Rozkłady materiału

Programy nauczania

Aneks do poniższych programów nauczania dotyczący wykorzystania narzędzi IT w zdalnym kształceniu językowym

 

Podstawa programowa z 2017 roku


Szkoła branżowa

 

Nowa podstawa programowa z 2018 roku


Szkoła ponadpodstawowa

 

Nowa podstawa programowa z 2019 roku


Szkoła branżowa

 

Stara podstawa programowa z 2012 roku z aktualizacją z 2016 roku


Szkoła ponadgimnazjalna

Rozkłady materiału

Dopuszczenia MEN

W tej sekcji znajdziesz numery dopuszczeń MEN naszych kursów i publikacji a także dedykowane im kryteria oceniania, plany wynikowe oraz rozkłady materiału.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.