Katalog produktów

Test Generator

Rozwiązania cyfrowe

Testowanie online i offline  
w szkołach średnich

Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez różnego rodzaju klasówki, kartkówki czy testy jest ważnym elementem nauczania. Wyniki testów pomagają nauczycielom w zdiagnozowaniu obszarów, które wymagają powtórzenia. Aby ułatwić przeprowadzanie testów zarówno w klasie, jak i podczas pracy zdalnej, stworzyliśmy nowe, intuicyjne narzędzie - TEST GENERATOR.  

Łatwy dostęp dla nauczyciela do testów sprawdzających.

Automatyczne sprawdzanie przy testowaniu online. 

Testy w pełni interaktywne.

Unikatowa wersja testu dla każdego ucznia. 

Różne warianty klasówek i kartkówek do wydruku

Szczegółowe raporty dla nauczyciela

Diagnoza szkolna z Test Generatorem 

Test Generator oprócz testów do kursów, zawiera testy diagnostyczne w wersji interaktywnej do przeprowadzenia zdalnie lub na komputerach szkolnych: testy „Po klasie/ kursie” oraz  testy „Dobry Start” na początek III etapu edukacyjnego.

Wbudowany w testy diagnostyczne analizator umożliwia porównanie odpowiedzi poszczególnych uczniów oraz wygenerowanie wskaźników i wykresów, dzięki czemu nauczyciel może odczytać wyniki zarówno całej badanej grupy, jak również wybranego ucznia w zakresie diagnozowanych sprawności językowych.

Dowiedz się więcej


Test Generator dostępny bezpłatnie!

Wszyscy nauczyciele szkół średnich, posiadający dostęp do testów w ePanelu będą mogli skorzystać z nowego Test Generatora i przypisywać uczniom testy online lub je wydrukować.  

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.