Rejestracja

Kim jesteś? *
Informacja
Rejestracja pozwoli nam kontaktować się z Państwem jedynie w sprawach technicznych dotyczących usług oferowanych na naszej stronie.

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać także informacje dotyczące szkoleń i konferencji, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych czy promocji cenowych konieczne jest wyrażenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla celów marketingu bezpośredniego przez Pearson Central Europe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748 („Pearson”).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Pearson za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail) na podany przeze mnie w niniejszym formularzu numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie marketingu bezpośredniego przez Pearson przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu).

Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji dotyczących działania usług przez Pearson Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, kod pocztowy 01-748, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet, komputer podłączony do Internetu) na podany przez mnie w niniejszym formularzu numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Podane dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przedstawionymi poniżej.
Pokaż pełny komunikat » Ukryj pełny komunikat »

 

Dane osobowe przetwarzane przez Pearson

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa („Pearson”) jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Pani/Pana danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Może się Pani/Pan skontaktować z Pearson we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Pearson pisząc na adres: Pearson Central Europe Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa lub adres e-mail: pce.dpo@pearson.com.

Informujemy, że Pearson będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w Oświadczeniu na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) w celu marketingu produktów i usług Pearson, a także w celach związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO), które polegają na tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Pearson, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń Pearson. Pani/Pana dane będziemy przetwarzali przez czas obowiązywania zgody, a w przypadku przetwarzania w celu dochodzenia i obrony roszczeń, do końca okresu ich przedawnienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecyduje się Pani/Pan na podanie nam danych, nie będziemy mogli przekazywać Pani/Panu informacji o produktach i usługach Pearson, w tym nowościach wydawniczych.

Udzieloną nam zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas danych przed cofnięciem takiej zgody).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne; podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkową, rachunkową; agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzeniu akcji marketingowych.

Pearson nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Pearson nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący:

  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • dostępu do danych osobowych (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz o przekazanie kopii danych);
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
  • żądania przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana (w zakresie określonym art. 20 RODO);
  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Pearson.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prawo, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

* Pola wymagane

Nie wyrażono zgody na komunikację marketingową. W związku z tym będziemy mogli kontaktować się z Państwem jedynie w sprawach technicznych dotyczących usług oferowanych na naszej stronie.

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać także informacje dotyczące szkoleń i konferencji, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych czy promocji cenowych konieczne jest wyrażenie wspomnianych zgód.

Chcę otrzymywać dodatkowe informacje.

W przypadku rejestracji osób do 13 roku życia - prosimy o założenie konta przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.