Realizacja podstawy programowej

Seria English Class obejmuje wszystkie wymagane podstawą programową treści i umiejętności, w tym:

Rozszerzone zakresy tematyczne

Pobierz rozkład treści English Class dla wybranego poziomu i zobacz, jakie tematy realizowane są w poszczególnych częściach kursu:

 


Wszystkie obowiązujące formy pisemne

English Class wprowadza wszystkie formy pisemne, które, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien umieć zrozumieć lub stworzyć. Są wśród nich:

 • wpis na blogu,
 • historyjka,
 • pocztówka,
 • tekst narracyjny,
 • wiadomość / SMS.

Seria uczy tworzenia wypowiedzi pisemnej metodą "krok po kroku", prowadząc uczniów stopniowo przez kolejne etapy i dbając, aby nie zapominali o tak ważnych elementach, jak przemyślenie tematu czy sprawdzenie ortografii i interpunkcji.


Umiejętność reagowania ustnie i pisemnie w określonych sytuacjach

English Class pomaga uczniom rozwijać umiejętność porozumiewania się już od czwartej klasy poprzez:

 • modelowe dialogi (do odsłuchania lub obejrzenia na wideo), ilustrujące funkcje językowe,
 • kluczowe zwroty prezentowane w czytelnych ramkach i utrwalane w zróżnicowanych ćwiczeniach,
 • finałowe zadania Fun Spot, w których uczniowie wykorzystują nowe struktury podczas gier językowych.

Umiejętność wykorzystania języka angielskiego do mówienia o polskiej kulturze

W English Class regularnie pojawiają się specjalne lekcje poświęcone polskiej kulturze, które pomagają uczniom opowiadać po angielsku m.in. o:

 • Polsce, języku polskim, walucie polskiej,
 • swoim rodzinnym mieście,
 • zbieraniu grzybów jako popularnym polskim hobby,
 • tradycyjnych polskich potrawach,
 • popularnych miejscach wypoczynku w kraju, takich jak Mazury czy Morze Bałtyckie,
 • polskich świętach,
 • polskich symbolach,
 • popularnych stereotypach o Polsce i Polakach.

Lekcje poświęcone polskiej kulturze dostarczają uczniom niezbędnych słów i zwrotów, aby mogli swobodnie poruszać bliskie sobie tematy, a nauczycielom pozwalają zrealizować ważny wymóg określony w nowej podstawie programowej.

Dowiedz się więcej o nowej podstawie programowej

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.