Wspieramy nauczycieli


Naszym priorytetem jest wspieranie nauczycieli i uczniów w procesie nauczania, w szczególności poprzez zapewnienie nauczycielom możliwości uzyskania jakościowych materiałów dydaktycznych. W przypadku szkół średnich obowiązuje Program Pearson – obudowa metodyczna dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może przystąpić do Programu.

Regulamin   Załącznik 1   Załącznik 2

 

Przewodniczący zespołów przedmiotowych otrzymali drogą mailową link do onlinowej wersji formularza zamówień zestawów nauczycielskich z prośbą o jego wypełnienie dla wszystkich germanistów w zespole. W tym roku szkolnym zamówienia zestawów przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online. Formularze papierowe, czy ich skany nie będą realizowane. 


Przewodniczący zespołów mogą dokonać zamówienia po zalogowaniu na stronie pearson.pl i przejściu do formularza online. W razie barku dostępu do formularza, pomyłki lub pytań zapraszamy do kontaktu z konsultantami Pearson.

ePanel


Dodatkową formą naszego wsparcia dla nauczycieli pozostaje aplikacja ePanel, która pozwala korzystać z zestawów nauczycielskich w wersji cyfrowej, po pobraniu i zapamiętaniu hasła, także bez dostępu do Internetu. W naszej bibliotece cyfrowej ePanel udostępniamy nauczycielom bezpłatnie m.in. książki nauczyciela, nagrania audio, materiały uzupełniające, etc.

W ePanelu znajdą Państwo również:

  • pełną dokumentację oraz testy do podręczników Pearson,
  • dodatkowe materiały do kopiowania.

Dowiedz się więcej

Obudowa dydaktyczna z rabatem 50%


 

Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

Art. 10 ust. 1

pkt 5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych […].Biorąc pod uwagę fakt, iż środki organów prowadzących szkoły są często ograniczone i chcąc zachować najwyższą jakość pracy z naszymi podręcznikami, oferujemy zakup książek ucznia, zeszytów ćwiczeń, książek nauczyciela, nagrań, oprogramowania tablic interaktywnych, czy kart obrazkowych z RABATEM do 50%. *

* Uwaga: książki ucznia i zeszyty ćwiczeń kupowane w ramach dotacji nie są objęte rabatem.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie naszego wyłącznego dystrybutora - Platformy Edu-Książka, która zajmuje się realizacją tej oferty i przyjmuje zamówienia na pomoce dydaktyczne.

Zapoznaj się z REGULAMINEM               Skorzystaj z oferty

Testy do kursów

Aby ułatwić korzystanie z naszych kursów, opracowaliśmy do nich kompletny pakiet testów, które pomogą monitorować postępy uczniów. Testy plasujące dostępne są dla wszystkich osób odwiedzających naszą stronę, natomiast z Testów sprawdzających mogą korzystać wyłącznie zalogowani i zweryfikowani nauczyciele, korzystający z naszych podręczników. Takie ograniczenie pozwala uniknąć pobierania i rozpowszechniania materiałów przez uczniów. Dostęp do Testów sprawdzających można zamawiać poprzez formularz zamawiania dostępu, znajdujący się na naszej stronie.

Zamów dostęp                    Przejdź do testów

Bank materiałów

Szukasz pomysłu na lekcję? Skorzystaj z propozycji naszych autorów, trenerów i innych nauczycieli. Znajdziesz tutaj m.in. karty pracy dla uczniów, pomysły na lekcje kulturowe, dodatkowe materiały przygotowujące do egzaminów, scenariusze lekcji i wiele więcej. Dostęp do Banku materiałów jest całkowicie bezpłatny, ale niektóre materiały mogą pobrać wyłącznie nauczyciele posiadający konto na naszej stronie.

Zarejestruj się                    Przejdź do Banku materiałów

ePanel

Cyfrowa biblioteka lektora ePanel to narzędzie, które zapewnia dostęp do pełnych kursów Pearsona w wersji cyfrowej. Nie musisz już nosić ton podręczników, wystarczy pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację ePanel na swoim komputerze lub tablecie (Android) i korzystać z podręczników i materiałów dodatkowych takich jak filmy, testy, ćwiczenia i nagrania.

Dowiedz się więcej              Zamów dostęp

eDiagnoza

Czy wiesz, że diagnozowanie uczniów jest kluczem do lepszych wyników i wymaganym warunkiem realizacji podstawy programowej? Właśnie dlatego proponujemy nauczycielom wygodne i miarodajne narzędzie do oceniania wiedzy i postępów ucznia.  
Diagnoza Szkolna Pearsona:
- daje obiektywny obraz umiejętności uczniów na początku etapu edukacyjnego i po każdej klasie, 
- pozwala monitorować stopień przygotowania uczniów do egzaminów końcowych,
- generuje raporty analizujące wyniki ucznia i porównujące je z wynikami klasy lub grupy.

Dowiedz się więcej                 

Polecane kursy:

Programy nauczania

Podstawa programowa z 2017 roku


Szkoła branżowa

 

Nowa podstawa programowa z 2018 roku


Szkoła ponadpodstawowa

 

Nowa podstawa programowa z 2019 roku


Szkoła branżowa

 

Stara podstawa programowa z 2012 roku z aktualizacją z 2016 roku


Szkoła ponadgimnazjalna

Dopuszczenia MEN

W tej sekcji znajdziesz numery dopuszczeń MEN naszych kursów i publikacji a także dedykowane im kryteria oceniania, plany wynikowe oraz rozkłady materiału.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.