Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnych 2021-2022

Egzaminy dla dzieci International Certificate Young Learners (PTE YL) i egzaminy dla młodzieży i dorosłych International Certificate (PTE General) odbywają się  7 razy w roku.

Szczegółowe informacje o terminach sesji znajdują się poniżej. Dokładne terminy rejestracji na poszczególne sesje egzaminacyjne ustalane są przez autoryzowane centra egzaminacyjne Pearson English International Certificate.  Lista centrów egzaminacyjnych znajduje się w zakładce Znajdź centrum egzaminacyjne.
 

Maj 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

4 kwietnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

4 kwietnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

11 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

29 kwietnia

Termin egzaminu ustnego.

30 kwietnia - 14 maja

Termin egzaminu pisemnego.

14 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 maja

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

24 maja

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

25 maja

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

27 czerwca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

27 czerwca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

4-18 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

4 lipca

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

4 lipca

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Czerwiec 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

9 maja

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

9 maja

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

16 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

3 czerwca

Termin egzaminu ustnego.

4-18 czerwca

Termin egzaminu pisemnego.

18 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

23 czerwca

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

28 czerwca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

29 czerwca

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

1 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

1 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

22 sierpnia - 5 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

8 sierpnia

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

8 sierpnia

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Lipiec 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

13 czerwca

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

13 czerwca

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

20 czerwca

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

8 lipca

Termin egzaminu ustnego.

9-23 lipca

Termin egzaminu pisemnego.

23 lipca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

28 lipca

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

2 sierpnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

3 sierpnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

5 września

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

5 września

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12-16 września

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

12 września

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

12 września

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Październik 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

29 sierpnia

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

29 sierpnia

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

5 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

23 września

Termin egzaminu ustnego.

24 września - 8 października

Termin egzaminu pisemnego.

8 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

13 października

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

18 października

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

19 października

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

21 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

21 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

28 listopada - 12 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

28 listopada

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

28 listopada

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Listopad 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

3 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

3 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

10 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

28 października

Termin egzaminu ustnego.

29 października -
2 listopada

Termin egzaminu pisemnego.

12 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

17 listopada

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

22 listopada

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

23 listopada

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

9 stycznia 2023

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

9 stycznia 2023

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

16-30 stycznia 2023

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

16 stycznia 2023

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

16 stycznia 2023

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Grudzień 2022

Sesje

Daty

Zgłoszenie konieczności dostosowania egzaminu dla kandydatów ze specjalnymi wymaganiami.

31 października

Zgłoszenie nowych egzaminatorów. 

31 października

Ostateczny termin dla centrów egzaminacyjnych na rejestrację kandydatów w systemie Edexel Online.*

7 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu.**

25 listopada

Termin egzaminu ustnego.

26 listopada - 10 grudnia

Termin egzaminu pisemnego.

10 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

15 grudnia

Ostateczny termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

20 grudnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu.

21 grudnia

Ogłoszenie wyników w Edexcel Online.*

6 lutego 2023

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii.*

6 lutego 2023

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

13-27 lutego 2023

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) drogą mailową.

13 lutego 2023

Wysyłka pocztą certyfikatów z Wielkiej Brytanii. 

13 lutego 2023

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skryptów nagrań części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona
w Wielkiej Brytanii. 

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.