Testy do podręczników

W Pearson doskonale rozumiemy jak ważnymi elementami procesu edukacyjnego są narzędzia:  

 • sprawdzające stan wiedzy uczniów,  
 • monitorujące postępy w nauce oraz  
 • diagnozujące obszary, które wymagają dalszego rozwoju.  

Podążając za potrzebami zmieniającego się świata edukacji, przygotowaliśmy szereg kompleksowych i elastycznych rozwiązań, które zapewnią łatwe i skuteczne testowanie w każdych warunkach i w dowolnej formie. 

Do dyspozycji nauczycieli i lektorów oddajemy: 

 • gotowe do wydruku testy sprawdzające do podręczników, poziomujące oraz Diagnozę szkolną, jak również  

 • NOWOŚĆ! – łatwy w obsłudze TEST GENERATOR, umożliwiający testowanie i diagnozowanie online. Dzięki mieszaniu zadań i ich elementów nauczyciel może wygenerować wiele wersji testu i ograniczyć ściąganie w klasie. 

Testy w aplikacji ePanel 

Wszystkie testy do podręczników oraz Diagnoza szkolna
dostępne są również do pobrania w cyfrowej bibliotece nauczyciela – ePanel.

Dowiedz się więcej

Pobieranie, kopiowanie i udostępnianie materiałów 


Chcąc pomóc nauczycielom w osiągnięciu jak najlepszych efektów procesu dydaktycznego i jak najbardziej ułatwić im pracę, wyrażamy zgodę na:

 • modyfikacje testów dostępnych na stronach pearson.pl i edesk.pearson.pl oraz w aplikacji ePanel dla zweryfikowanych nauczycieli na wersję Forms, jeśli szkoła używa Google Classroom lub Microsoft Teams (jednocześnie polecamy korzystanie z Test Generatora dostępnego dla klas 4-8 i szkół średnich na edesk.pearson.pl),

 • przesyłanie uczniom drogą mailową lub udostępnianie poprzez platformy używane w szkole materiałów oznaczonych „do kopiowania” pobranych ze strony pearson.pl oraz z aplikacji ePanel,

 • przesyłanie uczniom nagrań audio w razie trudności korzystania z Internetu po ich stronie,

 • pokazywanie fragmentów publikacji Pearson podczas korzystania z narzędzi do wideo konferencji (rekomendujemy korzystanie z oprogramowania tablic interaktywnych oraz/lub nauczycielskich, interaktywnych wersji podręczników i zeszytów ćwiczeń na edesk.pearson.pl do tego celu, ponieważ umożliwiają one wyświetlenie poprawnych odpowiedzi w funkcji Presentation Tool),

 • oznaczanie tytułem i poziomem kursu ćwiczeń autorskich tworzonych przez nauczycieli i zamieszczanych w aplikacjach wykorzystywanych w procesie nauczania.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą „Prawo autorskie” (ze szczególnym uwzględnieniem zapisów o tzw. dozwolonym użytku osobistym oraz wyjątku edukacyjnym) niedozwolone jest:

 • rozpowszechnianie w sieci testów, nagrań i filmów,

 • skanowanie i rozpowszechnianie (także w ramach zamkniętych grup na Facebooku) podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych publikacji, w tym kart obrazkowych czy z historyjkami,

 • rozpowszechnianie opracowań (przeróbek, adaptacji) publikacji i materiałów multimedialnych, np. prezentacji czy wideo-prezentacji z wykorzystaniem stron podręczników lub kart obrazkowych czy z historyjkami,

 • korzystanie z logotypu lub identyfikacji wizualnej wydawnictwa lub jego publikacji do promocji autorskich materiałów edukacyjnych.

 

Placement Test dla dorosłych

W celu uzyskania kodu do bezpłatnego testu Placement dla dorosłych przejdź do części Testy sprawdzające.

 • dostępny na Pearson English Portal (rejestracja na english.com/login)
 • 2 wersje testu (A i B)
 • 2 poziomy testu (dla słuchaczy rozpoczynających i kontynuujących naukę)
 • Ocena słuchania, gramatyki, słownictwa i czytania
 • Dodatkowe zadania na ocenę mówienia i pisania
 • Wyniki skorelowane ze skalami Global Scale of English (GSE) i CEFR