Polska
  • Karol Darwin był zagorzałym hodowcą gołębi.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Kraby, homary i pająki w sytuacji zagrożenia odrzucają odnóża, które potem odrastają.

    Roberts, David & Leslie, Jeremy, Pick me up: Stuff you need to know
  • Statua Wolności pełniła funkcję latarni morskiej w latach 1886-1902.

    Voorhees, Don, The Perfectly Useless Book of Useless