Krok po kroku - klasy 7-8

Solidne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Seria English Class prowadzi uczniów od nauki skutecznej komunikacji do budowania poprawnych wypowiedzi. Poziomy A2+, B1 i B2, opracowane dla klas 7-8, pozwalają skupić naukę wokół egzaminu poprzez:

  • wypracowanie u uczniów większej dbałości o poprawność językową,
  • regularne utrwalanie materiału w kumulatywnych powtórkach,
  • zadania egzaminacyjne w zeszycie ćwiczeń.

Kliknij na cyfrę w kółku, żeby poznać wyjątkową cechę kursu English Class.

Tematy poszczególnych rozdziałów są oparte na wymaganiach określonych w nowej podstawie programowej, a przy tym bliskie uczniom i rzeczywistości, w której żyją. Młodzież uczy się rozmawiać np. o nowinkach technologicznych czy ciekawostkach podróżniczych.

I know that!  zachęca uczniów do przypomnienia sobie poznanych już wcześniej słów w ramach danego tematu. To jedna z mnemotechnik, dzięki której zapamiętuje się skuteczniej.

Przyswojenie naturalnego, faktycznie używanego słownictwa sprawia, że uczniowie mogą swobodnie porozumiewać się, np. grając w gry online z kolegami z innych krajów.

Lekcjom gramatycznym zawsze towarzyszy solidna porcja ćwiczeń utrwalających, zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.

Na końcu podręcznika znajduje się obszerna sekcja Grammar Time, w której uczniowie znajdą pełne wyjaśnienia gramatyki w języku polskim. To szczególnie istotne dla nieobecnych na lekcji, a także idealna powtórka przed sprawdzianem.

Długość i poziom trudności tekstów odpowiada możliwościom koncentracji współczesnych nastolatków.

Lekcjom gramatycznym towarzyszą zabawne filmy w formie młodzieżowego serialu, w którym humor przeplata się z naturalnym użyciem struktur omawianych na lekcji.

Out of class to ważny element zwracający uwagę na codzienne zwroty, stosowane przez rodowitych użytkowników języka, które pojawiają się w dialogach.

English Class oswaja ucznia z wszystkimi formami pisemnymi i ustnymi, które zostały określone w podstawie programowej.

W English Class materiał na jedną lekcję znajduje się na jednej stronie podręcznika. To ułatwia nauczycielowi pracę, a uczniowi – naukę.

English Class zapewnia także dawkę humoru, która rozładowuje atmosferę i sprzyja zapamiętywaniu.

Nauka tworzenia wypowiedzi pisemnej jest szczególnie istotna w kontekście formuły nowego egzaminu ósmoklasisty.
Dlatego solidny kurs tworzenia wypowiedzi pisemnej krok po kroku, który uczniowie znajdą w English Class pozwoli im ze spokojem podejść do egzaminu na koniec szkoły podstawowej.

Powtórzenia utrwalają treści i umiejętności potrzebne na egzaminie ósmoklasisty. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, które pozwolą uczniom sprawdzić swoją wiedzę, znajdują się w zeszycie ćwiczeń.

Pełną listę słów po każdym rozdziale z pewnością docenią uczniowie przygotowujący się do sprawdzianów i egzaminu.

Lekcja w oparciu o materiał BBC daje uczniom poczucie sukcesu i satysfakcję, że rozumieją prawdziwe angielskie filmy i programy.
Lekcje BBC wprowadzają także ważny element wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, wymaganej w nowej podstawie programowej.

Materiał prezentujący polską kulturę w języku angielskim to doskonały przykład połączenia realizacji wymogów nowej podstawy programowej z ciekawymi lekcjami, które zaangażują uczniów.

Częścią serii English Classangażujące projekty na zakończenie rozdziału, które pozwalają uczniom wykorzystać nowy język do wykonania ciekawego zadania.