Sprawdź EKG swojego podręcznika

Zmiany w edukacji - czy znalazły odbicie w twoich podręcznikach?


Reforma systemu edukacji przyniosła ogrom zmian, z których wiele powinno znaleźć odzwierciedlenie w podręcznikach. Sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś i czy serce wybranego przez ciebie podręcznika bije w rytm reformy!

1. Czy masz możliwość wyboru poziomu zaawansowania w klasie 7?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Pamiętaj, że uczniowie, którzy za chwilę pójdą do klasy 7 rozpoczynali naukę w klasie 4 korzystając z różnych poziomów podręczników, przyswajają materiał w różnym tempie i po trzech latach nauki różnią się między sobą poziomem kompetencji. Dlatego ważne jest, żeby w klasie 7 poza ścieżką standardową móc wybrać także ścieżkę intensywną, która zapewni dalszy rozwój szybciej pracującym uczniom.


zwiń »


English Class to 6-poziomowy kurs dla klas 4-8, który zapewnia dwie ścieżki nauki:

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

 

Ścieżka standardowa jest przygotowana dla grup, które po klasie 6 potrzebują utrwalenia struktur zanim przejdą dalej, przy jednoczesnym poszerzaniu zasobu słownictwa.

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

 

 

Ścieżka intensywna pozwoli mocniejszym grupom na dalszy rozwój w oparciu o dobrze opanowane treści z klas 4-6.


zwiń »

2. Czy wybrany kurs oferuje ci wystarczająco dużo autentycznych materiałów?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Badania pokazują, że uczniowie, którzy uczą się języka z uwzględnieniem autentycznego materiału filmowego osiągają wyraźnie lepsze wyniki niż ich rówieśnicy.


zwiń »

English Class oferuje aż 5 rodzajów filmów skorelowanych z treścią lekcji. Wśród nich są 2 rodzaje autentycznych materiałów BBC, zapewiających uczniom kontakt z żywym, naturalnym językiem, zgodnie z warunkami realizacji zapisanymi w podstawie programowe

Animacje gramatyczne

Filmy gramatyczne

Filmy komunikacyjne    

BBC Culture & Skills

BBC Vox Pops

Zobacz   > Zobacz   > Zobacz   > Zobacz   > Zobacz   >

 


zwiń »

3. Czy znasz szczegółowy rozkład treści wszystkich części wybranego kursu?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

W wyniku reformy uczniowie muszą osiągnąć wyższy poziom biegłości językowej mając jeden rok nauki mniej, dlatego właściwe tempo nauki to klucz do sukcesu. Jako nauczyciel powinieneś móc dokładnie zweryfikować tempo wprowadzania nowego materiału we wszystkich częściach, bo wybór kursu na 5 lat na podstawie tylko jednego poziomu może skutkować niespodziankami w dalszych latach nauki.


zwiń »


Kliknij na okładkę, aby pobrać szczegółowy rozkład treści do wszystkich podręczników English Class, a w nim:

 • słownictwo,
 • gramatyka,
 • umiejętności produktywne,
 • treści interkulturowe,
 • filmy BBC.
A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+

zwiń »

4. Czy wybrany kurs realizuje słownictwo z wszystkich wymaganych w podstawie tematów?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Brak rzetelnej realizacji nawet jednego tematu to konieczność nadrabiania braków we własnym zakresie lub obniżenie szans uczniów na dobre wyniki na egzaminie.


zwiń »


Kliknij na okładkę, aby pobrać szczegółowy rozkład treści do wszystkich podręczników English Class, a w nim:

 • słownictwo,
 • gramatyka,
 • umiejętności produktywne,
 • treści interkulturowe,
 • filmy BBC.
A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+

zwiń »

5. Czy twój kurs odpowiednio wprowadza treści interkulturowe?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

W nowej podstawie programowej interkulturowość odnosi się do wszystkich tematów leksykalnych, co oznacza, że ucząc się jak po angielsku nazwać typy domów, powinien jednocześnie umieć powiedzieć, jakie typy domów są powszechne w Polsce. Czy twój podręcznik zawiera odpowiednio dużo odniesień do polskiej kultury?


zwiń »


Kliknij na okładkę, aby pobrać szczegółowy rozkład treści do wszystkich podręczników English Class, a w nim:

 • słownictwo,
 • gramatyka,
 • umiejętności produktywne,
 • treści interkulturowe,
 • filmy BBC.
A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+

Więcej o lekcjach interkulturowych w English Class


zwiń »

6. Czy w kursie masz do dyspozycji odpowiednio dużo projektów i innych form aktywizacji?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Podstawa programowa precyzuje warunki jej realizacji, a wśród nich: "Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (…), a w szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi."


zwiń »

Ciekawe projekty, klasowe głosowania inicjujące komunikację i interakcję, zintegrowane z poszczególnymi rozdziałami książki English Class są dużym ułatwieniem dla nauczyciela oraz źródłem zabawy i językowych odkryć dla ucznia.

Zobacz różnorodność ćwiczeń w English Class


zwiń »

7. Czy w ramach dotacji uczniowie otrzymają odpowiednio obszerny zeszyt ćwiczeń?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Wysoki poziom egzaminu ósmoklasisty i krótszy czaas na przygotowanie uczniów do niego oznacza, że będą oni potrzebować dodatkowej praktyki poza lekcjami. Materiał ćwiczeniowy powinien być skorelowany z podręcznikiem i zapewniać odpowiednio dużą liczbę ćwiczeń równomiernie rozwijających wszystkie obszary językowe.


zwiń »

Zeszyt ćwiczeń English Class to 96 (kl. 4-6) lub nawet 112 (kl. 7-8) stron ćwiczeń utrwalających oraz zadań egzaminacyjnych, powiązanych z materiałem z lekcji.

W zeszycie ćwiczeń znajduje się kod dający dostęp do bezpłatnych dodatkowych ćwiczeń interaktywnych do każdego rozdziału.

Dowiedz się więcej


zwiń »

8. Czy twój podręcznik odpowiednio przygotowuje uczniów do egzaminu 8-klasisty?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Właściwe przygotowanie powinno uwzględniać m.in. narastająco powtarzaną i utrwalaną leksykę z wszystkich 14 tematów, wszystkie formy pisemne, przejrzyste wyjaśnienia gramatyczne i dużo praktyki, a także egzaminacyjne typy zadań, oswajające uczniów z formułą egzaminu.


zwiń »

Zakres treści testowanych na egzaminie 8-klasisty precyzuje podstawa programowa. English Class:

 • realizuje treści z wszystkich tematów leksykalnych określonych w podstawie,
 • uczy wszystkich wymaganych form wypowiedzi pisemnej,
 • obejmuje zagadnienia gramatyczne w zakresie niezbędnym na egzaminie 8-klasisty,
 • uczy poprawnej i skutecznej komunikacji, która jest fundamentem edukacji językowej.

Więcej     O egzaminie


zwiń »

9. Czy szkoła otrzyma zestaw nauczycielski, z którego będziesz mógł prowadzić lekcje?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

To bardzo ważne, aby nauczyciel miał dostęp nie tylko do podręcznika i zeszytu ćwiczeń, ale także do dodatkowych komponentów, które pomogą mu prowadzić lekcje, takich jak książka nauczyciela, pakiet testów, filmy na płycie DVD, płyty z materiałem audio, oprogramowanie do tablic interaktywnych, a także karty obrazkowe dla klasy 4.


zwiń »

Komponenty English Class dostępne dla nauczyciela obejmują:

 • książkę ucznia,
 • zeszyt ćwiczeń z kodem do Extra Online Homework,
 • książkę nauczyciela z płytami audio CD i płytą DVD,
 • oprogramowanie do tablic interaktywnych dostępne do pobrania z ePanelu,
 • karty obrazkowe dla klasy 4. do pobrania z ePanelu.

Szczegóły oferty


zwiń »

10. Czy twój podręcznik pomoże ci realizować TIK na lekcjach angielskiego?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Użycie TIK, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych, to wymóg określony w nowej podstawie programowej. Technologie dostępne są dla każdego, bez względu na wyposażenie dostępne w sali: może to być nie tylko oprogramowanie do tablic interaktywnych, ale także np. telefony komórkowe do skanowania kodów QR czy dodatkowe ćwiczenia interaktywne na platformach online.


zwiń »

Z kursem English Class wprowadzasz technologie tak, jak lubisz. 

Nie czujesz się pewnie korzystając z nowinek technologicznych? Wystarczy, że zalecisz uczniom rozwiązywanie ćwiczeń Extra Online Homework dostępnych bezpłatnie  wramach zeszytu ćwiczeń English Class, a zagwarantujesz sobie realizację wymogów formalnych i zaangażowanie uczniów.

Lubisz technologie i chętnie wprowadzasz je na lekcji? Spróbuj nie tylko Extra Online Homework, ale także w pełni interaktywnego oprogramowania do tablic multimedialnych, z którym możesz nie tylko przeprowadzić angażującą lekcję, ale także tworzyć własne gry edukacyjne i organizować klasowe turnieje językowe.

 

Więcej


zwiń »

11. Czy twój kurs rośnie razem z uczniem?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Możliwości kognitywne ucznia w klasie 4 i 7 są bardzo różne, dlatego podręcznik dla 10-latka musi różnić się graficznie i metodycznie. Dzieci młodsze nie zawsze są w stanie pojąć abstrakcyjne koncepty gramatyczne i potrzebują dodatkowej stymulacji ułatwiającej zapamiętanie, np. kart obrazkowych, filmów itp.


zwiń »

English Class dla klas 4-6 ułatwia pracę z dziećmi poprzez:

 • animacje gramatyczne dostępne na DVD,
 • rysunkowe historyjki w lekcjach gramatycznych,
 • ćwiczenia Fun Spot, angażujące różne typy inteligencji i włączające element zabawy,
 • ćwiczenia Class Vote inicjujące interakcję na lekcji,
 • karty obrazkowe dla klasy 4. ułatwiające zapamiętanie słownictwa.

Więcej o English Class dla klas 4-6

 

English Class dla klas 7-8 wprowadza treści, na które uczniowie są gotowi, oferując:

 • oryginalne filmy BBC,
 • słownictwo i zwroty także z języka nieformalnego w ramkach Out of Class,
 • większą liczbę zadań egzaminacyjnych,
 • ćwiczenia I know that! odwołujące się do wiedzy, którą młodzież już posiada.

Więcej o English Class dla klas 7-8


zwiń »

12. Czy twój kurs uwzględnia fakt, że przez najbliższe 2 lata w klasach 4 znajdą się zarówno 9-, jak i 10-latki?

{{ question1 }}
{{ question2 }}
Tak
Nie

Nauczyciele klas 1-3 zwracają uwagę na inne tempo pracy, koncentrację uwagi, kompetencje społeczne i możliwości kognitywne dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 i 7 lat. Od września z tymi różnicami zmierzą się nauczyciele klas 4. Podręcznik stanowiący pomost między I i II etapem edukacyjnym powinien uwzględniać te różnice i ułatwiać nauczycielowi prowadzenie lekcji oraz indywidualizację.


zwiń »

English Class dla klas 4-6 ułatwia indywidualizację i pracę z mieszanymi grupami poprzez:

 • animacje gramatyczne dostępne na DVD,
 • rysunkowe historyjki w lekcjach gramatycznych,
 • ćwiczenia Fun Spot, angażujące różne typy inteligencji i włączające element zabawy,
 • ćwiczenia Class Vote inicjujące interakcję na lekcji,
 • karty obrazkowe dla klasy 4. ułatwiające zapamiętanie słownictwa.

Więcej o English Class dla klas 4-6


zwiń »
Sprawdź wynik

Wynik: {{ resultCount }}

Wykres PRAWIDŁOWY

Wybrany przez Ciebie podręcznik jest zgodny z wymogami reformy edukacji, a także najbliższy twojemu sercu oraz gustom i potrzebom Twoich uczniów.

Zawiera wszystko, co potrzeba, aby uczyć angażująco i skutecznie, a tobie zapewni wsparcie w codziennej pracy z młodzieżą.

NOWOŚĆ! English Class spełnia wszystkie wymogi, gwarantując ci wynik 12 punktów. Poznaj szczegółowy wynik EKG dla kursu English Class.

 

WIĘCEJ

Wykres NIEJEDNOZNACZNY

Może sugerować pewne problemy z wybranym przez ciebie kursem, takie jak niewystarczające przygotowanie do egzaminu, brak autentycznych materiałów, zbyt intensywny sylabus gramatyczny.
Sprawdź podręczniki English Class, które zapewniają przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty już od czwartej klasy i zobacz wyjątkowo bogate wsparcie w postaci autentycznych filmów.

English Class to idealne EKG i połączenie egzaminu, komunikacji i gramatyki.

WIĘCEJ

Wykres NIEPRAWIDŁOWY

Wybierając ten kurs, nawet przez 8 lat (II etap edukacyjny to teraz 5 lat, a każdy podręcznik będą używać trzy kolejne roczniki) możesz pracować z materiałem niedopasowanym poziomem zaawansowania do kompetencji uczniów i nieoferującym skutecznego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

Sprawdź podręczniki English Class, które rosną razem z uczniami, zapewniając angażujące materiały już od czwartej klasy i z każdym rokiem intensyfikując przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.

English Class to idealne EKG i wyważone połączenie egzaminu, komunikacji oraz gramatyki.

WIĘCEJ

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.