Krok po kroku - klasy 4-6

Seria English Class dorasta wraz z uczniami!

Poziomy A1, A1+ oraz A2, przeznaczone dla klas 4-6, zostały opracowane w taki sposób, aby zapewnić uczniom łagodne przejście od edukacji wczesnoszkolnej do II etapu edukacyjnego dzięki m.in.:

  • grom i zabawom w sekcjach Fun Spot,
  • fotohistoryjkom, dzięki którym uczniowie rozwijają język, jednocześnie z zapałem śledząc losy rówieśników,
  • przyjaznym animacjom gramatycznym uprzyjemniającym poznawanie nowych struktur.

Poznaj wyjątkowe cechy kursu English Class. Dla wygodny oznaczyliśmy je cyframi, a szczegółowe informacje znajdziesz niżej.

 

Ramki I know that!  w lekcjach leksykalnych przypominają uczniom słowa z poprzednich lat nauki.

Wygodne podsumowanie wszystkich filmów do rozdziału.

Najważniejsze słownictwo z lekcji jest oznaczone czytelnie.

Zadania I remember that!  utrwalają poznane na lekcji zwroty i słowa.

Fotohistoryjka to uwielbiany przez uczniów sposób na doskonalenie poprawności językowej, a przez to poprawę skuteczności komunikacyjnej.

Zadania typu Class Vote doskonale podsumowują lekcję, angażując wszystkich uczniów.

Słownictwo to ważna część wiedzy językowej, dlatego uczniowie poznają i utrwalają nowe słowa także w lekcjach gramatycznych.

​​​​​​​Gramatyczna animacja to zabawny sposób na pokazanie uczniom użycia struktury w różnych kontekstach.

Cele lekcji są określone w formie stwierdzeń Can do, które czytelnie wskazują nowe umiejętności i ułatwiają dzieciom samoocenę po zakończeniu lekcji..

Lekcjom gramatycznym towarzyszą czytelne ramki, które pomagają dzieciom zapamiętać reguły angielskiej gramatyki i doskonale ułatwiają naukę, szczególnie wzrokowcom.

Struktury i wyrażenia, w których łatwo zrobić błąd, znajdują się w ramkach Look!. Dzięki temu uczniowie zwracają na nie uwagę i łatwiej opanowują.

Na każdym etapie nauczania uczniowie potrzebują modelu zanim sami odważą się mówić w obcym języku. W English Class każdy modelowy dialog można wysłuchać lub obejrzeć przed odegraniem ról.

Ćwiczenia z serii Fun Spot pozwalają dzieciom cieszyć się nauką języka i stanowią pomost między nauką wczesnoszkolną i II etapem edukacyjnym.

English Class kładzie szczególny nacisk na rozwój zasobu słownictwa, dlatego ramki leksykalne znajdują się niemal w każdej lekcji.

W English Class uczniowie już od pierwszych rozdziałów uczą się tworzyć proste wypowiedzi pisemne, zwracając uwagę na ich czytelność i poprawność.
Prezentacja modelowej wypowiedzi to pierwszy etap, po którym uczniowie pracują nad językiem, aby w końcu metodą „krok po kroku” samodzielnie napisać własny tekst.

Lista słów dostępna jest także w formie audiokursu, umożliwiając powtórkę w domu czy w drodze do szkoły.

Na końcu każdego rozdziału znajduje się lista słownictwa, która ułatwi uczniom przygotowania do kartkówek i sprawdzianów.
Lista słów z całego rozdziału wraz z transkrypcją fonetyczną ułożona w porządku alfabetycznym jest dostępna dla ucznia w eDesku.

Regularne powtórki po każdym rozdziale obejmują przygotowanie egzaminacyjne i utrwalają materiał zachęcając do samooceny.

Ramka Check yourself!  pozwala uczniom samodzielnie ocenić swoje umiejętności, tym samym realizując wymóg samooceny..

Kultura krajów anglojęzycznych to nadal ważna część podstawy programowej, dlatego English Class uczy jej w sposób ciekawy i angażujący uczniów.

English Class już od 4. klasy daje szansę oglądania materiałów BBC, budując w uczniach poczucie sukcesu i pokazując realne efekty nauki.

Projekty to atrakcyjna forma utrwalenia języka z rozdziału, dzięki której uczniowie mogą wykazać się znajomością nowych słów i struktur.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.