Egzamin ósmoklasisty w skrócie

 • Egzamin po raz pierwszy odbył się w kwietniu 2019r. Od początku obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy.
   
 • Od roku szkolnego 2021/2022 dodatkowo egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
   
 • Uczeń/ słuchacz przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
   
 • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej
   
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

Pobierz kompendium zmian


Obejrzyj szkolenie z ekspertem

Solidna porcja rzetelnych informacji, dotyczących egzaminu ósmoklasisty:

 • możliwości wyboru języka zdawanego na egzaminie, organizacji egzaminu,
 • wymagań egzaminacyjnych,
 • zadań egzaminacyjnych i ich oceniania,
 • uprawnień do bycia egzaminatorem,
 • roli wyniku na egzaminie ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…

Zobacz wideoszkolenia poświęcone egzaminom

 

Poziom egzaminu


 

POZIOM EGZAMINU 8-KLASISTY WG CKE:

POZIOM EGZAMINU MATURALNEGO (POZIOM PODSTAWOWY) WG CKE:

Arkusz egzaminacyjny i zasady ocenianiaArkusz składać się będzie z 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek i podzielonych na 5 części:

NAZWA CZĘŚCI   UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

rozumienie ze słuchu

 

20-25%

znajomość funkcji językowych

 

15-20%

rozumienie tekstów pisanych

 

25-30%

znajomość środków językowych

 

15-20%

wypowiedź pisemna

  20%

Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń ma 90 minut.

W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

 • treść: od 0 do 4 pkt
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w stopniu zadowalającym.

DO ILU PODPUNKTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ?

ILE PODPUNKTÓW ROZWINĄŁ?

3

2

1

0

3 4 3 2 1
2   2 1 1
1     1 0
0       0

Warto wiedzieć

Informator o egzaminie ósmoklasisty rozpoczyna się od bardzo ważnego komentarza od jego autorów:

Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Z tego powodu przygotowanie do egzaminu powinno bazować na różnorodnych typach ćwiczeń i zadań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwijających poprawną i skuteczną komunikację, która jest fundamentem edukacji językowej.

Choć zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, nie oznacza to, że zdominują cały arkusz. Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.

Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.

Znaczenie wyniku z egzaminu

Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowne Rozporządzenie MEN.

Podręczniki przygotowujące do egzaminu

English Class

To nowa generacja podręczników przygotowanych z myślą o sukcesie na egzaminie ósmoklasisty.

Dowiedz się więcej

NOWOŚĆ! Repetytorium dla szkoły podstawowej

2-częściowe wydanie Repetytorium dla szkoły podstawowej powstało w odpowiedzi na oczekiwania nauczycieli i uczniów, którzy potrzebują kompleksowego, skutecznego i systematycznego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, rozłożonego na 2 lata. Część 1 obejmuje 8 rozdziałów z Repetytorium ósmoklasisty Pearsona, natomiast część druga – powtórkę treści z części pierwszej, kolejnych 6 poziomów naszego bestsellerowego repetytorium oraz lekcje na po egzaminie.

Nowemu wydaniu towarzyszą zmienione zeszyty ćwiczeń, w pełni skorelowane z podręcznikami i poszerzone o nowe sekcje na środki językowe.

Dowiedz się więcej

Repetytorium dla szkoły podstawowej. Wydanie jednotomowe

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Jednotomowe wydanie Repetytorium dla szkół podstawowych zostało opracowane i zweryfikowane przez ekspertów egzaminacyjnych pod kątem egzaminu 2022 o wyższym poziomie trudności (wymagania względem umiejętności receptywnych wzrosną z poziomu A2+ do B1). Nowe zeszyty ćwiczeń zostały skorelowane z treściami repetytorium i wzbogacone o dodatkowe strony z ćwiczeniami Use of English, analogicznie do wydania 2-częściowego. Również w podręczniku wprowadziliśmy zmiany ułatwiające korzystanie z publikacji i pracę na lekcji: odświeżone słowniczki po każdym rozdziale, jasne oznaczenia zadań Use of English, bardziej równomiernie rozłożone zadania gramatyczne w poszczególnych rozdziałach z dodatkowymi ćwiczeniami, a także sekcję referencyjną Grammar Bank na końcu książki.

Dowiedz się więcej

Ekspert odpowiada


ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

1. Jaki poziom będzie miał egzamin ósmoklasisty z języka obcego?

Zgodnie z zapisami Podstawy programowej, uczniowie, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI) w podstawie programowej z 2012 r., będą zdawać egzamin na poziomie A2/A2+ (orientacyjnie).

Niższy poziom wymagań zostanie uwzględniony w egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego okresowo (lata 2019–2021).

Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi), czyli wzrost poziomu trudności egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Zadaj pytanie ekspertowi

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.