Drodzy Nauczyciele,

Reforma systemu oświaty wkroczyła od września 2017 roku do szkół podstawowych, stawiając przed nauczycielami, szkołami, a także samymi uczniami, wiele nowych wyzwań edukacyjnych. Od roku 2019 obejmie stopniowo swym zasięgiem także szkoły średnie. Zmiany prawnie regulują Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe, a także rozporządzenia dotyczące podstaw programowych.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.