Rozkłady materiału

Programy nauczania

Aneks do poniższych programów nauczania dotyczący wykorzystania narzędzi IT w zdalnym kształceniu językowym

 

Podstawa programowa z 2017 roku


Szkoła branżowa

 

Nowa podstawa programowa z 2018 roku


Szkoła ponadpodstawowa

 

Nowa podstawa programowa z 2019 roku


Szkoła branżowa

 

Stara podstawa programowa z 2012 roku z aktualizacją z 2016 roku


Szkoła ponadgimnazjalna

Rozkłady materiału

Dopuszczenia MEN

W tej sekcji znajdziesz numery dopuszczeń MEN naszych kursów i publikacji a także dedykowane im kryteria oceniania, plany wynikowe oraz rozkłady materiału.