Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnych w 2021

Egzaminy dla dzieci International Certificate Young Learners (PTE YL) i egzaminy dla młodzieży i dorosłych International Certificate (PTE General) odbywają się  7 razy w roku - w lutym, marcu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu.

Szczegółowe informacje o terminach sesji znajdują się poniżej. Dokładne terminy rejestracji na poszczególne sesje egzaminacyjne ustalane są przez autoryzowane centra egzaimnacyjne PTE.  Lista centrów egzaminacyjnych znajduje się w zakładce Znajdź centrum egzaminacyjne.

 

Grudzień 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

2 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

2 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

9 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

27 listopada

Termin egzaminu ustnego.

28 listopada - 12 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

12 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

17 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

1 lutego 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

1 lutego 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

1 lutego 2021 - 15 lutego 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 lutego 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 lutego 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Marzec 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

1 lutego

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

1 lutego

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

8 lutego

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

26 lutego

Termin egzaminu ustnego.

27 lutego - 13 marca

Termin egzaminu pisemnego.

13 marca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

18 marca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

24 marca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

26 kwietnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

26 kwietnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

3 maja - 17 maja

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

3 maja

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

3 maja

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

 

Maj 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

12 kwietnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

12 kwietnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

19 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

7 maja

Termin egzaminu ustnego.

8 maja - 22 maja

Termin egzaminu pisemnego.

22 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

27 maja

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

2 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 lipca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12 lipca - 26 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 lipca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 lipca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Czerwiec 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

10 maja

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

10 maja

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

17 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

4 czerwca

Termin egzaminu ustnego.

5 czerwca - 19 czerwca

Termin egzaminu pisemnego.

19 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

24 czerwca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

30 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

2 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

2 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 sierpnia - 6 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

9 sierpnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

9 sierpnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Październik 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

30 sierpnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

30 sierpnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

6 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

24 września

Termin egzaminu ustnego.

25 września - 9 października

Termin egzaminu pisemnego.

9 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

14 października

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

20 października

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

22 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

22 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

29 listopada - 13 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

29 listopada

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

29 listopada

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Listopad 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

4 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

4 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

11 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

29 października

Termin egzaminu ustnego.

30 października - 13 listopada

Termin egzaminu pisemnego.

13 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

18 listopada

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

24 listopada

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 stycznia 2022

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 stycznia 2022

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12 stycznia 2022 - 26 stycznia 2022

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 stycznia 2022

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 stycznia 2022

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

1 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

1 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

8 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

26 listopada

Termin egzaminu ustnego.

27 listopada - 11 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

11 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

16 grudnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

22 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

7 lutego 2022

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

7 lutego 2022

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

14 lutego 2022 - 28 lutego 2022

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

14 lutego 2022

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

14 lutego 2022

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

2 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

2 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

9 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

27 listopada

Termin egzaminu ustnego.

28 listopada - 12 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

12 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

17 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

1 lutego 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

1 lutego 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

1 lutego 2021 - 15 lutego 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 lutego 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 lutego 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Luty 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

11 stycznia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

11 stycznia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

18 stycznia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

5 lutego

Termin egzaminu ustnego.

6 lutego - 20 lutego

Termin egzaminu pisemnego.

20 lutego

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

25 lutego

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

3 marca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 kwietnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 kwietnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12 kwietnia - 26 kwietnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 kwietnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 kwietnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Marzec 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

1 lutego

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

1 lutego

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

8 lutego

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

26 lutego

Termin egzaminu ustnego.

27 lutego - 13 marca

Termin egzaminu pisemnego.

13 marca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

18 marca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

24 marca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

26 kwietnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

26 kwietnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

3 maja - 17 maja

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

3 maja

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

3 maja

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Maj 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

12 kwietnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

12 kwietnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

19 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

7 maja

Termin egzaminu ustnego.

8 maja - 22 maja

Termin egzaminu pisemnego.

22 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

27 maja

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

2 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 lipca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12 lipca - 26 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 lipca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 lipca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Czerwiec 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

10 maja

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

10 maja

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

17 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

4 czerwca

Termin egzaminu ustnego.

5 czerwca - 19 czerwca

Termin egzaminu pisemnego.

19 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

24 czerwca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

30 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

2 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

2 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 sierpnia - 6 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

9 sierpnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

9 sierpnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Lipiec 2021 - tylko poziomy 2-5

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

14 czerwca

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

14 czerwca

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexcel Online.*

21 czerwca

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

9 lipca

Termin egzaminu ustnego.

10 lipca - 24 lipca

Termin egzaminu pisemnego.

24 lipca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

29 lipca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

4 sierpnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 września

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 września

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

13 września - 27 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

13 września

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

13 września

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Październik 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

30 sierpnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

30 sierpnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

6 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

24 września

Termin egzaminu ustnego.

25 września - 9 października

Termin egzaminu pisemnego.

9 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

14 października

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

20 października

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

22 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

22 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

29 listopada - 13 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

29 listopada

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

29 listopada

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Listopad 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

4 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

4 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

11 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

29 października

Termin egzaminu ustnego.

30 października - 13 listopada

Termin egzaminu pisemnego.

13 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

18 listopada

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

24 listopada

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 stycznia 2022

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 stycznia 2022

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12 stycznia 2022 - 26 stycznia 2022

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 stycznia 2022

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 stycznia 2022

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2021

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

1 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

1 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

8 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

26 listopada

Termin egzaminu ustnego.

27 listopada - 11 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

11 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

16 grudnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

22 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

7 lutego 2022

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

7 lutego 2022

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

14 lutego 2022 - 28 lutego 2022

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

14 lutego 2022

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

14 lutego 2022

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Terminy wszystkich sesji LCCI w 2021

Pearson LCCI International Qualifications to najpopularniejsze na świecie egzaminy biznesowe i branżowe.

W 2021 w portfolio LCCI dostępnych jest ponad dwadzieścia różnych egzaminów, a wśród nich egzaminy specjalistyczne i językowe.

 

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnych LCCI

 

Dowiedz się więcej o egzaminie

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.