Pearson English International Certificate (PTE)
Young Learners

Dlaczego warto zdać egzamin International Certificate Young Learners?

International Certificate Young Learners (PTE Young Learners) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Egzamin International Certificate Young Learners:

 • testuje umiejętność mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu
 • skupia się na ocenie komunikacji, a nie odtwarzaniu struktur językowych z pamięci
 • ocenia przez zabawę - cześć ustna w formie gry nie powoduje stresu
 • pozwala dzieciom wykazać się samodzielnością językową
 • jest doskonałym sposobem na motywację, wzmocnienie pewności siebie
 • przełamuje obawę przed testami i wyznacza kolejne cele nauki
 • oswaja dzieci z testowaniem.

Dziecko zaznajomione z International Certificate Young Learners bez obaw podejdzie do pierwszego szkolnego egzaminu oraz do kolejnych, które będę na niego czekać w dorosłym życiu.

Co sprawdza egzamin International Certificate Young Learners?

International Certificate Young Learners:

 • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • w przyjazny i niestresujący sposób sprawdza umiejętności użycia struktur i funkcji języka angielskiego w naturalnym dla dzieci środowisku,
 • testuje umiejętność mówienia z naciskiem na interakcję w sytuacjach życia codziennego.

Struktura i poziomy egzaminu

International Certificate Young Learners jest dostępny na czterech poziomach zaawansowania: Firstwords, Springboard, Quickmarch i Breakthrough. Test na każdym poziomie składa się z części ustnej i pisemnej.

 • CZĘŚĆ PISEMNA sprawdza umiejętności czytania, słuchania i tworzenia bardzo prostych, często jednozdaniowych wypowiedzi pisemnych.
 • CZĘŚĆ USTNA to prawdziwa zabawa! Dzieci grają w grę planszową, zupełnie nie odczuwając, że trwa egzamin. Podczas egzaminu ustnego dziecko odbywa także krótką sympatyczną rozmowę z egzaminatorem, która imituje sytuację komunikacyjną znaną z codziennego życia.
Poziom egzaminu Rekomendowany wiek zdających Liczba godzin potrzebnych do przygotowania Czas trwania egzaminu (część pisemna + część ustna) Poziom CEFR
Firstwords 6-8 lat 220 1godz. + 20 min. <A1
Springboard 8-10 lat 330 1godz. + 20 min. A1
Quickmarch 10-12 lat 440 1godz. + 20 min. A1/A2
Breakthrough 11-13 lat 550 1 godz. 15 min. + 20 min. A2
Sprawdź szczegółowe informacje o każdym poziomie egzaminu

Poziom 1:  Firstwords (CEFR <A1)
Co powinien umieć kandydat?
Na tym poziomie dziecko zna alfabet, umie rozpoznawać najprostsze słowa, które widzi i słyszy oraz rozumieć i opowiadać w języku angielskim o najprostszych faktach dotyczących swojego życia i najbliższego otoczenia
 

Część pisemna (1 godz.) Część ustna 20 min
Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście. Odbywa się w grupie pięcioosobowej. Dzieci wykonują 2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami. W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce czy nauczycielu

Poziom 2:  Springboard (CEFR A1)
Co powinien umieć kandydat?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania testu na poziomie Firstwords, dziecko umie mówić o swoich uczuciach, przyzwyczajeniach, sympatiach i antypatiach oraz pytać innych o to samo. Umie wyłapać najważniejsze informacje z tekstu, który czyta lub słyszy, a także przekazać proste informacje za pomocą tekstu pisanego.
 

Część pisemna (1 godz.) Część ustna 20 min
Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście. Odbywa się w grupie pięcioosobowej. Dzieci wykonują 2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami. W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce czy nauczycielu

Poziom 3:  Quickmarch (CEFR A1/A2)
Co powinien umieć kandydat?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania egzaminów Firstwords i Springboard, kandydat umie czytać teksty ze zrozumieniem oraz wyłapać ogólny sens i najważniejsze informacje z rozmów na bliskie sobie tematy, a także w zrozumiały sposób mówić i pisać o swoich sympatiach, antypatiach, zainteresowaniach, planach na przyszłość i wydarzeniach z przeszłości.

Część pisemna (1 godz.) Część ustna 20 min
Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami oraz uzupełniają luki w krótkim tekście. Odbywa się w grupie pięcioosobowej. Dzieci wykonują 2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami. W drugim zadaniu kandydat mówi o swoim mieście, domu, szkole, pokoju w domu, ulubionej potrawie, zabawce czy nauczycielu

Poziom 4:  Breakthrough (CEFR A2)
Co powinien umieć kandydat?
Na tym poziomie, oprócz umiejętności potrzebnych do zdania Firstwords, Springboard i Quickmarch, kandydat umie opisywać cele i wydarzenia, wydawać polecenia, udzielać wyjaśnień oraz wyrażać opinie i spekulować.

Część pisemna (1 godz. 15 min.) Część ustna 20 min
Składa się z 6 zadań, w których dzieci wskazują poprawną odpowiedź (jedną z trzech), dopasowują słowa lub wypowiedzi do obrazków, łączą pytania z pasującymi do nich odpowiedziami, uzupełniają luki w krótkim tekście oraz tworzą krótkie opowiadanie (75 słów) na podstawie podanych obrazków. 2 zadania. Pierwsze to gra planszowa, w trakcie której każde dziecko odpowiada na przynajmniej dwa pytania związane ze swoim najbliższym otoczeniem i swoimi zainteresowaniami.W drugim zadaniu kandydat mówi o wakacjach, podróżowaniu, swojej przyszłej pracy czy nieprzyjemnym wydarzeniu, które mu się przydarzyło.

Kiedy i gdzie można zdawać egzamin International Certificate Young Learners?

Egzaminy International Certificate Young Learners odbywają się siedem razy w roku w miesiącach: luty, marzec, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień. Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodniu.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na konkretną sesję egzaminacyjną dostępne są w autoryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson English International Certificate Young Learners.

Znajdź swoje centrum egzaminacyjne

 

W jaki sposób przygotować się do egzaminu International Certificate Young Learners?

Wszystkie egzaminy, nawet egzaminy dla dzieci, wymagają odpowiedniego przygotowania. W ofercie kursów Pearson znajdują się pomoce i kursy opracowane specjalnie z myślą o dzieciach przygotowujących się do egzaminu International Certificate Young Learners.

Kursy zapewniające przygotowanie do egzaminu International Certificate Young Learners:

 

Przykładowe testy

Przykładowe arkusze egzaminacyjne pomogą dzieciom oswoić się z formułą egzaminu, dzięki czemu podejdą do testów bez stresu, za to z dużą dozą pewności siebie. 

Przykładowe testy dla każdego poziomu egzaminu dostępne są do pobrania ze strony globalnej kursu, wraz z szeregiem innych materiałów pomocniczych.

PRZYKŁADOWE TESTY

O czym warto pamiętać przed egzaminem?

Egzamin International Certificate Young Learners to bezstresowa forma sprawdzenia poziomu językowego dziecka, opierająca się na zabawie i przebiegająca w swobodnej i życzliwej atmosferze. Dziecko powinno podchodzić do egzaminu bez strachu i obawy przed porażką, za to z przekonaniem, że jego wysiłek włożony w naukę języka angielskiego zostanie odpowiednio doceniony i nagrodzony. Niech International Certificate Young Learners stanie się dla Państwa dziecka początkiem fascynującej przygody z językiem angielskim!

W przypadku kandydatów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania egzaminu do potrzeb kandydata, konieczne jest przedstawienie takiego orzeczenia w centrum egzaminacyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Egzamin zostanie dostosowany wyłącznie po okazaniu orzeczenia.

W przypadku zapisu na egzamin po terminie zgłoszenia stosowana jest dodatkowa opłata administracyjna tzw. late fee.

Materiały i informacje dla centrów egzaminacyjnych

Na stronie globalnej egzaminu dostępny jest szereg wartościowych zasobów dla centrów egzaminacyjnych, takich jak wskazówki dla kandydatów, formularze administracyjne czy przewodniki po egzaminach.

MATERIAŁY DLA CENTRÓW    HARMONOGRAM SESJI

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu – malgorzata.rozpara@pearson.com.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.