Przedszkola

 

ANGIELSKI DLPRZEDSZKOLI

 


 

       
Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014 roku wprowadziło bezpłatną obowiązkową edukację językową do przedszkoli, a nauczycielom wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej dało możliwość uzyskania kwalifikacji umożliwiających przygotowanie uczniów do posługiwania się językiem obcym.
 
Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli zostały określone w następujących dokumentach:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (treść rozporządzenia).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (treść rozporządzenia).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (treść rozporządzenia).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (treść rozporządzenia).
Kto może uczyć języka angielskiego w przedszkolach?
Zgodnie z aktualną treścią rozporządzeń MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w przedszkolach może zostać powierzone następującym osobom:
 • nauczycielom wychowania przedszkolnego, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
 • filologom, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,
 • absolwentom nauczycielskich kolegiów języków obcych.
Jakie kwalifikacje powinien uzyskać nauczyciel wychowania przedszkolnego, aby móc prowadzić w przedszkolu zajęcia przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim?
Warunkiem zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli wychowania przedszkolnego jest:
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego jednym z certyfikatów wyszczególnionych w załączniku do Rozporządzenia o kwalifikacjach,
 • ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

Do roku 2020 zajęcia przygotowujące do posługiwania się językiem angielskim może prowadzić również nauczyciel wychowania przedszkolnego, legitymujący się certyfikatem językowym, nieposiadający w/w przygotowania metodycznego. Na jego uzupełnienie nauczyciele mają czas do 31 sierpnia 2020 roku.

W jaki sposób można potwierdzić znajomość języka angielskiego?
Jednym z egzaminów akredytowanych przez MEN potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 jest Pearson Test of English (PTE General), poziom 3 z ocenami pass, merit lub distinction (Rozporządzenie MEN z 20 czerwca 2013 r).
 
W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje z zakresu metodyki nauczania?
Sprawdzonym sposobem uzyskania kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego, organizowanego przez regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
 
Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie wymaganych kwalifikacji?
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy – do 31 sierpnia 2020 r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.
 
Kto będzie uczył języka angielskiego w przedszkolach?
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie MEN
z 15 maja 2014r., począwszy od września 2017r. języka angielskiego
w przedszkolach będą mogły uczyć następujące osoby:
‡ nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje
do nauczania języka angielskiego,
‡ filologowie, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,
‡ absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych posiadający
kwalifikacje do pracy w przedszkolach.
Jakie kwalifikacje powinien uzyskać nauczyciel wychowania przedszkolnego,
aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu?
Warunkiem zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego do nauczania języka angielskiego jest:
‡ potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
‡ ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych
w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.
W jaki sposób można potwierdzić umiejętności językowe?
Jednym z egzaminów potwierdzającym znajomość języka angielskiego
na poziomie B2 jest Pearson Test of English (PTE General)
z ocenami pass, merit lub distinction (Rozporządzenie MEN
z 17 kwietnia 2012r.).
W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje z zakresu metodyki
nauczania?
Sprawdzonym sposobem uzyskania kwalifikacji w zakresie metodyki
nauczania języka angielskiego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
organizowanego przez regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie
wymaganych kwalifikacji?
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy
– do 31 sierpnia 2020r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie
pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.
Kto będzie uczył języka angielskiego w przedszkolach?
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie MEN
z 15 maja 2014r., począwszy od września 2017r. języka angielskiego
w przedszkolach będą mogły uczyć następujące osoby:
‡ nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający kwalifikacje
do nauczania języka angielskiego,
‡ filologowie, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,
‡ absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych posiadający
kwalifikacje do pracy w przedszkolach.
Jakie kwalifikacje powinien uzyskać nauczyciel wychowania przedszkolnego,
aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu?
Warunkiem zdobycia kwalifikacji przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego do nauczania języka angielskiego jest:
‡ potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
‡ ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych
w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.
W jaki sposób można potwierdzić umiejętności językowe?
Jednym z egzaminów potwierdzającym znajomość języka angielskiego
na poziomie B2 jest Pearson Test of English (PTE General)
z ocenami pass, merit lub distinction (Rozporządzenie MEN
z 17 kwietnia 2012r.).
W jaki sposób można zdobyć kwalifikacje z zakresu metodyki
nauczania?
Sprawdzonym sposobem uzyskania kwalifikacji w zakresie metodyki
nauczania języka angielskiego jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego,
organizowanego przez regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.
Ile czasu mają nauczyciele wychowania przedszkolnego na uzyskanie
wymaganych kwalifikacji?
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje okres przejściowy
– do 31 sierpnia 2020r., który pozwoli nauczycielom na zdobycie
pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego.

O egzaminie
Pearson Test of English General (PTE General) to egzamin z języka angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępny na 6 poziomach zaawansowania, który umożliwia ocenę oraz zdobycie certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe.
 
Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo
Uznawalność egzaminu
W Polsce egzamin PTE General uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego (treść rozporządzenia). Nauczyciel wychowania przedszkolnego, który chce uzyskać stosowne kwalifikacje musi zdać egzamin PTE General, poziom 3 na ocenę pass, merit lub distinction.
 
Egzamin PTE General uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.
 
Terminy egzaminów
Egzamin odbywa się trzy razy w roku – w grudniu, maju i czerwcu.
 
Ośrodki egzaminacyjne
Współpracujemy z wieloma szkołami językowymi oraz uczelniami wyższymi, które zostały ośrodkami egzaminacyjnymi PTE General, w związku z tym kandydaci mają możliwość podejścia do egzaminu PTE General w całej Polsce.
Lista dostępnych ośrodków znajduje się TU.

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego określa umiejętności, jakie powinno posiadać każde dziecko przed przystąpieniem do edukacji szkolnej.

My First English Adventure Ricky The Robot My Little Island Pockets

 

Dla przedszkoli i zerówek polecamy:

New English Adventure

New English Adventure Starter
Niezwykle popularny kurs w nowej odsłonie:
 • przygotowany z myślą o zróżnicowanych potrzebach dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczynających naukę angielskiego,
 • bajkowa szata graficzna i bohaterowie filmów Disneya, płyty z filmami oraz nagraniami piosenek, historyjek i rymowanek dla każdego ucznia,
 • bogate i kompletne wsparcie dla nauczyciela, m.in. poradnik ze szczegółowymi scnariuszami lekcji w języku polskim.
Nowoczesny i uniwersalny kurs dla uczniów zerówek, wyjątkowy dzięki takim cechom jak:
duże, kolorowe ilustracje i zdjęcia,
polecenia i zadania dla ucznia w języku polskim,
płyty z nagraniami piosenek i rymowanek,
bogata obudowa kursu, szczególnie ciekawe komponenty cyfrowe,
scenariusze lekcji w języku polskim.
Our Discovery Island
Our Discovery Island Starter
Nowoczesny i uniwersalny kurs dla dzieci, wyjątkowy dzięki takim cechom jak:
 • duże, kolorowe ilustracje i zdjęcia,
 • polecenia do ćwiczeń w języku polskim,
 • płyty z nagraniami piosenek i rymowanek,
 • bogata obudowa kursu, szczególnie ciekawe komponenty cyfrowe,
 • scenariusze lekcji w języku polskim.
 
Poznaj nasze kursy

 

Już teraz mogą Państwo zakupić podręczniki do języka angielskiego z 30% rabatem!
 
Promocja obowiązuje do 31 października 2015. 

Teacher Development Interactive to metodyczny kurs online przeznaczony zarówno dla początkujących nauczycieli, jak i tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę. Kurs składa się z 6 modułów i pozwala na:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego,
 • uczenie się od najlepszych ekspertów,
 • regularne wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • uzyskanie certyfikatu wystawionego przez English Language Teaching Institute, Hunter College, City University of New York,
 • naukę nie tylko teorii, ale także jej praktycznych zastosowań, dzięki filmom wideo ilustrującym metody pracy z uczniami.

KONFERENCJE METODYCZNE   WIDEOSZKOLENIA
 
Organizowane cyklicznie na terenie całego kraju bezpłatne szkolenia z zakresu metodyki nauczania języka angielskiegoWięcej...   Bezpłatne szkolenia online umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dowolnym miejscu i czasie. Więcej...

 


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
[...]
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego
[...]
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
[...]
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
[...]
Warunki i sposób realizacji
[...]
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 
 

 

Anna Abramczyk

Nauczyciel dyplomowany, egzaminator, współpracownik OKE we Wrocławiu.

Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego. 

Pobierz artykuł
b) w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym(…) dziecko:
1) uczestniczy  w  zabawach  prowadzonych  w języku mniejszości narodowej  lub  etnicznej 
lub języku regionalnym;
2) rozumie bardzo  proste  polecenia wydawane  w języku  mniejszości  narodowej  lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
4) rozumie  ogólny  sens  krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
Sposób realizacji celów wynikających z podstawy programowej
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia: Zalecane warunki i sposób realizacji zakłada się włączenie zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym do różnych działań realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz nadanie im  formy zabawy. Istotne jest stworzenie  warunków umożliwiających  dzieciom  osłuchanie  się  z  językiem  obcym  w  różnych  sytuacjach  życia codziennego.  Może  to  zostać  zrealizowane  m.in.  poprzez  kierowanie  do  dzieci  bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.  Nauczycielom, którym zostanie powierzone zadanie realizacji przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie mogą być zatem obce inne cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przypadku zatrudniania filologa należy zadbać o ścisłą współpracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Wszystkim natomiast polecam lekturę dokumentu stworzonego przez  Goethe-Institut „Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen“, napisanego we współpracy z licznymi ekspertami i ekspertkami z 22 krajów; dokumentu, traktującego o nauczaniu języka obcego dziecka młodszego. Dokument jest dostępny  
w wielu wersjach językowych m.in. w angielskiej, niemieckiej, czy francuskiej.
 
Jaki język obcy w przedszkolu?
MEN zaleca przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, który jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy, wybór języka nie został zatem zawężony do języka angielskiego i osobiście mam nadzieję, że zalecenia Rady Europy dotyczące pluralizmu językowego znajdą odzwierciedlenie w strukturze dokonywanych  przez dyrektorów przedszkoli wyborów. Dzieci są w stanie dostrzec piękno i cieszyć się zabawą z każdym językiem obcym, to my dorośli nadajemy, bądź odbieramy językom ich rangę z powodu uprzedzeń, czy sytuacji politycznej.
Myślę, że duże znaczenie przy wyborze języka może mieć (a nawet powinno) położenie geograficzne, bliskość innojęzycznych sąsiadów i zrewidowanie przez dzieci faktu, iż są ludzie, którzy naprawdę mówią językiem, którego się uczą, jest dla maluchów efektem: wow!
Ile, jak często?
Modelowym rozwiązaniem byłoby poświęcanie czasu na język obcy codziennie, nie długo, 10-15 minut, ale systematycznie, z naciskiem na spiralny układ „treści” i ciągłe powracanie, powtarzanie, utrwalanie. Niektóre placówki przyjmują rozwiązanie: 3 razy po 20 minut, inne 2 razy po 30 minut. Pamiętajmy, że w przypadku przedszkola, jedynym nośnikiem informacji są głowy naszych milusińskich – niesamowicie chłonne, żądne wiedzy, ciekawe świata, ale potrzebujące częstych powtórek. Dobrze przygotowany metodycznie nauczyciel poradzi sobie bez trudu z realizacją tych samych celów i treści na innym materiale, a nawet włączy do zadań rodziców. Fantastyczną pomoc stanowią pakiety dla nauczyciela do pracy z maluchami zawierające CD z piosenkami, wierszykami i rymowankami,  DVD z bajkami, malowanki, pacynki, gry, zabawy, puzzle itp. Dobrze byłoby wyposażyć przedszkole w takie pakiety, gdyż z pewnością uatrakcyjniają formę zajęć z maluchami, a mogą znaleźć zastosowanie również w edukacji przedszkolnej.  Godzina zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w edukacji przedszkolnej wynosi 60 minut, jak wszystkie inne zajęcia na zasadach ogólnych. Zajęcia należy dokumentować zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (…) /Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r/
 
II. Stopniowe wprowadzanie regulacji w przedszkolach
§ 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej mówi o wprowadzeniu w latach 2015/2016 i 2016/2017 przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
Ww. rozporządzenie daje możliwość rozszerzenia takiej oferty również na dzieci młodsze - decyzją dyrektora, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz zgody organu prowadzącego. Dopiero rok szkolny 2017/2018 wprowadzi obowiązkowo język obcy dla wszystkich maluchów realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Niezależnie od zajęć w ramach podstawy programowej przedszkole może oferować zajęcia dodatkowe, w tym nauki języka obcego, co więcej o takie zajęcia mają prawo wnioskować rodzice dzieci.
III. Finansowanie zajęć z języka obcego
Obligatoryjne wprowadzenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie skutkuje dodatkowymi opłatami po stronie rodziców dzieci uczęszczających do placówek publicznych. Tu płatności wnoszone przez rodziców wynikają z uchwał rad gminy podjętych 
w oparciu o Ustawę o systemie oświaty i dotyczą czasu przekraczającego wymiar zajęć - nie mniej niż 5 godzin dziennie. 
IV. Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
Kwestia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym wzbudziła wśród nauczycieli przedszkoli spory niepokój. Panie denerwują się, że „gdyby chciały uczyć języka obcego, to skończyłyby filologię, a nie wychowanie przedszkolne”. Tymczasem możliwości jest wiele. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela określono przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, 
do którego są to wystarczające kwalifikacje. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli określa przepis § 4 ww. rozporządzenia. Kwestię kwalifikacji do nauczania języków obcych reguluje przepis § 11 ww. rozporządzenia, stosownie do którego języków obcych  
w przedszkolach mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz innych wskazanych w cytowanym przepisie – także osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, pod warunkiem, że legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (między innymi Pearson Test of English General Level 3 – ocena: pass, merit lub distinction oraz Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt), oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
Ponadto, aby dać placówkom wychowania przedszkolnego możliwość pełnego przygotowania się do zmiany w podstawie programowej, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, umożliwiono, do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do pracy 
w przedszkolu i legitymującym się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (tj. co najmniej na poziomie B2), nauczanie języka obcego nowożytnego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego. Jednocześnie do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
Reasumując, języka obcego w przedszkolu nie musi nauczać nauczyciel wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący może pomóc zorganizować naukę języka obcego w podlegających mu przedszkolach poprzez  zatrudnienie np. filologa z przygotowaniem pedagogicznym, który będzie prowadził w określonym czasie zajęcia w poszczególnych placówkach. Nie ma również konieczności, by wszyscy nauczyciele przedszkola „na hura” uzupełniali swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z  zakresu języka obcego, nie wszyscy mają predyspozycje i potrzebę. Inaczej to zadanie widzi początkujący nauczyciel, inaczej osoba tuż przed emeryturą. Certyfikaty językowe sprzed nastu lat, wyjęte z szuflady na potrzebę chwili, nie mają żadnej wartości merytorycznej, jeśli dany język nie był przez ich posiadacza używany. W takim wypadku znajomość języka należy gruntownie odświeżyć. Dzieci potrzebują ekspozycji na język używany w kontekście, bo uczą się m.in. przez imitację. Osoba prowadząca zajęcia nie może i nie powinna ograniczyć się do prezentacji kilku słów wyrwanych 
z kontekstu – do dzieci należy mówić całymi zdaniami, powtarzać określone rytuały, bardzo istotna jest również kwestia poprawnej wymowy (kompetencje fonetyczne) przy nauczaniu piosenek, rymowanek itp.
Wprowadzenie języka obcego nowożytnego do podstawy programowej w przedszkolu jest przyjmowane przez środowisko pozytywnie, nauczyciele i rodzice mówią zgodnie - to dobry kierunek. Nie mamy sytuacji niezadowolenia z wprowadzonej zmiany, pojawiają się troski raczej natury technicznej, jak zorganizować te zajęcia, by zapewnić ich jakość (kwestia podniesienia kompetencji nauczycieli), jak rozliczać, jakie rozwiązanie przyjąć, by zapewniać nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolach etaty (boją się utraty godzin na rzecz filologów). W różnych zakątkach Polski wygląda to różnie, przy wspierającym i otwartym na rozmowy, dyskusje i innowacyjne rozwiązania organie prowadzącym, da się wszystko korzystnie poukładać i rozwiązać. Potrzebny jest tylko czas 
i dobre chęci. Trzymam kciuki za dobre pomysły i życzę mimo trudności organizacyjnych wspaniałej przygody z językiem obcym zarówno nauczycielom jak i dzieciom.
 
Anna Abramczyk
ekspert Pearson, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
b) w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym(…) dziecko:
1) uczestniczy  w  zabawach  prowadzonych  w języku mniejszości narodowej  lub  etnicznej 
lub języku regionalnym;
2) rozumie bardzo  proste  polecenia wydawane  w języku  mniejszości  narodowej  lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
4) rozumie  ogólny  sens  krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
Sposób realizacji celów wynikających z podstawy programowej
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia: Zalecane warunki i sposób realizacji zakłada się włączenie zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym do różnych działań realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz nadanie im  formy zabawy. Istotne jest stworzenie  warunków umożliwiających  dzieciom  osłuchanie  się  z  językiem  obcym  w  różnych  sytuacjach  życia codziennego.  Może  to  zostać  zrealizowane  m.in.  poprzez  kierowanie  do  dzieci  bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.  Nauczycielom, którym zostanie powierzone zadanie realizacji przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie mogą być zatem obce inne cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przypadku zatrudniania filologa należy zadbać o ścisłą współpracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Wszystkim natomiast polecam lekturę dokumentu stworzonego przez  Goethe-Institut „Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen“, napisanego we współpracy z licznymi ekspertami i ekspertkami z 22 krajów; dokumentu, traktującego o nauczaniu języka obcego dziecka młodszego. Dokument jest dostępny  
w wielu wersjach językowych m.in. w angielskiej, niemieckiej, czy francuskiej.
 
Jaki język obcy w przedszkolu?
MEN zaleca przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, który jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy, wybór języka nie został zatem zawężony do języka angielskiego i osobiście mam nadzieję, że zalecenia Rady Europy dotyczące pluralizmu językowego znajdą odzwierciedlenie w strukturze dokonywanych  przez dyrektorów przedszkoli wyborów. Dzieci są w stanie dostrzec piękno i cieszyć się zabawą z każdym językiem obcym, to my dorośli nadajemy, bądź odbieramy językom ich rangę z powodu uprzedzeń, czy sytuacji politycznej.
Myślę, że duże znaczenie przy wyborze języka może mieć (a nawet powinno) położenie geograficzne, bliskość innojęzycznych sąsiadów i zrewidowanie przez dzieci faktu, iż są ludzie, którzy naprawdę mówią językiem, którego się uczą, jest dla maluchów efektem: wow!
Ile, jak często?
Modelowym rozwiązaniem byłoby poświęcanie czasu na język obcy codziennie, nie długo, 10-15 minut, ale systematycznie, z naciskiem na spiralny układ „treści” i ciągłe powracanie, powtarzanie, utrwalanie. Niektóre placówki przyjmują rozwiązanie: 3 razy po 20 minut, inne 2 razy po 30 minut. Pamiętajmy, że w przypadku przedszkola, jedynym nośnikiem informacji są głowy naszych milusińskich – niesamowicie chłonne, żądne wiedzy, ciekawe świata, ale potrzebujące częstych powtórek. Dobrze przygotowany metodycznie nauczyciel poradzi sobie bez trudu z realizacją tych samych celów i treści na innym materiale, a nawet włączy do zadań rodziców. Fantastyczną pomoc stanowią pakiety dla nauczyciela do pracy z maluchami zawierające CD z piosenkami, wierszykami i rymowankami,  DVD z bajkami, malowanki, pacynki, gry, zabawy, puzzle itp. Dobrze byłoby wyposażyć przedszkole w takie pakiety, gdyż z pewnością uatrakcyjniają formę zajęć z maluchami, a mogą znaleźć zastosowanie również w edukacji przedszkolnej.  Godzina zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w edukacji przedszkolnej wynosi 60 minut, jak wszystkie inne zajęcia na zasadach ogólnych. Zajęcia należy dokumentować zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (…) /Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r/
 
II. Stopniowe wprowadzanie regulacji w przedszkolach
§ 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej mówi o wprowadzeniu w latach 2015/2016 i 2016/2017 przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
Ww. rozporządzenie daje możliwość rozszerzenia takiej oferty również na dzieci młodsze - decyzją dyrektora, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz zgody organu prowadzącego. Dopiero rok szkolny 2017/2018 wprowadzi obowiązkowo język obcy dla wszystkich maluchów realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Niezależnie od zajęć w ramach podstawy programowej przedszkole może oferować zajęcia dodatkowe, w tym nauki języka obcego, co więcej o takie zajęcia mają prawo wnioskować rodzice dzieci.
III. Finansowanie zajęć z języka obcego
Obligatoryjne wprowadzenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie skutkuje dodatkowymi opłatami po stronie rodziców dzieci uczęszczających do placówek publicznych. Tu płatności wnoszone przez rodziców wynikają z uchwał rad gminy podjętych 
w oparciu o Ustawę o systemie oświaty i dotyczą czasu przekraczającego wymiar zajęć - nie mniej niż 5 godzin dziennie. 
IV. Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
Kwestia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym wzbudziła wśród nauczycieli przedszkoli spory niepokój. Panie denerwują się, że „gdyby chciały uczyć języka obcego, to skończyłyby filologię, a nie wychowanie przedszkolne”. Tymczasem możliwości jest wiele. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela określono przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, 
do którego są to wystarczające kwalifikacje. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli określa przepis § 4 ww. rozporządzenia. Kwestię kwalifikacji do nauczania języków obcych reguluje przepis § 11 ww. rozporządzenia, stosownie do którego języków obcych  
w przedszkolach mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz innych wskazanych w cytowanym przepisie – także osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, pod warunkiem, że legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (między innymi Pearson Test of English General Level 3 – ocena: pass, merit lub distinction oraz Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt), oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
Ponadto, aby dać placówkom wychowania przedszkolnego możliwość pełnego przygotowania się do zmiany w podstawie programowej, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, umożliwiono, do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do pracy 
w przedszkolu i legitymującym się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (tj. co najmniej na poziomie B2), nauczanie języka obcego nowożytnego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego. Jednocześnie do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
Reasumując, języka obcego w przedszkolu nie musi nauczać nauczyciel wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący może pomóc zorganizować naukę języka obcego w podlegających mu przedszkolach poprzez  zatrudnienie np. filologa z przygotowaniem pedagogicznym, który będzie prowadził w określonym czasie zajęcia w poszczególnych placówkach. Nie ma również konieczności, by wszyscy nauczyciele przedszkola „na hura” uzupełniali swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z  zakresu języka obcego, nie wszyscy mają predyspozycje i potrzebę. Inaczej to zadanie widzi początkujący nauczyciel, inaczej osoba tuż przed emeryturą. Certyfikaty językowe sprzed nastu lat, wyjęte z szuflady na potrzebę chwili, nie mają żadnej wartości merytorycznej, jeśli dany język nie był przez ich posiadacza używany. W takim wypadku znajomość języka należy gruntownie odświeżyć. Dzieci potrzebują ekspozycji na język używany w kontekście, bo uczą się m.in. przez imitację. Osoba prowadząca zajęcia nie może i nie powinna ograniczyć się do prezentacji kilku słów wyrwanych 
z kontekstu – do dzieci należy mówić całymi zdaniami, powtarzać określone rytuały, bardzo istotna jest również kwestia poprawnej wymowy (kompetencje fonetyczne) przy nauczaniu piosenek, rymowanek itp.
Wprowadzenie języka obcego nowożytnego do podstawy programowej w przedszkolu jest przyjmowane przez środowisko pozytywnie, nauczyciele i rodzice mówią zgodnie - to dobry kierunek. Nie mamy sytuacji niezadowolenia z wprowadzonej zmiany, pojawiają się troski raczej natury technicznej, jak zorganizować te zajęcia, by zapewnić ich jakość (kwestia podniesienia kompetencji nauczycieli), jak rozliczać, jakie rozwiązanie przyjąć, by zapewniać nauczycielom zatrudnionym 
w przedszkolach etaty (boją się utraty godzin na rzecz filologów). W różnych zakątkach Polski wygląda to różnie, przy wspierającym i otwartym na rozmowy, dyskusje i innowacyjne rozwiązania organie prowadzącym, da się wszystko korzystnie poukładać i rozwiązać. Potrzebny jest tylko czas 
i dobre chęci. Trzymam kciuki za dobre pomysły i życzę mimo trudności organizacyjnych wspaniałej przygody z językiem obcym zarówno nauczycielom jak i dzieciom.
 
Anna Abramczyk
ekspert Pearson, doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Jak zmieniają się zadania dyrektora przedszkola w związku z obowiązkiem organizacji nauki języka obcego nowożytnego dla maluchów na mocy rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r.?
Dyrektorów przedszkoli, tak jak ich kolegów z wyższych etapów edukacyjnych, nie omija konieczność przystosowania pracy placówek do zmieniających się przepisów. W tym roku dyrektorzy przedszkoli pochylą się w szczególności  nad regulacjami dotyczącymi:
a) nowych kryteriów rekrutacji do placówek publicznych, 
b) administrowaniem danymi osobowymi dzieci – obowiązki dyrektora jako administratora danych,
c) zasadami powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji- należy rozważyć  korzyści i mankamenty płynące z braku stworzenia takiego stanowiska w placówce,
d) nauczania języków obcych w przedszkolu.
 
Jak wyglądają nowe cele wychowania przedszkolnego w nauczaniu języków obcych?
W wyniku zmiany rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół dnia 1 września 2014 r. uległa zmianie podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zmiana dotyczy przede wszystkim postawienia nowych celów wychowania przedszkolnego (patrz Załącznik nr 1 w/w rozporządzenia, podpunkt 11 i 12). Nowe cele dotyczą realizacji zajęć z zakresu języków obcych i są nimi, cytując za rozporządzeniem:
 
1) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej;
2) W przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności  posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), podtrzymywanie i rozwijanie  poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej  i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.
 
Realizacja powyższych celów ma przełożyć się na kompetencje dziecka kończącego wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej w następujący sposób:
 
a) w zakresie przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym dziecko:
1) uczestniczy  w zabawach, np.  muzycznych,  ruchowych,  plastycznych,  konstrukcyjnych, teatralnych;
2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki  i śpiewa piosenki w grupie;
4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
b) w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym(…) dziecko:
1) uczestniczy  w  zabawach  prowadzonych  w języku mniejszości narodowej  lub  etnicznej 
lub języku regionalnym;
2) rozumie bardzo  proste  polecenia wydawane  w języku  mniejszości  narodowej  lub etnicznej lub języku regionalnym i reaguje na nie;
3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
4) rozumie  ogólny  sens  krótkich  historyjek  opowiadanych  lub  czytanych  w języku mniejszości narodowej lub etnicznej lub języku regionalnym;
5) wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej należy;
6) zna godło swojej wspólnoty narodowej, etnicznej lub językowej.
 
W jaki sposób należy realizować cele wynikające podstawy programowej wychowania przedszkolnego?
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 ww. rozporządzenia: Zalecane warunki i sposób realizacji zakłada się włączenie zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym do różnych działań realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego oraz nadanie im formy zabawy. Istotne jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać  zrealizowane  m.in.  poprzez  kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczycielom, którym zostanie powierzone zadanie realizacji przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie mogą być zatem obce inne cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W przypadku zatrudniania filologa należy zadbać o ścisłą współpracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego. Wszystkim natomiast polecam lekturę dokumentu stworzonego przez  Goethe-Institut „Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen“, napisanego we współpracy z licznymi ekspertami i ekspertkami z 22 krajów; dokumentu, traktującego o nauczaniu języka obcego dziecka młodszego. Dokument jest dostępny w wielu wersjach językowych m.in. w angielskiej, niemieckiej, czy francuskiej.
 
Jaki język obcy może być nauczany w przedszkolu?
MEN zaleca przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, który jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Myślę, że duże znaczenie przy wyborze języka może mieć (a nawet powinno) położenie geograficzne, bliskość innojęzycznych sąsiadów i zrewidowanie przez dzieci faktu, iż są ludzie, którzy naprawdę mówią językiem, którego się uczą, jest dla maluchów efektem: wow!
 
W jakim wymiarze i z jaką częstotliwością należy wprowadzać elementy języka obcego w przedszkolu?
Modelowym rozwiązaniem byłoby poświęcanie czasu na język obcy codziennie, nie długo, 10-15 minut, ale systematycznie, z naciskiem na spiralny układ „treści” i ciągłe powracanie, powtarzanie, utrwalanie. Niektóre placówki przyjmują rozwiązanie: 3 razy po 20 minut, inne 2 razy po 30 minut. Pamiętajmy, że w przypadku przedszkola, jedynym nośnikiem informacji są głowy naszych milusińskich – niesamowicie chłonne, żądne wiedzy, ciekawe świata, ale potrzebujące częstych powtórek. Dobrze przygotowany metodycznie nauczyciel poradzi sobie bez trudu z realizacją tych samych celów i treści na innym materiale, a nawet włączy do zadań rodziców. Fantastyczną pomoc stanowią pakiety dla nauczyciela do pracy z maluchami zawierające CD z piosenkami, wierszykami i rymowankami,  DVD z bajkami, malowanki, pacynki, gry, zabawy, puzzle itp. Dobrze byłoby wyposażyć przedszkole w takie pakiety, gdyż z pewnością uatrakcyjniają formę zajęć z maluchami, a mogą znaleźć zastosowanie również w edukacji przedszkolnej.  Godzina zajęć z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w edukacji przedszkolnej wynosi 60 minut, jak wszystkie inne zajęcia na zasadach ogólnych. Zajęcia należy dokumentować zgodnie z przepisami dotyczącymi sposobu prowadzenia dokumentacji nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (…) /Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r/
 
Ile czasu mają nauczyciele i dyrektorzy na wprowadzenie w życie niezbędnych zmian?
§ 2 ust. 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej mówi o wprowadzeniu w latach 2015/2016 i 2016/2017 przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 
Ww. rozporządzenie daje możliwość rozszerzenia takiej oferty również na dzieci młodsze - decyzją dyrektora, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej oraz zgody organu prowadzącego. Dopiero rok szkolny 2017/2018 wprowadzi obowiązkowo język obcy dla wszystkich maluchów realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego. Niezależnie od zajęć w ramach podstawy programowej przedszkole może oferować zajęcia dodatkowe, w tym nauki języka obcego, co więcej o takie zajęcia mają prawo wnioskować rodzice dzieci.
 
Kto będzie finansował zajęcia z języka obcego?
Obligatoryjne wprowadzenie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie skutkuje dodatkowymi opłatami po stronie rodziców dzieci uczęszczających do placówek publicznych. Tu płatności wnoszone przez rodziców wynikają z uchwał rad gminy podjętych w oparciu o Ustawę o systemie oświaty i dotyczą czasu przekraczającego wymiar zajęć - nie mniej niż 5 godzin dziennie. 
 
Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym?
Kwestia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć: przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym wzbudziła wśród nauczycieli przedszkoli spory niepokój. Panie denerwują się, że „gdyby chciały uczyć języka obcego, to skończyłyby filologię, a nie wychowanie przedszkolne”. Tymczasem możliwości jest wiele. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela określono przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207). 
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli określa przepis § 4 ww. rozporządzenia. Kwestię kwalifikacji do nauczania języków obcych reguluje przepis § 11 ww. rozporządzenia, stosownie do którego języków obcych w przedszkolach mogą nauczać – oprócz filologów posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz innych wskazanych w cytowanym przepisie – także osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, pod warunkiem, że legitymują się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (między innymi Pearson Test of English General Level 3 – ocena: pass, merit lub distinction oraz Pearson Test of English Academic – z wynikiem 59–75 pkt), oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
 
Ponadto, aby dać placówkom wychowania przedszkolnego możliwość pełnego przygotowania się do zmiany w podstawie programowej, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, umożliwiono, do dnia 31 sierpnia 2020 r., nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i legitymującym się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia (tj. co najmniej na poziomie B2), nauczanie języka obcego nowożytnego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego. Jednocześnie do 2020 r. nauczyciele ci będą mogli uzupełnić wymagane kwalifikacje w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.
 
Reasumując, języka obcego w przedszkolu nie musi nauczać nauczyciel wychowania przedszkolnego. Organ prowadzący może pomóc zorganizować naukę języka obcego w podlegających mu przedszkolach poprzez  zatrudnienie np. filologa z przygotowaniem pedagogicznym, który będzie prowadził w określonym czasie zajęcia w poszczególnych placówkach. Nie ma również konieczności, by wszyscy nauczyciele przedszkola „na hura” uzupełniali swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego, nie wszyscy mają predyspozycje i potrzebę. Inaczej to zadanie widzi początkujący nauczyciel, inaczej osoba tuż przed emeryturą. Certyfikaty językowe sprzed nastu lat, wyjęte z szuflady na potrzebę chwili, nie mają żadnej wartości merytorycznej, jeśli dany język nie był przez ich posiadacza używany. W takim wypadku znajomość języka należy gruntownie odświeżyć. Dzieci potrzebują ekspozycji na język używany w kontekście, bo uczą się m.in. przez imitację.
 
Osoba prowadząca zajęcia nie może i nie powinna ograniczyć się do prezentacji kilku słów wyrwanych z kontekstu – do dzieci należy mówić całymi zdaniami, powtarzać określone rytuały, bardzo istotna jest również kwestia poprawnej wymowy (kompetencje fonetyczne) przy nauczaniu piosenek, rymowanek itp. 
 
Wprowadzenie języka obcego nowożytnego do podstawy programowej w przedszkolu jest przyjmowane przez środowisko pozytywnie, nauczyciele i rodzice mówią zgodnie - to dobry kierunek. Nie mamy sytuacji niezadowolenia z wprowadzonej zmiany, pojawiają się troski raczej natury technicznej, jak zorganizować te zajęcia, by zapewnić ich jakość (kwestia podniesienia kompetencji nauczycieli), jak rozliczać, jakie rozwiązanie przyjąć, by zapewniać nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach etaty (boją się utraty godzin na rzecz filologów). W różnych zakątkach Polski wygląda to różnie, przy wspierającym i otwartym na rozmowy, dyskusje i innowacyjne rozwiązania organie prowadzącym, da się wszystko korzystnie poukładać i rozwiązać. Potrzebny jest tylko czas i dobre chęci. 

 


NasiNasi Konsultanci Metodyczni:
Nasi Doradcy:
 • doradzą w doborze odpowiedniego kursu,
 • przedstawią aktualną ofertę szkoleń i egzaminów,
 • przekażą materiały promocyjne,
 • odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące oferty Pearson.
Zapraszamy do kontaktu Konsultanci Metodyczni:
doradzą w doborze odpowiedniego kursu
przedstawią aktualną oferte szkoleń i egzaminów
przekażą materiały promocjne
odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotycząceoferty Pearson
 
Zapraszamy do kontaktu
O egzaminie
Pearson Test of English General (PTE General) to egzamin z języka
angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępny na 6
poziomach zaawansowania, który umożliwia ocenę oraz zdobycie
certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe. Certyfikat
potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo
Uznawalność egzaminu
W Polsce egzamin PTE General uznawany jest przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele w klasach I-III, którzy chcą uzyskać stosowne kwalifikacje muszą zdać egzamin PTE General, poziom 3 na ocenę pass, merit lub distinction.
Egzamin PTE General uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.
 
Terminy egzaminów
Egzamin odbywa się trzy razy w roku – w grudniu, maju i czerwcu.
 
Więcej na stronie: www.pearson.pl/exams
O egzaminie
Pearson Test of English General (PTE General) to egzamin z języka
angielskiego ogólnego dla młodzieży i dorosłych, dostępny na 6
poziomach zaawansowania, który umożliwia ocenę oraz zdobycie
certyfikatu potwierdzającego kompetencje językowe. Certyfikat
potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo
Uznawalność egzaminu
W Polsce egzamin PTE General uznawany jest przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego. Nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele w klasach I-III, którzy chcą uzyskać stosowne kwalifikacje muszą zdać egzamin PTE General, poziom 3 na ocenę pass, merit lub distinction.
Egzamin PTE General uznawany jest również na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.
 
Terminy egzaminów
Egzamin odbywa się trzy razy w roku – w grudniu, maju i czerwcu.
 
Więcej na stronie: www.pearson.pl/exams