Extra online homework - English Class

Dodatkowe ćwiczenia interaktywne

English Class zapewnia nie tylko atrakcyjne treści do pracy w klasie, ale także obszerny materiał do utrwalania nowych struktur i słownictwa w domu. Oprócz ponad 100-stronicowych zeszytów ćwiczeń (w ramach dotacji) z zadaniami skorelowanymi z rozdziałami z podręcznika, do dyspozycji uczniów oddajemy także Extra Online Homework.

Extra Online Homework to zestaw dodatkowych ćwiczeń interaktywnych dostępnych na platformie online. Dzięki nim uczniowie mogą odrabiać niektóre prace domowe online, czyli z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

DLA UCZNIA: Extra Online Homework daje uczniom dostęp do filmów będących częścią kursu, dodatkowych zadań egzaminacyjnych, a także interaktywnych zadań pomagających utrwalić przydatne zwroty i struktury z wideo, które są niezbędne do naturalnej komunikacji w języku angielskim.

DLA NAUCZYCIELA: Dzięki Extra Online Homework, nauczyciel może  śledzić postępy uczniów i monitorować ich postępy podczas nauki zdalnej, stacjonarnej i hybrydowej.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.