Kreatywne wyzwania językowe w ramach nauki zdalnej i stacjonarnej

dla uczniów w oparciu o zasoby analogowe i cyfrowe kursu New English Adventure

Zachęcamy do korzystania z gotowych scenariuszy lekcji do pracy zdalnej i stacjonarnej w oparciu o kurs New English Adventure. Dzięki kreatywnym zadaniom przygotowanym przez praktykującą nauczycielkę i autorkę materiałów dydaktycznych – Anielę Tekielę – uczniowie nie będą się nudzić w czasie utrwalania słownictwa i struktur gramatycznych zawartych w podręczniku. Poza aspektem językowym zadania rozwijają kreatywność, umiejętność nauki we własnym zakresie i z pomocą rodzica, kompetencje informacyjne i informatyczne, a także zdolność krytycznego myślenia. Kreatywne wyzwania językowe z New English Adventure doskonale sprawdzą się w wielu możliwych wariantach nauczania, w tym:

  • w trakcie nauki zdalnej
  • jako inspiracja na lekcje stacjonarne
  • na zajęciach wyrównawczych i kółkach języka angielskiego
  • jako zadania w ramach pracy domowej.

Jak korzystać z kreatywnych wyzwań językowych do NEA?

Kreatywne wyzwania językowe stanowią poszerzenie i uzupełnienie treści zawartych w „Poradniku dla rodziców”.  Gotowe scenariusze lekcji można wysyłać rodzicom uczniów w ramach nauki zdalnej lub w ramach pracy domowej jako wsparcie nauki stacjonarnej. Scenariusze można stosować w dowolny sposób – jako powtórkę lub utrwalenie treści z podręcznika. W każdym scenariuszu znajduje się informacja, których lekcji z podręcznika dotyczy dany zestaw ćwiczeń.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.