O maturze wiemy wszystko!

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych, w których nasi eksperci Anna Abramczyk i Bożena Fijałkowska przybliżąją Państwu egzamin maturalny w formule obowiązującej od 2015 roku.
 

Przejdź do szkolenia

Co zmieniło się na egzaminie maturalnym od 2015 roku?

Zmiany dotknęły przede wszystkim egzamin pisemny, zaś w niemal niezmienionej formie pozostał egzamin ustny.

Zmiany w egzaminie na poziomie podstawowym:

 1. Zastosowano krótsze teksty, sprawdzające więcej umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej.
 2. Zwiększono różnorodność tekstów, wprowadzając nieco większą liczbę tekstów użytkowych.
 3. Zwiększono liczbę zadań na dobieranie i wielokrotny wybór, kosztem zadań typu prawda/fałsz, co zmniejsza podatność na zgadywanie i poprawia rzetelność testu. Względy finansowe uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych zadań otwartych.
 4. Wprowadzono zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych.
 5. Ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania, którym jest list prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.
 6. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, zwracając uwagę nie tylko na przekazanie informacji, ale również na sposób, w jaki zostało to zrobione. Osobno oceniane jest uwzględnienie i rozwinięcie każdego elementu polecenia.

Zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym:

 1. Wprowadzono jeden arkusz, skracając również czas trwania egzaminu do 150 minut.
 2. Zwiększono liczbę sprawdzanych umiejętności, wprowadzając np. rozróżnianie faktów i opinii.
 3. Wyrównano wartość wszystkich części egzaminu, zmieniając liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach.
 4. Zmieniono obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej. Obecnie zdający będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów. Możliwe formy wypowiedzi to rozprawka, artykuł i list formalny.
 5. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, wprowadzając m.in. kryterium oceniające łącznie treść i formę.

Zmiany w egzaminie na poziomie dwujęzycznym:

Poziom dwujęzyczny został udostępniony dla wszystkich abiturientów i nie jest, jak dotychczas, zarezerwowany tylko dla absolwentów klas dwujęzycznych.

 

Zmiany w ocenianiu

We wszystkich egzaminach w częściach sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych przyjęto zasadę przyznawania 1 punktu za każdą poprawną odpowiedź. Dotyczy to zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Nie przyznaje się punktów połówkowych.

 

Ocenianie wypowiedzi pisemnej

Nowością w ocenie wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym jest odejście od przyznawania punktów jedynie za przekazanie informacji. Od 2015 roku ocena będzie zależała od tego, czy to przekazanie treści odbyło się na poziomie minimalnej komunikacji, czy też zdający potrafił rozwinąć swoją wypowiedź, np. uwzględniając dodatkowe szczegóły i okoliczności.

Końcową punktację określa się na podstawie poniższej tabeli:

DO ILU ELEMENTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ?ILE ELEMENTÓW UCZEŃ ROZWINĄŁ?
43210
44 pkt4 pkt3 pkt2 pkt2 pkt
3 3 pkt3 pkt2 pkt1 pkt
2  2 pkt1 pkt1 pkt
1   1 pkt0 pkt
0    0 pkt

Ponadto, w ocenianiu poprawności językowej odchodzi się od mechanicznego zliczania błędów, przy którym często jeden dodatkowy drobny błąd mógł decydować o nieprzyznaniu punktu. Większego znaczenia nabiera fakt, czy błędy zaburzają zrozumienie tekstu, czy nie.

 

Format egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 roku

1. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
EGZAMIN USTNY BEZ OKREŚLENIA POZIOMU
PodstawaIV.1
Czas trwaniaok. 15min
Liczba punktówmaksimum – 30 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%
ZadaniaRozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.)
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.)
Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)
Oceniane umiejętnościSprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (4 pkt)
Poprawność językowa (4 pkt)
Wymowa (2 pkt)
Płynność wypowiedzi (2 pkt)
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
PodstawaIV.1P
Czas trwania120 min
Liczba punktówmaksimum – 50 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%

Rozumienie ze słuchu - 15 pkt / 30%

TekstyDialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min.
Zadania3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji

Rozumienie tekstów pisanych - 15 pkt / 30%

TekstyTeksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok. 1100 słów
Zadania3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

Znajomość środków językowych - 10 pkt / 20%

TekstyTekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania
Zadania2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętnościZnajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 10 pkt / 20%

Teksty tworzoneList prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
ZadaniaJedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów)
Oceniane umiejętnościPrzekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
2. Język obcy jako przedmiot dodatkowy
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
PodstawaIV.1r
Czas trwania150 min (jeden arkusz)
Liczba punktówmaksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia

Rozumienie ze słuchu - 12 pkt / 24%

TekstyDialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min.
Zadania3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii

Rozumienie tekstów pisanych - 13 pkt / 26%

TekstyTeksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1500 słów
Zadania3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

Znajomość środków językowych - 12 pkt / 24%

TekstyTekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy
Oceniane umiejętnościZnajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 13 pkt / 26%

Teksty tworzoneList formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
ZadaniaJedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)
Oceniane umiejętnościTworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM
PodstawaIV.2
Czas trwania180 min (jeden arkusz)
Liczba punktówmaksimum – 60 pkt / 100%, bez progu zaliczenia

Rozumienie ze słuchu - 15 pkt / 25%

TekstyDialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 30 min.
Zadania3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu, znaczeń ukrytych, aluzji, odniesień do kontekstu kulturowego, środków stylistycznych

Rozumienie tekstów pisanych - 15 pkt / 25%

TekstyTeksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1900 słów
Zadania3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania
Oceniane umiejętnościOkreślanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu, znaczeń ukrytych, aluzji, odniesień do kontekstu kulturowego, środków stylistycznych

Znajomość środków językowych - 15 pkt / 25%

TekstyTekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie zdań z podanych elementów leksykalnych
Oceniane umiejętnościZnajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 15 pkt / 25%

Teksty tworzoneList formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
ZadaniaJedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z trzema podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (300-350 słów)
Oceniane umiejętnościTworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
EGZAMIN USTNY NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM
PodstawaIV.2
Czas trwaniaok. 15min
Liczba punktówmaksimum – 30 pkt / 100%, bez progu zaliczenia
ZadaniaRozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 1 min.)
Zadanie 1. Odpowiedzi na trzy pytania dotyczące materiału stymulującego (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Prezentacja na podany temat i odpowiedzi na trzy pytania (ok. 10 min.)
Oceniane umiejętnościZgodność z poleceniem (14 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (5 pkt)
Poprawność językowa (5 pkt)
Wymowa (3 pkt)
Płynność wypowiedzi (3 pkt)

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.