego warto go zdać?

PTE Academic to w pełni skomputeryzowany egzamin z języka angielskiego dla osób planujących relokację w celach zawodowych lub studentów przygotowujących się do podjęcia nauki na zagranicznej uczelni. Przeznaczony jest dla kandydatów od 16 roku życia. Wyniki dostępne są już po 5 dniach i uznawane są przez uczelnie, rządy, pracodawców i instytucje na całym świecie.

Egzamin PTE Academic:

 • przeprowadzany jest komputerowo w specjalnie dostosowanych centrach egzaminacyjnych
 • trwa 2 godziny i ocenia 4 sprawności językowe w kontekście akademickim – czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie
 • opiera się na materiale autentycznym i zapewnia informację zwrotną w zakresie płynności wypowiedzi, znajomości gramatyki i słownictwa, biegłości pisemnej, wymowy oraz ortografii.
 • zapewnia obiektywną ocenę akademickiej sprawności językowej
 • uznawany jest przez uczelnie, rządy i pracodawców na całym świecie, z krajami anglojęzycznymi na czele

Co sprawdza egzamin PTE Academic?

PTE Academic:

 • testuje cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie
 • sprawdza praktyczną znajomość akademickiego języka, wykorzystując taki materiał źródłowy jak wykłady, wykresy i tabele
 • uwzględnia różne akcenty języka angielskiego – zdający słyszy zarówno rdzennych użytkowników brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka, jak również obcokrajowców posługujących się angielskim jako językiem obcym
 • egzamin składa się z trzech części – Mówienie i Pisanie, Czytanie oraz Słuchanie, a przed ostatnią częścią zdający może skorzystać z 10-minutowej przerwy.

Struktura egzaminu

Część egzaminu

Czas trwania

Typy zadań

Część 1: Mówienie i Pisanie

77-93 minut

 • przedstawienie się
 • czytanie na głos
 • powtarzanie zdań
 • opis obrazka
 • relacjonowanie wykładu
 • odpowiedzi na krótkie pytania
 • podsumowanie tekstu pisanego
 • esej (20 minut)

Część 2: Czytanie

32-40 minut

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie luk
 • wielokrotny wybór, wybór jednej odpowiedzi
 • wielokrotny wybór, wybór kilku odpowiedzi
 • ustalanie kolejności akapitów
 • czytanie: uzupełnianie luk

Część 3: Słuchanie

45-57 minut

 • podsumowanie tekstu mówionego
 • wielokrotny wybór, wybór jednej odpowiedzi
 • wielokrotny wybór, wybór kilku odpowiedzi
 • uzupełnianie luk
 • wskazanie poprawnego podsumowania
 • wybór brakującego wyrazu
 • wskazanie błędnych wyrazów
 • pisanie ze słuchu (dyktando)

 

Uznawalność PTE Academic

Egzamin PTE Academic uznawany jest przez organy państwowe – rządy, urzędy imigracyjne, ministerstwa – uczelnie oraz pracodawców na całym świecie.

Wśród instytucji akceptujących wyniki PTE Academic znajdują się organy rządowe rozpatrujące wnioski o wizy imigracyjne, w tym australijski Department of Home Affairs oraz brytyjski Home Office.

Od roku 2020 egzamin znajduje się na zatwierdzanej przez UK Home Office oficjalnej liście SELT (Secure English Language Test) jako PTE Academic UKVI, a jego certyfikat wspiera osoby ubiegające się o brytyjską wizę - pracowniczą, studencką lub rodzinną.

Globalna strona egzaminu zawiera szczegółowe informacje o PTE Academic UKVI, jak również o wymogach dotyczących wiz brytyjskich.

W przypadku wątpliwości przy wyborze egzaminu i pytań o różnice między PTE Academic a PTE Academic UKVI zachęcamy do zapoznania się z broszurą dostępną pod tym linkiem oraz zapraszamy do kontaktu pod adresem malgorzata.rozpara@pearson.com.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową listą uczelni i instytucji z całego świata oficjalnie uznających certyfikat PTE Academic.

INSTYTUCJE UZNAJĄCE

Kiedy i gdzie mogę zdawać egzamin PTE Academic?

Terminy sesji egzaminacyjnych PTE Academic

Egzamin PTE Academic dostępny jest na żądanie ponad 360 dni w roku w specjalnie przystosowanych centrach egzaminacyjnych.

Proces rejestracji i zakupu odbywa się online.

Centrum egzaminacyjne w Polsce

Od 2020 roku działa pierwsze w Polsce centrum egzaminacyjne PTE Academic:

BBIA, ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa

www.bbia.pl

Centra egzaminacyjne w Europie i na świecie

Lista centrów egzaminacyjnych PTE Academic obejmuje ponad 50 państw na całym świecie i stale rośnie.

Lista centrów egzaminacyjnych 

PTE Academic online

Egzamin PTE Academic można także zdawać online z dowolnego miejsca – w domu, na uczelni lub w biurze. Jest to znakomity format dla kandydatów, którzy nie chcą lub nie mogą dotrzeć do centrum egzaminacyjnego. Egzamin jest łatwy w administracji, a sam proces bezpieczny. Wyniki dostępne są równie szybko, co przy teście zdawanym w centrum egzaminacyjnym – w ciągu 48 godzin.

Więcej informacji o PTE Academic online znajduje się na globalnej stronie testu.

PTE ACADEMIC ONLINE 

Uwaga – PTE Academic zdawany online nie jest obecnie uznawany do celów związanych z aplikacjami wizowymi.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu PTE Academic?

Wszystkie egzaminy wymagają odpowiedniego przygotowania. W ofercie kursów Pearson znajdują się pomoce i kursy, opracowane specjalnie z myślą o kandydatach przygotowujących się do egzaminu PTE Academic.

Dodatkowe informacje i materiały

Na stronie internetowej PTE Academic dostępne są szczegółowe informacje o egzaminie, a także szereg wartościowych zasobów dla zdających, nauczycieli oraz instytucji i partnerów.

DLA ZDAJĄCYCH    DLA NAUCZYCIELI

DLA INSTYTUCJI    DLA AGENCJI

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu – malgorzata.rozpara@pearson.com.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.