Wspieramy nauczycieli

Naszym priorytetem jest wspieranie nauczycieli i uczniów w procesie nauczania, w szczególności poprzez zapewnienie nauczycielom możliwości uzyskania jakościowych materiałów dydaktycznych.

Zestawy nauczycielskie dla szkół podstawowych

Zestawy nauczycielskie do New English Adventure, English Class i Repetytoriów dla szkoły podstawowej

W przypadku szkół podstawowych obowiązują oferty handlowe dystrybutorów Pearson. W ich ramach w ubiegłych latach szkołom przekazane zostały zestawy nauczycielskie do New English AdventureEnglish Class i/lub Repetytorium dla szkoły podstawowej, części 1 i 2 oraz wydania jednotomowego, z których nauczyciele mogą korzystać także w roku 2022/2023. W przypadku niekorzystania z podręczników Pearson zestawy nauczycielskie nie muszą być odsyłane.

 • Zestawy nauczycielskie dla New English Adventure obejmują książkę ucznia z kodem do eDesku, zeszyt ćwiczeń z DVD, książkę nauczyciela z kodem do Presentation Tool i zasobów audio i wideo w eDesku oraz Flashcards,

 • Zestawy nauczycielskie dla English Class obejmują książkę ucznia z kodem do eDesku, zeszyt ćwiczeń z kodem do wersji interaktywnej oraz Extra Online Homework, książkę nauczyciela z kodem do Presentation Tool, zasobów audio i wideo oraz Test Generatora w eDesku,

 • Zestawy nauczycielskie dla Repetytorium dla szkoły podstawowej, wydanie jednotomowe obejmują książkę ucznia z kodem do odzwierciedlenia cyfrowego, audio i wideo w eDesku, zeszyt ćwiczeń z kodem do wersji interaktywnej w eDesku, książkę nauczyciela z kodem do Presentation Tool, zasobów audio i wideo i Test Generatora w eDesku.

 • Zestawy nauczycielskie dla Repetytorium dla szkoły podstawowej część 1 i/lub 2 wydania dwutomowego obejmują książkę ucznia z kodem do odzwierciedlenia cyfrowego, audio i wideo w eDesku, zeszyt ćwiczeń z kodem do wersji interaktywnej oraz Extra Online Homework w eDesku, książkę nauczyciela z kodem do Presentation Tool, zasobów audio i wideo oraz Test Generatora w eDesku.

 

Jeśli w Państwa szkole pojawił się nowy nauczyciel, który potrzebuje zestawu nauczycielskiego,
prosimy o kontakt z infolinią Pearson  tel. 22 257 18 10.

Zestawy nauczycielskie dla szkół średnich

W przypadku szkół średnich obowiązuje Program Pearson – obudowa metodyczna dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może przystąpić do Programu. 

Przewodniczących zespołów przedmiotowych prosimy o składanie zbiorczych zamówień zestawów nauczycielskich dla wszystkich anglistów w zespole. Zamówienia zestawów przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online. Formularze papierowe, czy ich skany nie będą realizowane. 

Aby złożyć zamówienie na zestawy nauczycielskie dla wszystkich anglistów w zespole, wystarczy, że przewodniczący zespołu wypełni formularz online, do którego link widoczny jest poniżej (wyłącznie po wcześniejszym zalogowaniu na stronie pearson.pl).

Jeśli są Państwo przewodniczącym zespołu i po zalogowaniu link nadal nie jest widoczny, prosimy o kontakt z konsultantami Pearson.

Informacje dodatkowe nt. programu Pearson dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 

REGULAMIN

Cyfrowa biblioteka nauczyciela - ePanel

Dodatkową formą naszego wsparcia dla nauczycieli pozostaje aplikacja ePanel, która pozwala korzystać z zestawów nauczycielskich w wersji cyfrowej, po pobraniu i zapamiętaniu hasła, także bez dostępu do Internetu. W naszej bibliotece cyfrowej ePanel udostępniamy nauczycielom bezpłatnie m.in. książki nauczyciela, nagrania audio, karty obrazkowe, etc.

W ePanelu znajdą Państwo również:

 • pełną dokumentację oraz testy do podręczników Pearson,
 • dodatkowe materiały do kopiowania.

Dowiedz się więcej

Obudowa dydaktyczna z rabatem do 50%

W przypadku niemożności pozyskania materiałów bezpłatnie, zapraszamy do skorzystania z przygotowanej przez naszego dystrybutora promocyjnej oferty, która pozwoli uzupełnić materiały dydaktyczne do danego kursu ze zniżką 50%.

WIĘCEJ O OFERCIE

Programy nauczania

Rozkłady, plany wynikowe, kryteria oceniana oraz numery dopuszczenia MEN


Potrzebujesz nagrody książkowe
na konkursy?

Pearson, jako wiodący dostawca rozwiązań edukacyjnych, w centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Naszym najważniejszym celem jest zagwarantowanie im materiałów pomocnych w osiągnięciu maksymalnych postępów w nauce.

Wiemy jak ważna jest motywacja w procesie nauczania, dlatego pragniemy docenić tych uczniów, którzy potwierdzają swoją wiedzę językową, zajmując wysokie miejsca w szkolnych, powiatowych i międzyszkolnych konkursach językowych.

W tym celu przygotowaliśmy wyjątkową ofertę, dzięki której szkoły mogą zakupić wybrane publikacje Pearson ze zniżką aż do 70%. 

Złóż zamówienie

PODSTAWA PROGRAMOWA wymienia organizację konkursów przedmiotowych jako działanie niezbędne. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Państwa pakietami nagród dla uczniów zachęci ich do licznego udziału w językowych turniejach i zmotywuje do rywalizacji, a tym samym przyczyni się pośrednio do osiągania przez nich lepszych rezultatów w nauce.

W kształceniu językowym na I etapie edukacyjnym niezbędne jest:

… 8) zachęcanie uczniów do podejmowania próby samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów (np. bajek), zasobów internetu i książek (np. książeczek z obrazkami), w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi np. konkursy, wystawy, dni języków obcych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning;


W kształceniu językowym na II etapie edukacyjnym niezbędne jest:

… 8) zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych technik służących uczeniu się. Realizacja tego zalecenia stanowi szczególne zadanie nauczycieli i szkoły. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów do pracy własnej z wykorzystaniem filmów, zasobów internetu, książek (np. uproszczonych lektur), komunikatorów i mediów społecznościowych w odpowiednim zakresie i stosownie do wieku uczniów. W szkole powinny być organizowane wydarzenia związane z językami obcymi nowożytnymi, np. konkursy, wystawy, seanse filmowe, spotkania czytelnicze, dni języków obcych nowozytnych, zajęcia teatralne, udział w programach europejskich typu eTwinning, umożliwiające uczniom kontakt z rodzimymi użytkownikami języka oraz innymi użytkownikami języka docelowego [...].

Zamów bezpłatny zestaw nagród 
na szkolne konkursy językowe!

Pearson, jako wiodący dostawca rozwiązań edukacyjnych, w centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Naszym najważniejszym celem jest zagwarantowanie im materiałów pomocnych w osiągnięciu maksymalnych postępów w nauce.

Wiemy jak ważna jest motywacja w procesie nauczania, dlatego pragniemy docenić tych uczniów, którzy potwierdzają swoją wiedzę językową, zajmując wysokie miejsca w szkolnych, powiatowych i międzyszkolnych konkursach językowych.

REGULAMIN        FORMULARZ ZAMAWIANIA NAGRÓD

Pakiet dla klas I-III

 • Toy Story 1 (1 egz.)
 • Toy Story 2 (1 egz.)
 • The Jungle Book: Mowgli Meets Baloo (1 egz.)
 • A Bug’s Life (1 egz.)
 • Robin Hood (1 egz.)

Pakiet dla klas IV-VIII

 • Marvel’s Thor (2 egz.)
 • Doctor Who: Mummy on the Orient Express (2 egz.)
 • Doctor Who: The Robot of Sherwood (1 egz.)

 

Pakiet dla szkół średnich

 • Marvel’s The Guardians of the Galaxy vol.1 (2 egz.)
 • Marvel’s The Guardians of the Galaxy vol.2  (2 egz.)
 • Marvel’s Thor (1 egz.)   

UWAGA!

Zgodnie z regulaminem w roku szkolnym nauczycielowi przysługuje jeden zestaw nagród. Jeśli zamówienie na dany zestaw nagród zostało zrealizowane w tym roku szkolnym, złożenie kolejnego nie będzie możliwe.   

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.