Oprogramowanie do tablic interaktywnych

Wygoda nauczyciela, zaangażowanie ucznia

Oprogramowanie do tablic interaktywnych English Class, dostępne na platformie eDesk, to nieodzowna pomoc dla każdego nauczyciela.  Praca z oprogramowaniem to wygoda, bo wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia lekcji, jest dostępne za jednym kliknięciem:

  • w pełni interaktywny materiał z podręcznika,
  • interaktywny zeszyt ćwiczeń, do którego można przejść jednym kliknięciem,
  • materiał audio,
  • wszystkie filmy, w tym autentyczne filmy BBC,
  • arkusze do kopiowania,
  • automatyczny klucz odpowiedzi,
  • wygodny przybornik, który umożliwia np. zapisanie notatek z lekcji w formie pliku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ                                                          PRZEJDŹ DO EDESKU