Zapraszamy do zapoznania się z modelową strukturą lekcji stacjonarnej i online według metodyki ESAP (Engage, Study, Activate, Practise). Prowadzenie lekcji w oparciu o metodykę ESAP zagwarantuje większe zaangażowanie uczniów w treści lekcyjne i pomoże nauczycielowi stworzyć bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia. ESAP w połączeniu z rozwiązaniami edukacyjnymi Pearson zmaksymalizuje efekty uczenia się i zminimalizuje nakłady pracy po stronie nauczyciela.

Etapy lekcji stacjonarnej

Charakterystyka

Korzyści dla nauczyciela i ucznia

rozgrzewka językowa, trening odświeżania pamięci, aktywowanie uprzedniej wiedzy

 • wykorzystaj technologię jako uzupełnienie i wsparcie tradycyjnych materiałów dydaktycznych
 • wykorzystaj papierowy podręcznik i narzędzia online (np. Presentation Tool) do zaangażowania uczniów w lekcję od pierwszej minuty poprzez gry, stymulujące zdjęcia, materiały wideo, krótkie anegdoty lub intrygujące pytania zachęcające do dyskusji
 • przeprowadź trening odświeżania pamięci (retrieval practice) na podstawie raportów wygenerowanych w eDesku/PEP
 • użyj ponownie zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń w innej formie (np. zamień zadania zamknięte na otwarte dzięki narzędziom dostępnym w Presentation Tool)
 • większe zaangażowanie uczniów i ich aktywny udział w zajęciach
 • bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • więcej możliwości i sposobów powtarzania i utrwalania materiału z poprzednich zajęć
 • oszczędność czasu w zakresie planowania lekcji i tworzenia nowych zasobów dydaktycznych

wprowadzenie nowego materiału i kontrolowana praktyka językowa

 • wykorzystaj papierowy podręcznik i Presentation Tool do wprowadzenia nowego materiału językowego i przeprowadzenia kontrolowanej praktyki językowej
 • wykorzystaj interaktywny podręcznik do przeprowadzenia zadań zamkniętych
 • wykorzystaj podręcznik papierowy do przeprowadzenia zadań otwartych
 • zleć dodatkowe zadania językowe dla szybko pracujących uczniów w podręczniku interaktywnym (Interactive eBook/Active Book) bez wywierania presji na uczniach pracujących wolniej
 • ogranicz nauczycielskie mówienie (Teacher Talking Time)
 • różnicuj tempo lekcji i rodzaje aktywności w celu utrzymania uwagi i zaangażowania uczniów
 • zapewnij czas na przemyślenie odpowiedzi przed nominowaniem konkretnego ucznia do odpowiedzi
 • zadbaj o odpowiedni poziom trudności zadania – nie za łatwe i nie za trudne – w celu utrzymania zaangażowania uczniów na lekcji
 • zadbaj o możliwość przećwiczenia nowego języka w wolnym od stresu środowisku lekcyjnym
 • pozwól uczniom na wielokrotne wykonanie tego samego zadania do momentu osiągnięcia pełnej poprawności
 • zadbaj o wartościową i rzetelną informację zwrotną o błędach popełnianych przez uczniów
 • traktuj błędy jako nieodłączny element procesu uczenia się
 • bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • większy poziom skupienia i zaangażowania uczniów dzięki dopasowaniu trudności zadań do ich wiedzy i umiejętności językowych
 • oszczędność czasu lekcyjnego w zakresie sprawdzania zadań zamkniętych

swobodna praktyka językowa

 • zapewnij uczniom możliwość wykorzystania nowej wiedzy w trakcie swobodnej praktyki językowej
 • zadbaj o to, aby zadania na mówienie były ciekawe poznawczo i powiązane z zainteresowaniami uczniów
 • wykorzystaj mądre gry językowe, pytania do dyskusji, zadania na odgrywanie ról
 • daj uczniom okazję do współpracy poprzez pracę w parach i grupach
 • zadbaj o wartościową i rzetelną informację zwrotną o błędach popełnianych przez uczniów
 • większe zaangażowanie uczniów i ich aktywny udział w zajęciach
 • bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • wiele możliwości i sposobów utrwalania nowego materiału

utrwalanie zdobytej wiedzy na interaktywnej platformie eDesk/PEP

 • przydziel uczniom zadania w interaktywnym zeszycie ćwiczeń z natychmiastową informacją zwrotną i raportem o błędach (Interactive Workbook/Online Practice)
 • przydziel całej klasie takie same zadania lub różne zadania poszczególnym uczniom w zależności od ich umiejętności i potrzeb językowych
 • monitoruj postępy uczniów
 • upewnij się, że cele uczenia się zostały osiągnięte
 • skorzystaj z Test Generatora do przeprowadzania quizów i testów w ramach treningu odświeżania pamięci
 • skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane wsparcie każdego ucznia w jego procesie uczenia się dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach
 • oszczędność czasu w zakresie sprawdzania i oceniania papierowych zeszytów ćwiczeń
 • rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów
 • skupienie się na procesie nauki zamiast na ocenie produktu końcowego


 

Ocenianie i testowanie

 • wykorzystaj Test Generator do tworzenia testów w wersji papierowej lub cyfrowej
 • z pakietu testowego wybierz ćwiczenia, które powinny zostać uwzględnione na teście
 • skorzystaj z opcji przemieszania zadań lub elementów w poszczególnych zadaniach, aby uniemożliwić uczniom ściąganie
 • twórz wiele wersji tego samego testu
 • zlecaj testy diagnostyczne, testy postępów i osiągnięć online
 • oszczędność czasu w zakresie przygotowania, sprawdzania i oceniania testów
 • skuteczniejsze planowanie kursu i kolejnych lekcji dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach i postępach uczniów
 • skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane wsparcie każdego ucznia w jego procesie uczenia się dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach i postępach uczniów

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach cyfrowych do kursów Pearson:

Szkoły podstawowe i średnie

eDesk

Portal edukacyjny dedykowany nauce języka angielskiego i niemieckiego, a w nim:

DLA NAUCZYCIELI:

 • Presentation Tool – oprogramowanie do kursu z interaktywnym podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
 • Test Generator (od klasy 4),
 • Materiały dodatkowe w tym książka nauczyciela,

DLA UCZNIÓW:

 • Odzwierciedlenia cyfrowe podręczników,
 • Interaktywne podręczniki (dla szkół średnich),
 • Interaktywne zeszyty ćwiczeń (od klasy 4),
 • Nagrania audio do kursów,
 • Materiały dodatkowe.

Dostęp do portalu eDesk.pearson.pl otrzymują wszyscy nauczyciele i uczniowie, którzy zarejestrowali się na stronie pearson.pl. Aby korzystanie z eDesku było możliwe, należy wcześniej aktywować zasoby. Nauczyciele znajdą kody aktywacyjne w książce nauczyciela, a uczniowie w podręczniku i/lub zeszycie ćwiczeń.

dowiedz się więcej

Szkoły językowe oraz uczelnie

Pearson English Portal

Nowoczesna platforma, która dostarcza studentom i lektorom kompleksowe wsparcie w nauce języka angielskiego, a w niej w zależności od tytułu:

DLA LEKTORÓW:

 • Teacher Presentation Tool – narzędzie do interaktywnej prezentacji książki,
 • Test Generator online,
 • Moduł z ćwiczeniami interaktywnymi MyEnglishLab/Online Practice,
 • Digital Resources –materiały dodatkowe z nagraniami audio i wideo,
 • NOWOŚĆ! Dostęp do platformy ActiveBooks, czyli interaktywnego podręcznikaz Presentation Tool, Test Generatorem oraz Wirtualną klasą.

DLA UCZNIÓW/STUDENTÓW:

 • eBooki online,
 • Interaktywne zeszyty ćwiczeń (MyEnglishLab/Online Practice),
 • Digital Resources –materiały dodatkowe, audio i wideo,
 • Aplikacje pomagającew utrwalaniu słownictwa, gramatyki i ćwiczeniu sprawności językowych.

Dostęp do platformy Pearson English Portal otrzymują wszyscy uczniowie/studenci i lektorzy, którzy zarejestrowali się na stronie english.com/register Aby korzystanie z platformy było możliwe, należy aktywować wybrany produkt. Lektorzy znajdą kody w książce nauczyciela, a uczniowie/studenci w podręczniku i/lub zeszycie ćwiczeń.

dowiedz się więcej

Zachęcamy do pobrania checklisty, która pomoże zaplanować lekcję według metodyki ESAP.

Pobierz

Etapy lekcji online

Charakterystyka

Korzyści dla nauczyciela i uczniów

rozgrzewka językowa, trening odświeżania pamięci, aktywowanie uprzedniej wiedzy

 • wykorzystaj narzędzia cyfrowe dostępne do kursu (Presentation Tool, Interactive eBook/ActiveBook)
 • wykorzystaj narzędzia online (np. Presentation Tool) do zaangażowania uczniów w lekcję od pierwszej minuty poprzez gry, stymulujące zdjęcia, materiały wideo, krótkie anegdoty lub intrygujące pytania zachęcające do dyskusji
 • przeprowadź trening odświeżania pamięci (retrieval practice) na podstawie raportów wygenerowanych w eDesku/PEP
 • użyj ponownie zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń w innej formie (np. zamień zadania zamknięte na otwarte dzięki narzędziom dostępnym w Presentation Tool)
 • skorzystaj z Test Generatora do przeprowadzania quizów w ramach treningu odświeżania pamięci
 • większe zaangażowanie uczniów i ich aktywny udział w zajęciach
 • bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • więcej możliwości i sposobów powtarzania i utrwalania materiału z poprzednich zajęć
 • oszczędność czasu w zakresie planowania lekcji i tworzenia nowych zasobów dydaktycznych

wprowadzenie nowego materiału i kontrolowana praktyka językowa

 • wykorzystaj Presentation Tool i interaktywny podręcznik do wprowadzenia nowego materiału językowego i przeprowadzenia kontrolowanej praktyki językowej
 • zlecaj zadania w interaktywnym podręczniku z natychmiastową informacją zwrotną i raportem o błędach
 • monitoruj na bieżąco pracę uczniów w Wirtualnej Klasie
 • zleć dodatkowe zadania językowe dla szybko pracujących uczniów w podręczniku interaktywnym (Interactive eBook/Active Book) bez wywierania presji na uczniach pracujących wolniej
 • ogranicz nauczycielskie mówienie (Teacher Talking Time)
 • różnicuj tempo lekcji i rodzaje aktywności w celu utrzymania uwagi i zaangażowania uczniów
 • zapewnij czas na przemyślenie odpowiedzi przed nominowaniem konkretnego ucznia do odpowiedzi
 • zadbaj o odpowiedni poziom trudności zadania – nie za łatwe i nie za trudne – w celu utrzymania zaangażowania uczniów na lekcji
 • zadbaj o możliwość przećwiczenia nowego języka w wolnym od stresu środowisku lekcyjnym
 • pozwól uczniom na wielokrotne wykonanie tego samego zadania w interaktywnym podręczniku do momentu osiągnięcia pełnej poprawności
 • zadbaj o wartościową i rzetelną informację zwrotną o błędach popełnianych przez uczniów
 • traktuj błędy jako nieodłączny element procesu uczenia się
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • większy poziom skupienia i zaangażowania uczniów dzięki dopasowaniu trudności zadań do ich wiedzy i umiejętności językowych
 • monitorowanie pracy uczniów w czasie rzeczywistym
 • oszczędność czasu lekcyjnego w zakresie sprawdzania zadań zamkniętych

swobodna produkcja językowa

 • zapewnij uczniom możliwość wykorzystania nowej wiedzy w trakcie swobodnej praktyki językowej
 • zadbaj o to, aby zadania na mówienie były ciekawe poznawczo i powiązane z zainteresowaniami uczniów
 • wykorzystaj mądre gry językowe, pytania do dyskusji, zadania na odgrywanie ról
 • daj uczniom okazję do współpracy poprzez pracę w parach i grupach
 • zachęć uczniów do nagrywania swoich wypowiedzi wykorzystując w tym celu narzędzia w interaktywnym podręczniku
 • zadbaj o wartościową i rzetelną informację zwrotną o błędach popełnianych przez uczniów
 • większe zaangażowanie uczniów i ich aktywny udział w zajęciach
 • bardziej spersonalizowane środowisko nauki dla każdego ucznia
 • różnorodne i interaktywne zadania językowe odpowiadające na zróżnicowane umiejętności i potrzeby językowe uczniów
 • wiele możliwości i sposobów ćwiczenia i utrwalania nowego materiału

utrwalanie zdobytej wiedzy na interaktywnej platformie eDesk/ PEP

 • przydziel uczniom zadania w interaktywnym zeszycie ćwiczeń z natychmiastową informacją zwrotną i raportem o błędach (Interactive Workbook/Online Practice)
 • przydziel całej klasie takie same zadania lub różne zadania poszczególnym uczniom w zależności od ich umiejętności i potrzeb językowych
 • monitoruj postępy uczniów
 • upewnij się, że cele uczenia się zostały osiągnięte
 • wykorzystaj Test Generator do zlecenia testów i quizów w ramach treningu odświeżania pamięci (retrieval practice)
 • skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane wsparcie każdego ucznia w jego procesie uczenia się dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach
 • oszczędność czasu w zakresie sprawdzania i oceniania papierowych zeszytów ćwiczeń
 • rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów
 • skupienie się na procesie nauki zamiast na ocenie produktu końcowego


 

Ocenianie i testowanie

 • wykorzystaj Test Generator do tworzenia testów online
 • z pakietu testowego wybierz ćwiczenia, które powinny zostać uwzględnione na teście
 • skorzystaj z opcji przemieszania zadań lub elementów w poszczególnych zadaniach, aby uniemożliwić uczniom ściąganie
 • twórz wiele wersji tego samego testu
 • zlecaj testy diagnostyczne, testy postępów i osiągnięć online
 • oszczędność czasu w zakresie przygotowania, sprawdzania i oceniania testów
 • skuteczniejsze planowanie kursu i kolejnych lekcji dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach i postępach uczniów
 • skuteczniejsze i bardziej spersonalizowane wsparcie każdego ucznia w jego procesie uczenia się dzięki pozyskaniu danych z raportów o błędach i postępach uczniów

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach cyfrowych do kursów Pearson:

Szkoły podstawowe i średnie

eDesk

Portal edukacyjny dedykowany nauce języka angielskiego i niemieckiego, a w nim:

DLA NAUCZYCIELI:

 • Presentation Tool – oprogramowanie do kursu z interaktywnym podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń,
 • Test Generator (od klasy 4),
 • Materiały dodatkowe w tym książka nauczyciela,

DLA UCZNIÓW:

 • Odzwierciedlenia cyfrowe podręczników,
 • Interaktywne podręczniki (dla szkół średnich),
 • Interaktywne zeszyty ćwiczeń (od klasy 4),
 • Nagrania audio do kursów,
 • Materiały dodatkowe.

Dostęp do portalu eDesk.pearson.pl otrzymują wszyscy nauczyciele i uczniowie, którzy zarejestrowali się na stronie pearson.pl. Aby korzystanie z eDesku było możliwe, należy wcześniej aktywować zasoby. Nauczyciele znajdą kody aktywacyjne w książce nauczyciela, a uczniowie w podręczniku i/lub zeszycie ćwiczeń.

dowiedz się więcej

Szkoły językowe oraz uczelnie

Pearson English Portal

Nowoczesna platforma, która dostarcza studentom i lektorom kompleksowe wsparcie w nauce języka angielskiego, a w niej w zależności od tytułu:

DLA LEKTORÓW:

 • Teacher Presentation Tool – narzędzie do interaktywnej prezentacji książki,
 • Test Generator online,
 • Moduł z ćwiczeniami interaktywnymi MyEnglishLab/Online Practice,
 • Digital Resources –materiały dodatkowe z nagraniami audio i wideo,
 • NOWOŚĆ! Dostęp do platformy ActiveBooks, czyli interaktywnego podręcznikaz Presentation Tool, Test Generatorem oraz Wirtualną klasą.

DLA UCZNIÓW/STUDENTÓW:

 • eBooki online,
 • Interaktywne zeszyty ćwiczeń (MyEnglishLab/Online Practice),
 • Digital Resources –materiały dodatkowe, audio i wideo,
 • Aplikacje pomagające w utrwalaniu słownictwa, gramatyki i ćwiczeniu sprawności językowych.

Dostęp do platformy Pearson English Portal otrzymują wszyscy uczniowie/studenci i lektorzy, którzy zarejestrowali się na stronie english.com/register Aby korzystanie z platformy było możliwe, należy aktywować wybrany produkt. Lektorzy znajdą kody w książce nauczyciela, a uczniowie/studenci w podręczniku i/lub zeszycie ćwiczeń.

dowiedz się więcej

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.