Ogólne

1. Gdzie znajdę kod nauczycielski do eDesku?

 • Kody nauczycielskie, które aktywują dostęp do Presentation Tool (interaktywnego podręcznika i zeszytu ćwiczeń z narzędziami prezentacyjnymi), odzwierciedlenia cyfrowego podręcznika, nagrań audio, nagrań wideo (w zależności od kursu), materiałów dodatkowych w tym odzwierciedlenia książki nauczyciela, znajdują się w książce nauczyciela. W przypadku braku książki, nauczyciel może zamówić kod u Reprezentanta korzystając z formularza na stronie https://www.pearson.pl/teacher-codes

2. Gdzie znajdują się kody dla uczniów?

 • Szkoły podstawowe: kody uczniowskie, które aktywują dostęp do odzwierciedlenia cyfrowego podręcznika oraz nagrań audio, znajdują się w podręcznikach ucznia. Kody uczniowskiego, które dają dostęp do interaktywnego zeszytu ćwiczeń, znajdują się w zeszycie ćwiczeń. (English Class, Repetytorium dla szkoły podstawowej)
  Szkoły średnie: kody uczniowskie, które odblokowują interaktywny podręcznik lub interaktywny podręcznik i zeszyt ćwiczeń, znajdują się w podręczniku. Kody uczniowskie, które aktywują dostęp do interaktywnego zeszytu ćwiczeń, znajdują się w zeszycie ćwiczeń.

3. Gdzie mam wpisać kod nauczyciela?

 • Po zalogowaniu na edesk.pearson.pl w zakładce ZASOBY należy kliknąć AKTYWUJ ZASOBY, a następnie wpisać kod w puste pole na stronie.

4. Czy eDesk działa offline?

 • Jeszcze nad tym pracujemy, zostały ostatnie szlify. Poinformujemy niebawem o dostępności aplikacji eDesk offline.

5. Gdzie na eDesku znajdę książkę nauczyciela?

 • Odzwierciedlenie książki nauczyciela znajduje się w materiałach dodatkowych do kursu. Aby dostać się do materiałów dodatkowych po aktywacji kodu nauczycielskiego, należy w zakładce ZASOBY kliknąć na wybrany kafelek z okładką swojego kursu w sekcji Materiały dodatkowe lub wykorzystać przycisk skrótu w interaktywnym podręczniku lub zeszycie ćwiczeń.

Test Generator

1. Czy w banku testów są dostępne poprawne odpowiedzi do testów?

 • W Banku Testów jest dostępny podgląd testu bez odpowiedzi. Dzięki temu nauczyciel widzi to samo co uczeń. Oznaczenie poprawnych i błędnych odpowiedzi nauczyciel zobaczy juz po otrzymaniu rozwiązanego testu ucznia. Poprawne odpowiedzi są zaznaczone kolorem zielonym, a błędne kolorem czerwonym.

2. Co oznacza widoczny/ukryty na liście stworzonych testów?

 • Test "widoczny" oznacza, że uczeń zobaczy zaplanowany przez nauczyciela test na liście swoich testów. (zapowiedź testu, a nie jego treść, czyli nie jest to równoznaczne z możliwością rozwiązywania go) Jeśli np. nauczyciel utworzy test w piątek z dostępnością od poniedziałku i nie zaznaczy opcji "Uczeń nie widzi testu poza datami dostępności" to uczeń już w piątek zobaczy zaplanowany test na liście testów, ale będzie mógł do niego wejść dopiero w poniedziałek. 

3. Czy podczas tworzenia testu można połączyć ze sobą dwa testy?

 • Obecnie nauczyciel może wybrać tylko jeden test, ale zawsze może zdecydować czy zada uczniom wszystkie zadania czy tylko niektóre.

4. Jakie powiadomienie widzi uczeń po przydzieleniu testu przez nauczyciela?

 • Uczeń zobaczy powiadomienie o teście (różową ikonkę) w prawym górnym rogu na "dzwonku" oraz przy zakładce "Testy"

5. Jak ocenić zadanie otwarte w teście?

 • Aby ustawić ręcznie wynik dla zadania otwartego w teście, należy w tabeli wyników kliknąć symbol ołówka znajdujący się w komórce zadania otwartego przy danym uczniu. W przeglądarce otworzy się nowa karta z widokiem wybranego zadania oraz dodatkowe okienko, w którym możemy ustawić ilość punktów oraz dodać komentarz i/lub wskazać w tekście błędy popełnione przez ucznia. Dodatkowym ułatwieniem jest rozwijane menu w karcie zadania otwartego, kóre pozwala na przełączanie się między odpowiedziami poszczególnych uczniów.

6. Czy numery zadań w raporcie są takie same dla wszystkich uczniów po randomizacji?

 • Tak. W raporcie zadania są ułożone w takiej samej kolejności jak w oryginalnym teście, czyli mają inną numerację niż ta w testach uczniów po randomizacji.

7. Jak numerowane są zadania w teście ucznia, jeśli nauczyciel skorzystał z opcji randomizacji i pominął w teście niektóre zadania?

 • Każdy uczeń na swoim unikatowym teście będzie miał zadania ponumerowane kolejno, dzięki temu przy potencjalnej konsultacji, uczniom trudniej będzie porównać odpowiedzi, ponieważ zadanie 1 u jednego ucznia nie będzie równoznaczne z zadaniem 1 u innego ucznia.

8. Co oznacza przycisk "Rozwiązane" w teście rozwiązywanym przez ucznia?

 • Przycisk "Rozwiązane" jest wyłącznie pomocnym znacznikiem dla uczniów, który pozwala zaznaczyć, że zadanie zostało wykonane i uczeń nie ma potrzeby do niego wracać. Nie jest on równoznaczny z wysłaniem testu do nauczyciela, ponieważ w tym celu należy kliknąć "Wyślij do nauczyciela".

9. Czy uczniowie mają możliwość dostępu do raportu z ich testu na test generatorze?

 • Uczeń po rozwiązaniu testu otrzymuje wyłącznie wynik procentowy z testu. Nie ma on możliwości sprawdzenia swoich odpowiedzi. Takie rozwiązanie ma zapobiec rozpowszechnianiu pytań testowych. Jeśli uczeń lub rodzic będą chcieli sprawdzić szczegóły to mogą poprosić nauczyciela, który ma dostęp do takiego podglądu.

10. Jak dołączyć uczniów, którzy nie zdążyli dopisać się do grupy, do utworzonego już testu?

 • Jeśli nauczyciel utworzył i zlecił test grupie swoich uczniów, ale okazało się, że nie wszyscy uczniowie zdążyli dopisać się do grupy to wystarczy wejść w edycję testu i kliknąć zaktualizuj test. Grupa automatycznie powiększy się o nowych uczniów.

11. Czy mogę przypisać test tylko jednemu uczniowi?

 • W tym momencie nauczyciel przypisuje test całej grupie. Pracujemy nad możliwością wybrania konkretnych uczniów z grupy np. w przypadku nieobecności ucznia i ustaleniu drugiego terminu testu.

12. Uczeń nie widzi testu na swoim koncie.

 • Uczeń przede wszystkim musi być członkiem grupy, której został przypisany test przez nauczyciela. Jeśli tak jest, a uczeń nadal nie widzi testu na swoim koncie powinien odświeżyć stronę np. wciskając na klawiaturze Ctrl + F5.

13. Czy można przenieść / skopiować link do testu do Teams?

 • Nauczyciel nie może skopiować linku do utworzonego testu. Jedyna możliwość to pojawienie się takiego testu na koncie ucznia. Dzięki temu po rozwiązaniu nauczyciel otrzyma raport i wyniki testu.

14. Jeśli w opcjach tworzenia testu został zaznaczony jednorazowy dostęp to, czy w przypadku utraty połączenia z internetem w trakcie rozwiązywania testu przez ucznia, będzie on mógł ponownie do niego wejść?

 • Jeśli nauczyciel zaznaczył w opcjach tworzenia testu, że dostęp dla ucznia ma być jednorazowy to w przypadku problemów technicznych uczeń nie będzie mógł ponownie wejść do testu. Jeśli mamy podejrzenia, że uczniowie mogą mieć nie do końca sprawne łącza internetowe, bezpiecznie będzie nie zaznaczać jednorazowego dostępu, ale ustawić czas na rozwiązanie testu. Jeśli np. ograniczymy czas na rozwiązanie do 30 min to nawet jeśli uczeń wyjdzie z testu będzie mógł do niego wrócić. Wtedy czas wszystkich wejść się sumuje i nie może przekroczyć ustawionego limitu w naszym przykładzie 30 min.

15. Czy jest możliwość własnej modyfikacji testu, czy musimy wybierać tylko z gotowych?

 • Obecnie nie ma możliwości modyfikacji dostępnych zadań. Możemy natomiast modyfikować test, wybierając zadania, które chcemy zlecić uczniom. Możemy np. ominąć zadania otwarte wymagające ręcznego sprawdzenia.

16. Czy jeśli ustawię czas trwania testu na 30 min, a jego dostępność do godz. 12, to czy uczeń, który rozpoczął test o 11.55 będzie miał tylko 5 min, żeby rozwiązać test?

 • Nie. Jeśli nauczyciel ustawił czas na rozwiązanie testu np. na 30 min i godzinę dostępności w danym dniu np. na 12, to uczeń będzie miał 30 min na rozwiązanie nawet jak wejdzie o 11:59.

17. Czy mogę zadać uczniowi test z danego kursu mimo, że nie aktywował on swojego kodu?

 • Tak. Testy są przypisane do nauczyciela i nauczyciel zleca test uczniowi korzystając ze swoich zasobów.

18. Mam dostęp do zasobów, więc czemu w banku testów nic nie widzę?

20. Uczeń nie może nagrać swojego głosu w zadaniu testowym?

 • Jeśli uczeń ma problem z nagraniem swojego głosu w zadaniu testowym, zalecamy sprawdzenie, czy udzielił danej stronie dostępu do mikrofonu. Po kliknięciu w mikrofon przy zadaniu, na pasku adressu URL po prawej stronie powinna wyświetlić się ikonka kamerki. Należy w nią kliknąć i wybrać opcję "Zezwól witrynie edesk.pearson.pl na dostęp do mikrofonu".
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.