Czym są Level Test i Benchmark Test?

Testy Level oraz Benchmark to najlepszy sposób na szybkie i precyzyjne określenie poziomu językowego kursantów, przypisanie ich do odpowiedniej grupy oraz skuteczne monitorowanie ich postępów w nauce.

Level Test i Benchmark Test mogą być używane niezależnie lub w tandemie, znakomicie się uzupełniając. Przeznaczone są dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia. Administracja testami oraz ich zdawanie odbywa się online na Pearson English Test Hub, a wyniki dostępne są w przeciągu kilku minut od ukończenia testu.

Pearson English Level Test usprawnia proces przydziału studentów do właściwych grup zaawansowania. Minimalizuje potrzebny do tego czas i związany z egzaminem stres oraz eliminuje ryzyko ludzkiego błędu na etapie oceny wyników. Pozwala łatwo określić poziom i potrzeby uczniów, którzy mogą do testu przystąpić nawet we własnym domu.

Pearson English Benchmark Test doskonali i upraszcza proces oceniania, który towarzyszy kursom językowym. To proste w użyciu narzędzie pozwala na precyzyjne monitorowanie postępów w nauce w obiektywny i rzetelny sposób, niezależnie od tytułu używanego podręcznika i miejsca testowania.

Dowiedz się więcej o testach Level i Benchmark

W celu złożenia zamówienia zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.