Katalog produktów

Diagnoza szkolna

Rozwiązania cyfrowe

Diagnoza szkolna

NOWOŚĆ!
Teraz diagnozę od klasy 4. można przeprowadzić także ONLINE!

Nasza diagnoza to wygodne i miarodajne narzędzie do oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich etapach edukacji w szkołach podstawowych i średnich. Stanowi odpowiedź na obowiązek „przeprowadzania na bieżąco nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematycznego przekazywania uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych*”. 
Diagnoza szkolna oferuje narzędzia do analizy osiągnięć uczniów i porównania wyników indywidualnych z wynikami klasy / grupy.

*na bazie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 oraz 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Testy

Kluczowym elementem diagnozy są gotowe testy „Po klasie/ kursie” oraz testy „Dobry Start” na początek każdego etapu edukacyjnego (I – klasy 1-3 SP, II – klasy 4-8 SP, III – szkoły ponadpodstawowe) wraz z analizatorami.

Testy szkoła podstawowa klasy 1-3

Testy w najmłodszych klasach, zgodnie z założeniami podstawy programowej, oparte są na słuchaniu i pracy z ilustracjami. Elementy czytania i pisania wprowadzane są w starszych klasach. Każdemu testowi dla najmłodszych towarzyszy wersja dla nauczyciela, która pokazuje krok po kroku, w jaki sposób należy przeprowadzić test. Testy dostępne są dla nauczycieli na ePanelu oraz na stronie pearson.pl (po zalogowaniu w Strefie nauczyciela/Testy do podręczników). po zalogowaniu w strefie nauczyciela, testy do podręczników.

Testy szkoła podstawowa klasy 4-8 oraz szkoła średnia

Testy dla starszych klas bazują na materiale z podręczników English ClassFocus 2nd EditionHigh NoteMy Matura Success, Matura Focus  oraz repetytoriów Pearson. Testy dla klas 7 i 8 SP oraz dla szkół średnich zostały opracowane w formacie próbnych egzaminów końcowych. Testy dostępne są na ePanelu, na stronie pearson.pl (po zalogowaniu w Strefie nauczyciela/Testy do podręczników) oraz w Test Generatorze.

Analizatory

W ramach diagnozy do każdego testu dołączony jest analizator*, który w przypadku:

 • przeprowadzania testów w wersji papierowej wymaga od nauczyciela ręcznego wprowadzenia odpowiedzi poszczególnych uczniów,
 • przeprowadzania testów w wersji online od razu analizuje wyniki testów. 

Nauczyciel dzięki automatycznie generowanym wskaźnikom i wykresom może odczytać wyniki zarówno całej badanej grupy, jak również wybranego ucznia w zakresie diagnozowanych sprawności językowych.

Interpretacja wyników oparta jest o sześciostopniową skalę osiągnięć ucznia oraz pięciostopniową skalę łatwości zadań rekomendowaną przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wg profesora B. Niemierki). W oparciu o powyższą skalę nauczyciel może w łatwy sposób określić poziom trudności (lub łatwości) poszczególnych zadań w odniesieniu do całej grupy lub pojedynczego ucznia.

Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami. To także cenna wskazówka pomagająca lepiej zaplanować przygotowania do egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału określonego w podstawie programowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA
INSTRUKCJA I DATY

 SZKOŁY ŚREDNIE
INSTRUKCJA I DATY

 ANALIZATOR
PRZYKŁADOWE RAPORTY

* Analizatory dostepne są w postaci dokumentu Excel. Dla uczniów, studentów i nauczycieli Microsoft udostępnia bezpłatnie pakiet Office 365 Education.

Użytkownicy starszych wersji Excela otworzą analizator w przeglądarce po zalogowaniu się do chmury onedrive.live.com. Korzystanie z chmury jest bezpłatne po rejestracji i wyborze OneDrive Basic 5 GB (w sposób podobny do konta bezpłatnej poczty). 

NOWOŚĆ - diagnoza szkolna
z Test Generatorem!
 

Test Generator oferuje od klasy 4. szkoły podstawowej możliwość przeprowadzenia testów diagnostycznych w wersji interaktywnej zdalnie lub na komputerach szkolnych. Wbudowany w Test Generator analizator umożliwia automatyczne porównanie odpowiedzi poszczególnych uczniów oraz wygenerowanie raportów w zakresie diagnozowanych sprawności językowych, takich jak słuchanie, czytanie, pisanie.  

Dowiedz się więcej

Korzyści z przeprowadzania diagnozy

Dla szkoły

 • analiza osiągnięć uczniów na każdym etapie kształcenia i obiektywne porównanie na tle klasy
 • monitorowanie stopnia przygotowania uczniów do egzaminów
 • lepsze rezultaty uzyskiwane przez uczniów na egzaminach końcowych

Dla ucznia

 • zapoznanie z formatem egzaminów końcowych dzięki testom próbnym
 • rosnąca świadomość stopnia przygotowania do egzaminów końcowych
 • motywacyjne działanie raportów pozwalających śledzić postępy ucznia

 Dla rodzica

 • systematyczna informacja na temat postępów ucznia na tle klasy
 • wskazanie obszarów, w których uczeń powinien wykonać dodatkowe ćwiczenia
 • możliwość świadomego zaangażowania w proces nauczania

Gdzie szukać Diagnozy szkolnej Pearson?

 

POBIERZ do wydruku
(dla zweryfikowanych)

diagnoza szkolna

 

 

PRZEJDŹ
do aplikacji ePanel

W sekcji Testy (dla zweryfikowanych)  wejdź w folder Testy i Diagnoza, gdzie znajdziesz testy i analizatory do pobrania

Dowiedz się więcej o ePanelu
 

 

PRZEJDŹ
do Test Generator

W sekcji DIagnoza szkolna (od 4 klasy szkoły podstawowej)

Dowiedz się więcej o Test Generatorze
 
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.