Słowo "matura" od dłuższego czasu odmieniane jest przez wszystkie przypadki, a wielu spędza sen z powiek na długo przed terminem pierwszego egzaminu w zmienionej formule. 

Szum informacyjny sprzyja panice i pochopnym decyzjom, dlatego przedstawiamy: 

5 FAKTÓW na temat nowego egzaminu maturalnego
w latach 2023-24

FAKT 1 | Zadania otwarte NIE MUSZĄ wystąpić we wszystkich częściach egzaminu.

Mówi o tym aneks do informatora opublikowany na stronie CKE. Dopuszcza się sytuację, w której na egzaminie w części “Rozumienie ze słuchu” wszystkie zadania mają charakter zamknięty. Mimo to, w naszych podręcznikach Focus Second Edition i High Note ćwiczymy zadania otwarte już od pierwszej klasy, bo poza skutecznym przygotowaniem do egzaminu, uczymy także praktycznej komunikacji.

FAKT 2 | W arkuszu mogą pojawić się zadania w zakresie setów leksykalnych i mediacji, tak, jak było to zapowiedziane wcześniej

Zadania na sety leksykalne są standardowym typem zadań egzaminacyjnych, które od lat obecne są w profesjonalnie przygotowanych podręcznikach do nauczania języków obcych. Ich pojawienie się na maturze nie powinno być zatem zaskoczeniem, szczególnie dla nauczycieli pracujących z seriami Focus Second Edition i High Note. W każdym z naszych kursów zadania na sety leksykalne znajdują się zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeńUczniowie pracujący z serią Focus Second Edition, którzy potrzebują więcej praktyki, mają do dyspozycji interaktywne kompendium maturalne towarzyszące każdemu podręcznikowi i zeszytowi ćwiczeń, a w nim dodatkowe 80 zadań na sety do każdego poziomu. 

Więcej o kompendiach

 

MEDIACJA JĘZYKOWA jest jedną z podstawowych umiejętności ćwiczonych na lekcjach języka angielskiego, ujmowaną w podstawie programowej już od lat. Do niedawna określana jako „przetwarzanie”, mediacja jest obecna na każdej lekcji, w której uczeń ma za zadanie odsłuchać nagranie lub przeczytać tekst. Zadania na mediację, które pojawiły się w informatorze, są jedynie formalnym sprawdzeniem umiejętności, które nauczyciele rozwijają już od pierwszych zajęć. 

Zachęcamy do obejrzenia wideoszkolenia, w którym nasza ekspertka Anna Abramczyk, wyjaśnia obecność mediacji w podstawie programowej: 

(Fragment dotyczący mediacji rozpoczyna się od 19:17)

Różnorodne zadania na mediację towarzyszą także kursom: Focus Second Edition i High Note. Zadania znajdują się nie tylko w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, ale także w materiałach dodatkowych dostępnych w eDesku. 

FAKT 3 | Poziom matury w latach 2023-24 jest wyższy od obecnego jedynie o pół poziomu w skali CEFR

Jest to zapisane w aneksie do informatora o egzaminie, dostępnym na stronie CKE. 

Poziom egzaminu 

Poziom CEFR zapisany w informatorze 

Poziom CEFR w latach 2023-24 zapisany w aneksie 

Matura podstawowa 

B1+/B2 

B1/B1+ 

Matura rozszerzona 

B2+/C1 

B2/B2+ 

Matura dwujęzyczna 

C1+/C2 

B2+/C1 

To oznacza, że podręczniki w serii Focus Second Edition i High Note pozwalają w pełni zrealizować podstawę programową i przygotować do matury na każdym poziomie.  

Już realizacja poziomu 3 każdej z serii wystarczy, aby przygotować uczniów do matury na poziomie podstawowym. Do skutecznego przygotowania do matury dwujęzycznej rekomendujemy realizację naszych kursów do poziomu 5 włącznie. 

FAKT 4 | Wypowiedzi pisemne będą krótsze, tożsame z dotychczasowym limitem słów

Limit słów 80-130 w wypowiedzi pisemnej, znany z matury w formule 2015, pozostaje jako obowiązujący także na nowej maturze w latach 2023-2024. Co to oznacza dla nauczycieli?   • Dotychczasowe podręczniki Focus Second Edition oraz High Note pozostają w pełni aktualne. 

  • Podwójne limity słów: 80-130 (na czas obowiązywania egzaminu uproszczonego) oraz 100-150 (docelowy, określony w informatorze), które znajdują się w wersji cyfrowej książki w eDesku pozwalają na pełną elastyczność i bieżącą aktualizację podążającą za komunikatami CKE. 

FAKT 5 | Na przygotowanie uczniów do nowej matury mają Państwo teraz rok dłużej

Choć wzrost trudności matury zawsze budzi obawy u nauczycieli i uczniów, warto pamiętać, że w przypadku nowej matury: 

  • wzrost jest tylko o pół poziomu CEFR, 
  • realnie na przygotowanie do egzaminu jest o rok więcej. 

Nowa elastyczna seria repetytoriów Pearsona, w wersji dwutomowej, podstawa z rozszerzeniem oraz rozszerzenie z podstawą, pozwala dobrać odpowiednią publikację do potrzeb grupy, zapewniając intensywny trening maturalny w zakresie wszystkich umiejętności i typów zadań na ostatniej prostej przed egzaminem. 

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.