Katalog produktów

eDiagnoza

Rozwiązania cyfrowe

Poznaj tajniki diagnozy szkolnej, obejrzyj filmy szkoleniowe przygotowane we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską.

Filmy szkoleniowe

Polscy nauczyciele dzielą sie doświadczeniami i wskazówkami, jak wykorzystywać dostępne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych.

Pobierz raport "skuteczność edukacyjna"

 

Diagnoza szkolna

DIAGNOZA SZKOLNA przygotowana przez wydawnictwo Pearson to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej. Proponujemy Państwu kompleksowy pakiet diagnostyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych.

Testy

Nauczyciel otrzymuje do dyspozycji pakiet testów monitorujących realizację nowej podstawy programowej oraz stopnia przygotowania do egzaminów końcowych z języka angielskiego. W pakiecie dostępne są:

 • testy w wersji A i B,
 • testy Dobry Start na początek I, II, III i IV etapu edukacyjnego,
 • testy Po klasie,
  • w gimnazjum zgodne z realizowaną podstawąprogramową - III.0 lub III.1,
  • w szkołach ponadgimnazjalnych zgodne z realizowaną podstawą programową - IV.1 P lub IV.1 R,
 • próbne egzaminy końcoweTesty Kompetencji TrzecioklasistyTesty Kompetencji SzóstoklasistyTesty Kompetencji Egzaminacyjnych dla Gimnazjalistów i Maturzystów 2015.

 

Raporty

Nauczyciel wprowadza odpowiedzi z testów do komputera, a następnie dzięki raportom generowanym przez system on-line może porównać wyniki ucznia z wynikami klasy oraz populacji.
Dostępne raporty zawierają:

 • stosowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wykresy staninowe, kwartylowe i centylowe,
 • informacje, które treści nauczania z podstawy programowej zostały opanowane, a które nie.

Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami. To także cenna wskazówka pomagającalepiej zaplanować przygotowania do egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału określonego w nowej podstawie programowej.

 

Karty pracy

Karty pracy to materiał naprawczy obejmujący obszary (np. słuchanie, pisanie, gramatyka), w których uczeń poradził sobie gorzej. Platforma dobiera materiał idealnie dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu o uzyskane przez niego wyniki. Dzięki kartom pracy uczniowie mają możliwość jeszcze raz przećwiczyć struktury i wyrażenia, które sprawiają im problemy. W ramach systemu dla szkół podstawowych dostępne są również karty pracy dla uczniów z dysleksją.

 

Jeśli jesteś zainteresowany,

Zamów dostęp za pomocą formularza

 

Dla szkoły

 • szczegółowa analiza osiągnięć uczniów na każdym etapie kształcenia i obiektywne porównani na tle szkoły i populacji
 • gotowy materiał naprawczy skorelowany z wynikami testów – odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów
 • rzeczywista indywidualizacja nauczania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej
 • stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej i stopnia przygotowania uczniów do egzaminów końcowych
 • lepsze rezultaty uzyskiwane przez uczniów na egzaminach końcowych

 

Dla ucznia

 • zapoznanie z formatem egzaminów końcowych dzięki testom próbnym
 • rosnąca świadomość stopnia przygotowania do egzaminów końcowych
 • rozwijanie obszarów, w których uczeń uzyskał słabsze wyniki
 • motywacyjne działanie raportów pozwalających śledzić postępy ucznia

 

Dla rodzica

 • systematyczna informacja na temat postępów ucznia na tle klasy i populacji
 • wskazanie obszarów, w których uczeń powinien wykonać dodatkowe ćwiczenia
 • zapewnienie dodatkowego materiału dopasowanego do potrzeb konkretnego ucznia
 • możliwość świadomego zaangażowania w proces nauczania i w realizację programu naprawczego

 

I etap edukacyjny

I etap edukacyjny

 • W szkole podstawowej najważniejsze jest, aby diagnoza była obiektywna i rzetelna, ale jednocześnie przyjazna dzieciom. Dlatego testy w najmłodszych klasach, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, oparte są na słuchaniu i pracy z ilustracjami. Elementy czytania i pisania wprowadzane są w starszych klasach. Materiał wymagany od ucznia oparty jest na sylabusach najpopularniejszych podręczników na tym etapie edukacji.
 • Każdemu testowi towarzyszy wersja dla nauczyciela, która pokazuje krok po kroku, w jaki sposób należy przeprowadzić test.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest po zerówce. Ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności po edukacji przedszkolnej. Dodatkowym elementem tego testu jest test ustny, wskazany na tym etapie edukacji.
 • Testy Na mecie przeprowadzane są pod koniec pierwszej i drugiej klasy.
 • Na początku trzeciej klasy proponujemy przeprowadzenie testu Próbny sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności uczniów i przygotowanie ich do testu Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, który powinien być przeprowadzony pod koniec trzeciej klasy.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla tych uczniów, którzy w danych obszarach na teście wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
 • Oprócz tego, nauczyciele mają do dyspozycji dodatkowe karty pracy dla uczniów zagrożonych dysleksją, dostępne w ciągu całego roku szkolnego.
   
II etap edukacyjny

II etap edukacyjny

 • W szkole podstawowej najważniejsze jest, aby diagnoza była obiektywna i rzetelna, ale jednocześnie przyjazna dzieciom. Dlatego testy w klasach 4-6 są bogato ilustrowane i oparte na sylabusach najpopularniejszych podręczników na tym etapie edukacji.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest na początku czwartej klasy. Ma na celu sprawdzenie, czy dzieci opanowały podstawę programową dla klas 1-3.
 • Testy Na mecie przeprowadzane są pod koniec czwartej i piątej klasy.
 • Na początku szóstej klasy proponujemy przeprowadzenie Próbnego testu kompetencji szóstoklasisty. Test już teraz jest zgodny z wymaganiami Sprawdzianu, który będzie odbywał się od 2015 roku.
 • Test kompetencji szóstoklasisty bada umiejętności uczniów jeszcze raz w szóstej klasie i sprawdza, jak uczniowie opanowali podstawę programową dla klas 4-6.
 • Próbny test kompetencji szóstoklasisty oraz Test kompetencji szóstoklasisty są podzielone na dwa arkusze: Arkusz umiejętności oraz Arkusz leksykalno-gramatyczny, co pozwala na głębszą analizę umiejętności ucznia w ostatniej klasie szkoły podstawowej.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla tych uczniów, którzy w danych obszarach na teście wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
 • Oprócz tego nauczyciele mają do dyspozycji dodatkowe karty pracy dla uczniów zagrożonych dysleksją, dostępnew ciągu całego roku szkolnego.
   
III etap edukacyjny

III etap edukacyjny

 • Testy w gimnazjum  dostępne są dla dwóch podstaw programowych: III.0 i III.1
 • Każdy test składa się z dwóch arkuszy: Arkusza umiejętności oraz Arkusza leksykalno-gramatycznego, co pozwala na głębszą analizę umiejętności ucznia na tym etapie edukacji.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest na początku pierwszej klasy. Ma na celu sprawdzenie, czy dzieci opanowały podstawę programową dla klas 4-6. Z założenia przewidziany jest dla klas III.1 (klas kontynuujących).
 • Testy Na mecie przeprowadzane są pod koniec drugiej i trzeciej klasy.
 • Na początku trzeciej klasy proponujemy przeprowadzenie Próbnego testu kompetencji egzaminacyjnych. Jego celem jest analiza umiejętności egzaminacyjnych uczniów na początku trzeciej klasy, co pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Test ten jest również skorelowany z Repetytorium gimnazjalnym Longmana – pozwala nauczycielom pracującym z repetytorium na wybór najistotniejszych treści.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla uczniów, którzy w danych obszarach wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
   

I.  Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji szkoleniowej na temat Diagnozy Szkolnej Pearson z konferencji metodycznej 31.08.2013 w Krakowie. Marek Jędryka, trener Pearson, pokazuje podstawowe funkcjonalności rozwiązania i omawia zalety korzystania z Diagnozy Szkoleniowej.

II. Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych poświęconych diagnozie szkolnej przygotowanych pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej

Cokolwiek myślimy o testach i testowaniu -  to od wyników, jakie uczeń w nich uzyskuje, zależy jego dalszy los. Testowe egzaminy zewnętrzne to zarazem tak zwane egzaminy doniosłe. [...] Uzyskiwane przez ucznia wyniki mają wpływ na całe jego życie. Jest naturalne, że chcemy, by te wyniki były możliwie najlepsze. Stąd ogromna potrzeba dobrego przygotowania ucznia do tak ważnych egzaminów, udzielenia mu pomocy w opanowywaniu potrzebnego materiału i oswojenia go z technikami testowania.

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska

W tajniki diagnozy szkolnej, we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską, wprowadzą państwa doświadczeni trenerzy i nauczyciele Pearson.

Wywiad z prof. dr hab. Hanną Komorowską-Janowską

Odcinek 1: Czym jest diagnoza szkolna?

Odcinek 2: Diagnoza – korzyści dla ucznia i rodzica

Odcinek 3: Diagnoza – korzyści dla nauczyciela i szkoły


Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia?

Odpowiedz poprawnie na pytania testowe i wydrukuj spersonalizowany certyfikat.
(Uwaga: aby pobrać spersonalizowany certyfikat należy posiadać konto na stronie www.pearson.pl)

Rozwiąż quiz (odcinki 1-3)

 

Odcinek 4: Diagnoza Szkolna Pearsona – testy i karty pracy

Odcinek 5: Diagnoza Szkolna Pearsona  – platforma diagnostyczna

Odcinek 6: Wykorzystanie parametrów statystycznych do analizy wyników uczniów

 

Rozwiąż quiz (odcinki 4-6)

 

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.