Always learning - zawsze warto się uczyć.

Czerpiemy z ponad 250 lat doświadczenia i tradycji, które łączymy z nowoczesnymi technologiami. Dzięki temu możemy wspierać procesy kształcenia przez całe życie w ponad 70 krajach i uczestniczyć w transformacji systemów edukacji na całym świecie.

Nauka kształtuje rzeczywistość i relacje międzyludzkie, podnosi jakość życia. Dobra edukacja jest kluczowym czynnikiem nie tylko dla rozwoju człowieczeństwa, ale i budowania silnych społeczeństw oraz zdrowej gospodarki. Nierówności w dostępie do edukacji oraz potrzeba podnoszenia jej jakości to wyzwania, które towarzyszyły powstawaniu firmy Pearson. 

Odpowiadamy na nie do tej pory - kształcenie i maksymalizacja postępów uczących się w każdym wieku stały się naszą wizytówką. Nasz moralny drogowskaz wyznacza cel, jakim jest wywieranie pozytywnego wpływu społecznego. I własnie dlatego nasze logo zawiera interrobang - połączenie znaku zapytania i wykrzyknika.

Każdy z nas może zmienić świat!

Dla wielu nauka stanowi narzędzie do zdobycia lepszej pracy, dzięki której zapewnią byt swoim rodzinom, u innych pęd do podnoszenia kompetencji podyktowany jest chęcią zrobienia kariery czy osiągnięcia życiowego sukcesu. Dla nas natomiast proces kształcenia to zaspokajanie ciekawości, odkrywanie nowego, niesłabnąca potrzeba, aby dowiedzieć się więcej i być coraz lepszym. 40% naszego zespołu to pedagodzy z wieloletnim stażem nauczycielskim, których doświadczenia potwierdzają, że wyzwania, odkrycia i szanse, które niesie ze sobą edukacja, to katalizator zmian. To pasja, która daje ludziom siłę, aby zmieniać świat na lepsze. Historie naszych uczniów pozwalają nam wierzyć, że kształcenie istotnie dodaje odwagi, rozbudza wyobraźnię i motywuje do zmian. Zwiększając efektywność edukacji, jednocześnie zwiększamy szanse na realne i trwałe zmiany społeczne. Dlatego do każdego z naszych programów angażujemy nie tylko uczniów, ale też licznych partnerów, jak np. instytucje, biznes czy społeczności lokalne.

Początki naszej działalności w dziedzinie edukacji językowej sięgają roku 1755, kiedy jeszcze jako Longman wydaliśmy pierwszy w Wielkiej Brytanii słownik języka angielskiego. W naszym dorobku znajduje się wiele bestsellerów, dzięki którym nauka języków obcych staje się przyjemna oraz skuteczna.

Dziś Pearson to nie tylko książki, ale także kompleksowe i nowatorskie rozwiązania edukacyjno-lingwistyczne dopasowane do indywidualnych potrzeb różnych osób.

 

Partner w podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli

W ciągu ostatnich lat przeszkoliliśmy tysiące nauczycieli, którzy poznali najnowsze trendy w nauczaniu i odkrycia z dziedziny m.in. neurolingwistyki. Organizowane przez nas konferencje, warsztaty i spotkania są unikalną okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji, a przede wszystkim podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wysoką jakość naszych usług zapewniają współpracujący z Pearsonem uznani autorzy kursów i podręczników, doświadczeni metodycy oraz trenerzy z całego świata.

Gwarancja jakości

Wykorzystywane przez nas narzędzia pozwalają dokładnie określić umiejętności językowe oraz postępy w nauce. Towarzyszymy uczącym się na każdym etapie poznawania języka obcego – od identyfikacji indywidualnych potrzeb po certyfikat z gwarancją doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

 

 • Egzamin Pearson Test of English General jest uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji dla osób, które chcą być nauczycielami języka angielskiego (www.pearson.pl/exams).
 • Stworzyliśmy The Global Scale of English (GSE), pierwszy na świecie prawdziwie globalny standard znajomości języka angielskiego umożliwiający dokładny pomiar czynionych podczas nauki postępów (www.english.com/gse).
 • Prowadzimy kursy dla dorosłych i organizujemy egzaminy specjalistyczne LCCI International Qualifications (www.pearson.pl/lcci).
 • W naszej ofercie znajdują się repetytoria i kursy do nauki języka niemieckiego Infos oraz MitLinks dla klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych (www.pearson.pl/niemiecki).
 • Współpracujemy z Disneyem, tworząc English Adventure – kurs do nauki języka angielskiego dla dzieci (www.pearson.pl/angielski).
 • Nasze repetytoria, kursy oraz materiały edukacyjne są dostępne online.

Wsparcie nowoczesnej technologii

Proces uczenia się i nauczania wygląda dziś zupełnie inaczej niż kiedyś, a rozwijanie kompetencji komunikacyjno-językowych jest ogromną siłą, która pozwala na polepszanie jakości życia. Znaczącą rolę odgrywają tutaj multimedia oraz internet, które odpowiednio wykorzystane umożliwiają naukę języków obcych w ciekawy, nowoczesny i efektywny sposób.

Nasze rozwiązania online są odpowiedzią na najnowsze trendy w dziedzinie dydaktyki i metodyki języków obcych. W naszym portfolio znajdują się m.in. takie narzędzia, jak:

 • MyEnglishLab – program online, który zapewnia motywujący materiał do samodzielnej nauki, 
 • Pearson English Portal  platforma z oprogramowaniem tablic interaktywnych oraz zasobami dla nauczycieli i uczniów,
 • Versant – test do oceny poziomu znajomości języka angielskiego.

W czasach coraz szybszych zmian cywilizacyjnych zachodzących wokół nas i z naszym udziałem uczelnie stoją przed wielkim wyzwaniem, by sprawnie przygotować młodych ludzi do nowych realiów życia. Pracodawcy coraz częściej poszukują absolwentów, których wiedza i doświadczenie odpowiadają na bieżące potrzeby rynku pracy.

Technologie zmieniły każdy aspekt działalności człowieka, w tym i edukację, dostarczając nowe i ulepszone możliwości zdobywania wiedzy. Ścisła współpraca Pearsona z uniwersytetami pozwala na tworzenie kompleksowych i nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, dopasowanych do realnych potrzeb rynku, danej instytucji oraz jej studentów.

Tworzenie atrakcyjnej oferty edukacyjnej to duże wyzwanie strategiczne, które określa kierunek rozwoju uczelni. Cenimy długoletnią współpracę z Pearsonem, który nie tylko wspiera nas w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, ale również pomaga określić cele i osiągnąć mierzalne efekty kształcenia studentów.

prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

 

Wykładowcy
Wspieramy wykładowców w inspirowaniu innych i byciu przewodnikami w zdobywaniu wiedzy. Nasze rozwiązania pozwalają na aktywne przyswajanie informacji przez słuchaczy, tworząc przyjazne środowisko uczenia się.

Studenci
Nauka to niekończąca się podróż, która trwa przez całe życie. Nieobce są nam wyzwania czy presja, z jaką mierzą się dzisiejsi studenci i robimy wszystko, by im tę podróż ułatwić.

Rektorzy
Władze uczelni mierzą się z wieloma wyzwaniami. By stawić im czoła potrzeba przestrzeni dialogu i wymiany doświadczeń, którą Pearson pomaga stworzyć.

Administracja uczelni
Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z administratorami uczelni wyższych. Wspieramy ich we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na wyniki, które zwiększają sukces zarówno studentów, jak i instytucji.


Dostarczamy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania edukacyjne, które wspierają przygotowywanie kolejnych pokoleń do wejścia na rynek pracy w czasach dynamicznych zmian.


Wśród oferowanych usług i rozwiązań znajdują się między innymi:

 • platformy edukacyjne,
 • otwarte zasoby dydaktyczne,
 • narzędzia wykorzystujące urządzenia mobilne (Learning Catalytics),
 • egzaminy potwierdzające kompetencje językowe (PTE Young LearnersPTE General, LCCI) oraz testy pozycjonujące (Versant),
 • międzynarodowe kwalifikacje zawodowe (BTEC),
 • programy szkoleniowe, webinaria, warsztaty i konferencje dla pracowników uczelni,
 • znak jakości Pearson Assured.

 

Dzięki globalizacji i rozwojowi nowych technologii znikają bariery geograficzne, otwierając jednocześnie nowe możliwości i dając impuls dla rozwoju środowiska biznesowego.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu na rynku międzynarodowym są umiejętności zawodowe potwierdzone odpowiednimi kwalifikacjami oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na naturalne posługiwanie się nim w sytuacjach zawodowych.

Zapewniamy jakość kształcenia

Oferujemy profesjonalny dobór specjalistycznych i branżowych kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb danej firmy, które pozwalają ocenić kompetencje pracownika i na ich podstawie zwiększać konkurencyjność firmy. Dokładamy wszelkich starań by każda osoba będąca absolwentem naszych programów zdobyła najwyższy poziom wiedzy i praktycznych umiejętności.

Podążamy z duchem czasu

Wykorzystując najnowsze rozwiązania online, mamy możliwość dopasowania programów nauczania do potrzeb i możliwości czasowych osób pracujących, umożliwiając efektywny i wygodny sposób rozwoju kompetencji zawodowych i językowych.

Dbamy o umiejętności językowe pracowników

Naszym celem jest wspieranie firm, instytucji i ludzi w dostępie do najwyższej jakości kształcenia. Wierzymy, że wiedza i kompetencje językowe otwierają nieograniczone możliwości i pomagają w budowaniu satysfakcjonującej ścieżki kariery. Dlatego wspieramy organizacje w kształtowaniu odpowiedniego środowiska uczenia się, skoncentrowanego na indywidualnych potrzebach pracowników.

Niezależnie od wielkości i skali działania, środowisko, w którym funkcjonuje firma, ma wymiar globalny. Odpowiednie kwalifikacje zawodowe, językowe i komunikacyjne pracowników są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstwa. W świecie biznesu działa zasada, że nie da się zarządzić tym, czego nie można zmierzyć. Pearson ma wieloletnie doświadczenie w weryfikacji i certyfikacji tych umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.

Marek Jakimowicz Vice President Pearson Central Europe 

 

Tworzymy długoterminowe partnerstwa

Od małych i średnich przedsiębiorstw do międzynarodowych korporacji – Pearson towarzyszy firmom na każdym etapie wdrażania rozwiązań edukacyjnych. Współpracę rozpoczynamy od identyfikacji potrzeb firmy. Nawiązując relacje z pracownikami, badamy, co ich motywuje i w jakich obszarach chcą się rozwijać, by zaproponować jak najbardziej dopasowany zestaw produktów edukacyjnych.

Rozwijamy kadry nowoczesnej gospodarki

Do najpopularniejszych rozwiązań Pearsona wykorzystywanych przez biznes należą:

 • testy oceniające poziom znajomości językowej – Versant,

 • renomowane, specjalistyczne egzaminy językowe LCCI oraz PTE General,

 • międzynarodowe kwalifikacje zawodowe BTEC.

Wspieramy instytucje lokalne i regionalne w dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców, ich gmin i całych województw. Nasza rola, jako partnera merytorycznego, polega na umożliwianiu organizacjom wzmacniania kapitału intelektualnego. Kieruje nami ambicja, by w równym stopniu wywoływać zmianę jakościową w edukacji, jak i wywierać pozytywny wpływ społeczny w regionach w całym kraju.


Wspieramy lokalną edukację

Na barkach samorządów spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z podnoszeniem efektywności szkół w ich regionach, tak by odpowiadały współczesnym standardom rozwojowym. Jesteśmy przekonani, że lokalny rozwój edukacji jest możliwy tylko dzięki współpracy opartej na dialogu.
Wsparcie w realizowaniu dobrze ukształtowanej edukacji, która umożliwia płynne przechodzenie przez jej kolejne etapy, a finalnie do miejsca pracy, wymaga systematycznego i długofalowego działania. W Pearsonie stawiamy na tworzenie długoletnich partnerstw, które realnie podnoszą jakość codziennej pracy placówek oświaty i innych instytucji kształcących na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Wprowadzenie projektu eTornister jest jednym z przykładów ścisłej współpracy Pearsona z samorządami. Był to duży krok ku powszechnemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Multimedialny tablet zawiera wszystkie potrzebne do nauki ćwiczenia, podręczniki i lektury. Zadania szkolne są ciekawsze i bardziej interaktywne, a uczniowie nie muszą już dźwigać ciężkich plecaków. Rozwiązanie chwalą również nauczyciele, którzy mają dostęp do wszystkich materiałów dydaktycznych w jednym miejscu, a przygotowanie lekcji zajmuje im dużo mniej czasu niż dotychczas. 

Małgorzata Rozpara Kierownik Projektu eTornister 

 

Jesteśmy partnerem samorządów w realizacji strategii rozwoju

Nasze systemowe rozwiązania służą codziennemu kształceniu specjalistów, których kwalifikacje będą spójne z wymogami nowoczesnej gospodarki, w coraz większym stopniu opartej na wiedzy. Kształcenie wspierane wysokiej jakości produktami tworzy rosnący kapitał intelektualny, który bezpośrednio przekłada się na przewagę konkurencyjną regionu i rozwój przedsiębiorczości.

Poprzez naszą ofertę rozwoju kadr pragniemy usprawniać proces budowania i wdrażania coraz lepszej polityki rozwoju regionalnego. Oferujemy nowoczesne, innowacyjne programy kształcenia zawodowego i pozyskiwania wartościowych kwalifikacji zawodowych. Przygotowujemy młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, pomagamy realizować rozwój zawodowy osobom pracującym. Wspieramy lokalne władze w opracowywaniu strategii rozwoju kapitału ludzkiego, opartych na dopasowaniu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Nasze rozwiązania usprawniają współpracę między lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za rozwój regionalny, instytucjami kształcącymi, pracodawcami i przyszłymi lub obecnymi pracownikami:

 • szeroki zakres kwalifikacji zawodowych pozwala na wybranie tych, które w najlepszym stopniu wspierają inteligentne specjalizacje,
 • opracowywane we współpracy z pracodawcami kwalifikacje pomagają kształtować w najbardziej praktyczny sposób te kompetencje i umiejętności, których rynek pracy potrzebuje najbardziej,
 • wysokiej jakości programy kształcenia pomagają instytucjom kształcącym przygotować przyszłych i obecnych specjalistów do realizowania wyzwań, przed jakimi stoją pracodawcy,
 • nasze certyfikaty potwierdzają faktycznie nabyte umiejętności, za co są doceniane na całym świecie.

Wywieramy realny wpływ na poprawę poziomu kształcenia

To, co daje nam zapał do tworzenia i rozwijania rozwiązań idealnie odpowiadających na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości, to świadomość, jak znacząco edukacja wpływa na podnoszenie jakości życia jednostek, społeczności i całych społeczeństw. Wierzymy, że wszystkim nam przyświeca wspólny cel: wysoka jakość polskiej edukacji.

Spośród bogatej oferty narzędzi i usług proponujemy między innymi:

 • międzynarodowe kwalifikacje zawodowe BTEC (www.pearson.pl/btec),
 • rozwiązania edukacyjne oparte na najnowszych technologiach,
 • bogatą ofertę szkoleń metodycznych i seminariów dla kadry edukacyjnej,
 • testy i diagnozowanie poziomu językowego,
 • wsparcie w opracowywaniu standardów edukacyjnych dla danej placówki,
 • dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb,
 • podręczniki dla dzieci, młodzieży i dorosłych (www.pearson.pl/angielski),
 • otwarte zasoby edukacyjne.