Polska
  • Kiedy mówimy, używamy ponad 70 mięśni.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Pierwszy człowiek (homo sapiens) stąpał po ziemi 250 000 lat temu.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Obraz Jackson’a Pollock’a Nr.5, został sprzedany za rekordową sumę 140 mln dolarów w 2006 roku.

    Voorhees, Don, The Essential Book of Useless Information