Monitor nowej podstawy programowej


Rozważasz wprowadzenie podręczników English Class od klasy 7?

Z poniższego menu wybierz materiał realizowany w klasach 4-6 oraz odpowiedni poziom podręczników English Class dla tych samych uczniów w klasach 7-8, a przekonasz się,
w jakim stopniu tak ułożona ścieżka pozwala zrealizować wymagania nowej podstawy programowej.

KTÓRY POZIOM ENGLISH CLASS WYBRAĆ DLA KLASY 7?

Wybierz podręcznik, z którego obecnie korzystasz w klasach 4-6.

Wybierz poziom podręcznika English Class odpowiedni dla Twoich uczniów w klasach 7-8.


Klasy 4-6

Klasy 4-6

Discover English 1, 2, 3

Klasy 4-6

Starland 1, 2, 3

Klasy 4-6

Evolution Plus 1, 2, 3

Klasy 4-6

Look 1, 2, 3

Klasy 4-6

New Hot Spot 1, 2, 3

Klasy 4-6

Smart Junior 4, 5, 6

Klasy 4-6

Steps Forward 1, 2, 3

Klasy 4-6

Team Up 1, 2, 3

Klasy 4-6

Today! 1, 2, 3

Klasy 4-6

Today! 2, 3, 4

Klasy 4-6

World Explorer 1, 2, 3

Klasa 7

Klasa 8

Klasa 7

Klasa 8

Gratulujemy!
Wybrana przez Ciebie
ścieżka pozwala
na zrealizowanie nowej
podstawy programowej
w 100 %.

Podstawa programowa – wersja II.1. Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, klasy IV–VIII)

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Znajomość środków językowych.
II. Rozumienie wypowiedzi.
III. Tworzenie wypowiedzi.
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie wskazanych w podstawie tematów.

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie).

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne.

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu).

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach.

VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach.

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie.

XI. Uczeń posiada:
1)    podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
2)    świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

XVI. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.