Metodyka

KLASY IV-VI: Uczymy się komunikacji

Modelowe dialogi i fotohistoryjki

Nauka komunikacji to nadrzędny cel przyjęty zarówno w nowej podstawie programowej, jak i w serii English Class. Dlatego w każdym rozdziale uczniowie znajdą modelowe dialogi w typowych codziennych sytuacjach, z pomocą których wprowadzone są kluczowe zwroty.

W zależności od sytuacji w klasie, nauczyciel może zachęcić uczniów do czytania dialogów z podziałem na role, lub też odtworzyć je w formie nagrania audio lub filmu.

Teksty rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem

W English Class uczniowie znajdą także ciekawe teksty, które zachęcają do czytania poprzez niestandardowe podejście do tematów bliskich młodzieży.

Atrakcyjna tematyka oraz odpowiednia długość i poziom zaawansowania pozwalają na jednej lekcji połączyć przyjemność czytania, rozszerzania zasobu słownictwa, a także rozwijanie technik czytania ze zrozumieniem, potrzebnych w życiu oraz na egzaminie.


Klasy 7-8: Szlifujemy poprawność

Kumulatywne powtórki

W English Class nacisk położny jest nie tylko na rozwój języka, ale także jego regularne utrwalanie pod kątem egzaminu ósmoklasisty. Dlatego już od czwartej klasy w podręczniku znajdują się strony Language Revision, które pozwalają uczniom wrócić do poznanego języka i jeszcze raz go przećwiczyć. Począwszy od klasy siódmej, sekcje powtórzeniowe zostały poszerzone o zadania opracowane pod kątem nowego egzaminu ósmoklasisty.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Seria English Class:

  • realizuje wszystkie treści określone w podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-8), w tym treści odnoszące się do polskiej kultury,
  • regularnie utrwala wprowadzony materiał w formie kumulatywnych powtórek,
  • zapewnia zadania egzaminacyjne w zeszycie ćwiczeń, które pomagają oswoić się z formą nowego egzaminu.
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.