Drodzy Nauczyciele,

Reforma systemu oświaty wkroczyła od września 2017 roku do szkół podstawowych, stawiając przed nauczycielami, szkołami, a także samymi uczniami, wiele nowych wyzwań edukacyjnych. Od roku 2019 obejmie stopniowo swym zasięgiem także szkoły średnie. Zmiany prawnie regulują Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo oświatowe, a także rozporządzenia dotyczące podstaw programowych.