Krok po kroku - klasy 7-8

Solidne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Seria English Class prowadzi uczniów od nauki skutecznej komunikacji do budowania poprawnych wypowiedzi. Poziomy A2+, B1 i B2, opracowane dla klas 7-8, pozwalają skupić naukę wokół egzaminu poprzez:

  • wypracowanie u uczniów większej dbałości o poprawność językową,
  • regularne utrwalanie materiału w kumulatywnych powtórkach,
  • zadania egzaminacyjne w zeszycie ćwiczeń.

Kliknij na cyfrę w kółku, żeby poznać wyjątkową cechę kursu English Class.

Tematy poszczególnych rozdziałów są oparte na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej, a przy tym bliskie uczniom i rzeczywistości, w której żyją. Młodzież uczy się rozmawiać np. o nowinkach technologicznych czy ciekawostkach podróżniczych.

I know that!  zachęca uczniów do przypomnienia sobie poznanych już wcześniej słów w ramach danego tematu. To jedna z mnemotechnik, dzięki której zapamiętuje się skuteczniej.

Przyswojenie naturalnego, faktycznie używanego słownictwa sprawia, że uczniowie mogą swobodnie porozumiewać się, np. grając w gry online z kolegami z innych krajów.

Lekcjom gramatycznym zawsze towarzyszy solidna porcja ćwiczeń utrwalających, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.

Na końcu podręcznika znajduje się obszerna sekcja Grammar Time, w której uczniowie znajdą pełne wyjaśnienia gramatyki w języku polskim. To szczególnie istotne dla nieobecnych na lekcji, a także idealna powtórka przed sprawdzianem.

Długość i poziom trudności tekstów odpowiada możliwościom koncentracji współczesnych nastolatków.

Lekcjom gramatycznym towarzyszą zabawne filmy w formie młodzieżowego serialu, w którym humor przeplata się z naturalnym użyciem struktur omawianych na lekcji.

Out of class to ważny element zwracający uwagę na codzienne zwroty, stosowane przez rodowitych użytkowników języka, które pojawiają się w dialogach.

English Class oswaja ucznia z wszystkimi formami pisemnymi i ustnymi, które zostały określone w podstawie programowej.

W English Class materiał na jedną lekcję znajduje się na jednej stronie podręcznika. To ułatwia nauczycielowi pracę, a uczniowi – naukę.

English Class zapewnia także dawkę humoru, która rozładowuje atmosferę i sprzyja zapamiętywaniu.

Nauka tworzenia wypowiedzi pisemnej jest szczególnie istotna w kontekście formuły nowego egzaminu ósmoklasisty.
Dlatego solidny kurs tworzenia wypowiedzi pisemnej krok po kroku, który uczniowie znajdą w English Class pozwoli im ze spokojem podejść do egzaminu na koniec szkoły podstawowej.

Powtórzenia utrwalają treści i umiejętności potrzebne na egzaminie ósmoklasisty. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, które pozwolą uczniom sprawdzić swoją wiedzę, znajdują się w zeszycie ćwiczeń.

Pełną listę słów po każdym rozdziale z pewnością docenią uczniowie przygotowujący się do sprawdzianów i egzaminu.

Lekcja w oparciu o materiał BBC daje uczniom poczucie sukcesu i satysfakcję, że rozumieją prawdziwe angielskie filmy i programy.
Lekcje BBC wprowadzają także ważny element wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, wymaganej w nowej podstawie programowej.

Materiał prezentujący polską kulturę w języku angielskim to doskonały przykład połączenia realizacji wymogów nowej podstawy programowej z ciekawymi lekcjami, które zaangażują uczniów.

Częścią serii English Classangażujące projekty na zakończenie rozdziału, które pozwalają uczniom wykorzystać nowy język do wykonania ciekawego zadania.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.