Formularz zgłoszenia do programu pilotażowego ONLINE WORKBOOK dla English Class

Dane nauczyciela i szkoły

nazwa i adres (ulica, miasto, kod pocztowy)

Poziom kursu i liczba uczniów

Prosimy o określenie zapotrzebowania na kody uczniowskie poprzez wpisanie liczby uczniów korzystających z danego poziomu kursu English Class.

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki udziału w bezpłatnym programie pilotażowym ONLINE WORKBOOK dla English Class realizowanym przez Pearson Central Europe Sp z.o.o.

Program pilotażowy zapewnia dostęp do ONLINE WORKBOOK na platformie MyEnglishLab do kursu English Class na okres 24 miesięcy od momentu aktywacji kodu.

W programie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy: posiadają konto na pearson.pl, nauczają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń English Class w szkole podstawowej, poprawnie wypełnili i przesłali formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowali regulamin uczestnictwa w programie.

W ramach pilotażu nauczyciel może otrzymać kody dostępu do każdego z dostępnych na rynku poziomów ONLINE WORKBOOK dla English Class na platformie MyEnglishLab, nie więcej natomiast niż 100 kodów na dany poziom.

Do programu można przystąpić w roku szkolnym 2020/2021.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi dla nauczyciela, uczniów lub szkoły.

Po zakończeniu pilotażu (nie później niż do końca roku szkolnego 2020/2021) nauczyciel w nim uczestniczący otrzyma na podany w formularzu adres email ankietę do wypełnienia.

Aby skorzystać z dostępu w ramach pilotażu, niezbędne jest założenie przez nauczyciela i uczniów kont na platformie Pearson English.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.