Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnych w 2020

Egzaminy dla dzieci PTE Young Learners i egzaminy dla młodzieży i dorosłych PTE General odbywają się 7 razy w roku - w lutym, marcu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu.

Szczegółowe informacje o terminach sesji znajdują się poniżej. Dokładne terminy rejestracji na poszczególne sesje egzaminacyjne ustalane są przez autoryzowane centra egzaimnacyjne PTE.  Lista centrów egzaminacyjnych znajduje się w zakładce Znajdź centrum egzaminacyjne.

 

Grudzień 2019

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

4 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

4 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

11 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

29 listopada

Ostateczny termin na wprowadzenie zmian lub uzupełnienie danych kandydata.*

29 listopada

Termin egzaminu ustnego.

30 listopada - 14 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

14 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

3 lutego 2020

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

3 lutego 2020

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

6 lutego 2020

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

6 lutego 2020
Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu3-17 lutego 2020

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Luty 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

6 stycznia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

6 stycznia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

6 stycznia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

24 stycznia

Termin egzaminu ustnego.

25 stycznia - 8 lutego

Termin egzaminu pisemnego.

8 lutego

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

13 lutego

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

23 marca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

23 marca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 marca - 6 kwietnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

30 marca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

30 marca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!
 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Marzec 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

17 lutego

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

17 lutego

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

24 lutego

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

13 marca

Termin egzaminu ustnego.

14 marca - 28 marca

Termin egzaminu pisemnego.

28 marca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

2 kwietnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

11 maja

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

11 maja

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

11 maja - 25 maja

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

18 maja

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

18 maja

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Maj 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

13 kwietnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

13 kwietnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

20 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

8 maja

Termin egzaminu ustnego.

9 maja - 23 maja

Termin egzaminu pisemnego.

23 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

28 maja

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 lipca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

6 lipca - 20 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

13 lipca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

13 lipca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Czerwiec 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

11 maja

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

11 maja

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

18 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

5 czerwca

Termin egzaminu ustnego.

6 czerwca - 20 czerwca

Termin egzaminu pisemnego.

20 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

25 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

3 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

3 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

3 sierpnia - 17 sierpnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

10 sierpnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

10 sierpnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Październik 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

31 sierpnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

31 sierpnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

7 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

25 września

Termin egzaminu ustnego.

26 września - 10 października

Termin egzaminu pisemnego.

10 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

15 października

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

23 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

23 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 listopada - 7 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

30 listopada

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

30 listopada

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Listopad 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

5 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

5 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

12 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

30 października

Termin egzaminu ustnego.

31 października - 14 listopada

Termin egzaminu pisemnego.

14 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 listopada

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 stycznia 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 stycznia 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

6 stycznia 2021 - 20 stycznia 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 stycznia 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 stycznia 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

2 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

2 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

9 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

27 listopada

Termin egzaminu ustnego.

28 listopada - 12 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

12 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

17 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

1 lutego 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

1 lutego 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

1 lutego 2021 - 15 lutego 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 lutego 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 lutego 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2019

Sesje

Terminy

Termin zgłoszenia dostosowania testu pisemnego    

4 listopada

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora    

4 listopada

Termin zapisu słuchacza na egzamin w systemie Edexcel Online (tylko centra egzaminacyjne)*

11 listopada

Ostatni moment na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

29 listopada

Ostatni moment na zmianę lub uzupełnienie danych słuchacza*

29 listopada

Egzamin ustny

30 listopada - 14 grudnia

Egzamin pisemny

14 grudnia

Termin nadesłania egzaminów pisemnych do siedziby Pearson

19 grudnia

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

3 lutego 2020

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii

3 lutego 2020

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

6 lutego 2020

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

6 lutego 2020

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu3-17 lutego 2020

* Termin rejstracji dotyczy tylko centrów egzaminacyjynch. Proszę o kontakt bezpośredni z danym centrum aby uzyskać informację o terminie zapisu na egzamin.

** Dla zgłoszeń dokonanych po tym terminie stosuje się late fee.

 

UWAGA! Niektóre sesje ezgaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin PTE General masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Luty 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

6 stycznia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

6 stycznia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

6 stycznia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

24 stycznia

Termin egzaminu ustnego.

25 stycznia - 8 lutego

Termin egzaminu pisemnego.

8 lutego

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

13 lutego

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

23 marca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

23 marca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 marca - 6 kwietnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

30 marca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

30 marca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Marzec 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

17 lutego

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

17 lutego

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

24 lutego

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

13 marca

Termin egzaminu ustnego.

14 marca - 28 marca

Termin egzaminu pisemnego.

28 marca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

2 kwietnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

11 maja

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

11 maja

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

11 maja - 25 maja

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

18 maja

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

18 maja

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Maj 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

13 kwietnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

13 kwietnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

20 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

8 maja

Termin egzaminu ustnego.

9 maja - 23 maja

Termin egzaminu pisemnego.

23 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

28 maja

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 lipca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

6 lipca - 20 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

13 lipca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

13 lipca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Czerwiec 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

11 maja

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

11 maja

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

18 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

5 czerwca

Termin egzaminu ustnego.

6 czerwca - 20 czerwca

Termin egzaminu pisemnego.

20 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

25 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

3 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

3 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

3 sierpnia - 17 sierpnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

10 sierpnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

10 sierpnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Lipiec 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

15 czerwca

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

15 czerwca

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

22 czerwca

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

10 lipca

Termin egzaminu ustnego.

11 lipca - 25 lipca

Termin egzaminu pisemnego.

25 lipca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

30 lipca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

7 września

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

7 września

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

14 września - 28 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

14 września

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

14 września

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Październik 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

31 sierpnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

31 sierpnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

7 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

25 września

Termin egzaminu ustnego.

26 września - 10 października

Termin egzaminu pisemnego.

10 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

15 października

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

23 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

23 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

23 listopada - 7 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

30 listopada

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

30 listopada

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Listopad 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

5 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

5 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

12 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

30 października

Termin egzaminu ustnego.

31 października - 14 listopada

Termin egzaminu pisemnego.

14 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 listopada

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 stycznia 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 stycznia 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

6 stycznia 2021 - 20 stycznia 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 stycznia 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 stycznia 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Grudzień 2020

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

2 listopada

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

2 listopada

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

9 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

27 listopada

Termin egzaminu ustnego.

28 listopada - 12 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

12 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

17 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

1 lutego 2021

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

1 lutego 2021

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

1 lutego 2021 - 15 lutego 2021

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 lutego 2021

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 lutego 2021

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

 

Dowiedz się więceJ O EGZAMINIE 

Terminy wszystkich sesji LCCI w 2020

Pearson LCCI International Qualifications to najpopularniejsze na świecie egzaminy biznesowe i branżowe.

W 2019 w portfolio LCCI dostępnych jest ponad dwadzieścia różnych egzaminów, a wśród nich egzaminy specjalistyczne i językowe.

 

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnych LCCI

 

Dowiedz się więcej o egzaminie

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.