Testy do kursów

Aby ułatwić korzystanie z naszych kursów, opracowaliśmy do nich kompletny pakiet testów, które pomogą monitorować postępy uczniów. Testy plasujące dostępne są dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę, natomiast z Testów sprawdzających mogą korzystać wyłącznie zalogowani i zweryfikowani nauczyciele, korzystający z naszych podręczników. Takie ograniczenie pozwala uniknąć pobierania i rozpowszechniania materiałów przez uczniów. Dostęp do Testów sprawdzających można zamawiać poprzez formularz zamawiania dostępu, znajdujący się na naszej stronie.

Zamów dostęp                    Przejdź do testów

Bank materiałów

Szukasz pomysłu na lekcję? Skorzystaj z propozycji naszych autorów, trenerów i innych nauczycieli. Znajdziesz tutaj m.in. karty pracy dla uczniów, pomysły na lekcje kulturowe, dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminów, scenariusze lekcji i wiele więcej. Dostęp do Banku materiałów jest całkowicie bezpłatny, ale niektóre materiały mogą pobrać wyłącznie nauczyciele posiadający konto na naszej stronie.

Zarejestruj się                    Przejdź do Banku materiałów

ePanel

Cyfrowa biblioteka lektora ePanel to narzędzie, które zapewnia dostęp do pełnych kursów Pearsona w wersji cyfrowej. Nie musisz już nosić ton podręczników, wystarczy pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację ePanel na swoim komputerze lub tablecie (Android) i korzystać z podręczników i materiałów dodatkowych takich jak filmy, testy, ćwiczenia i nagrania.

Dowiedz się więcej              Zamów dostęp

Diagnoza szkolna

Czy wiesz, że diagnozowanie uczniów jest kluczem do lepszych wyników i wymaganym warunkiem realizacji podstawy programowej? Właśnie dlatego proponujemy nauczycielom wygodne i miarodajne narzędzie do oceniania wiedzy i postępów ucznia.  
Diagnoza Szkolna Pearsona:
- daje obiektywny obraz umiejętności uczniów na początku etapu edukacyjnego i po każdej klasie, 
- pozwala monitorować stopień przygotowania uczniów do egzaminów końcowych,
- generuje raporty analizujące wyniki ucznia i porównujące je z wynikami klasy lub grupy.

Dowiedz się więcej                 

Polecane kursy:

Programy nauczania

Nowa podstawa programowa z 2017 roku


Klasy 7-8*

*Program nauczania dla klas 7-8 szkoły podstawowej dotyczy uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie 7 w roku szkolnym 2017/2018,
  2018-2019 lub 2019/2020.

 

Dopuszczenia MEN

W tej sekcji znajdziesz numery dopuszczeń MEN naszych kursów i publikacji a także dedykowane im kryteria oceniania, plany wynikowe oraz rozkłady materiału.

Dostępność zestawów nauczycielskich


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ​(Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) nie mamy możliwości przekazywania nauczycielom zestawów nauczycielskich.

Art. 22d
Zakazane jest:

1). Oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Pełna treść ustawy

Wspieramy nauczycieli


Mimo obecnego stanu prawnego, działaniem priorytetowym dla nas pozostaje dalsze wspieranie nauczycieli i uczniów poprzez dostarczanie im jakościowych materiałów dydaktycznych.

Podstawową formą naszego wsparcia dla nauczycieli pozostaje aplikacja ePanel, która pozwala korzystać z zestawów nauczycielskich w wersji cyfrowej, po pobraniu i zapamiętaniu hasła, także bez dostępu do Internetu. W naszej bibliotece cyfrowej ePanel udostępniamy nauczycielom bezpłatnie m.in. książki nauczyciela, nagrania audio, karty obrazkowe, etc.

W ePanelu znajdą Państwo również:

  • pełną dokumentację oraz testy do podręczników Pearson,
  • dodatkowe materiały do kopiowania,
  • Monitor Realizacji Nowej Podstawy Programowej.

Dowiedz się więcej

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.