Polska
  • W każdej minucie rodzi się 250 dzieci.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Średnio 7% masy ludzkiego ciała to krew.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless
  • Przeciętna moneta jest w obiegu przez 30 lat.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless