Sprawdź terminy sesji egzaminacyjnych 2023-2024

Egzaminy dla dzieci International Certificate Young Learners (PTE YL) i egzaminy dla młodzieży i dorosłych International Certificate (PTE General) odbywają się  7 razy w roku.

Szczegółowe informacje o terminach sesji znajdują się poniżej. Dokładne terminy rejestracji na poszczególne sesje egzaminacyjne ustalane są przez autoryzowane centra egzaminacyjne Pearson English International Certificate.  Lista centrów egzaminacyjnych znajduje się w zakładce Znajdź centrum egzaminacyjne.
 

Październik 2023

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

16 września

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

16 września

Początek przyjmowania zgłoszeń

11 sierpnia

Termin przyjmowania zgłoszeń*

8 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

29 września

Egzamin ustny

30 września - 14 października

Egzamin pisemny

14 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 października

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

30 września - 21 października

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

21 października

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

27 listopada

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

27 listopada

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

4-18 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

4 grudnia

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

4 grudnia

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Listopad 2023

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

14 października

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

14 października

Początek przyjmowania zgłoszeń

8 września

Termin przyjmowania zgłoszeń*

6 października

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

27 października

Egzamin ustny

28 października - 11 listopada

Egzamin pisemny

11 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

16 listopada

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

28 października - 18 listopada

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

18 listopada

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

8 stycznia 2024

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

8 stycznia 2024

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

15-29 stycznia 2024

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

15 stycznia 2024

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

15 stycznia 2024

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Grudzień 2023

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

18 listopada

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

18 listopada

Początek przyjmowania zgłoszeń

6 października

Termin przyjmowania zgłoszeń*

3 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

1 grudnia

Egzamin ustny

2-16 grudnia

Egzamin pisemny

16 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

30 grudnia

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

2-23 grudnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

5 stycznia 2024

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

5 lutego 2024

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

5 lutego 2024

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

29 stycznia - 12 lutego 2024

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

12 lutego 2024

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

12 lutego 2024

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Luty 2024 (tylko International Certificate, brak sesji Young Learners)

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

13 stycznia

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

13 stycznia

Początek przyjmowania zgłoszeń

8 grudnia 2023

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

8 grudnia 2023

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

8 grudnia 2023

Termin przyjmowania zgłoszeń*

5 stycznia

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

12 stycznia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

26 stycznia

Egzamin ustny

27 stycznia - 10 lutego

Egzamin pisemny

10 lutego

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

15 lutego

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

16 lutego

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

17 lutego

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

17 lutego

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

25 marca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

25 marca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

1-15 kwietnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

12 lutego 2024

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

2 kwietnia

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

8 kwietnia

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Marzec 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

24 lutego

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

24 lutego

Początek przyjmowania zgłoszeń

19 stycznia

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

19 stycznia

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

19 stycznia

Termin przyjmowania zgłoszeń*

16 lutego

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

23 lutego

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

8 marca

Egzamin ustny

9-23 marca

Egzamin pisemny

23 marca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

28 marca

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

29 marca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

30 marca

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

30 marca

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

7 maja

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

7 maja

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

13-27 maja

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

13 maja

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

13 maja

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

20 maja

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Maj 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

20 kwietnia

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

20 kwietnia

Początek przyjmowania zgłoszeń

15 marca

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

15 marca

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

15 marca

Termin przyjmowania zgłoszeń*

12 kwietnia

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

19 kwietnia

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

3 maja

Egzamin ustny

4-18 maja

Egzamin pisemny

18 maja

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

23 maja

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

24 maja

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

25 maja

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

25 maja

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

1 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

1 lipca

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

8-22 lipca

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

8 lipca

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

8 lipca

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

15 lipca

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Czerwiec 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

25 maja

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

25 maja

Początek przyjmowania zgłoszeń

19 kwietnia

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

19 kwietnia

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

19 kwietnia

Termin przyjmowania zgłoszeń*

17 maja

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

24 maja

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

7 czerwca

Egzamin ustny

8-22 czerwca

Egzamin pisemny

22 czerwca

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

27 czerwca

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

28 czerwca

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

29 czerwca

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

29 czerwca

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

5 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

5 sierpnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

12-26 sierpnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

12 sierpnia

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

12 sierpnia

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

19 sierpnia

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Październik 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

21 września

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

21 września

Początek przyjmowania zgłoszeń

16 sierpnia

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

16 sierpnia

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

16 sierpnia

Termin przyjmowania zgłoszeń*

13 września

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

20 września

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

4 października

Egzamin ustny

5-19 października

Egzamin pisemny

19 października

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

24 października

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

25 października

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

26 października

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

26 października

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

2 grudnia

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

2 grudnia

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

2-16 grudnia

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

9 grudnia

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

9 grudnia

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

16 grudnia

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Listopad 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

19 października

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

19 października

Początek przyjmowania zgłoszeń

13 września

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

13 września

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

13 września

Termin przyjmowania zgłoszeń*

11 października

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

18 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

1 listopada

Egzamin ustny

2-16 listopada

Egzamin pisemny

16 listopada

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

21 listopada

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

22 listopada

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

23 listopada

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

23 listopada

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

13 stycznia 2025

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

13 stycznia 2025

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

20 stycznia - 3 lutego 2025

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

20 stycznia 2025

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

20 stycznia 2025

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

27 stycznia 2025

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Grudzień 2024

Sesje

Daty

Termin zgłoszenia potrzeby dostosowania testu pisemnego

16 listopada

Termin przesłania zgłoszeń egzaminatora/asesora

16 listopada

Początek przyjmowania zgłoszeń

4 października

Termin przyjmowania wniosków o modyfikację arkuszy

4 października

Początek przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

4 października

Termin przyjmowania zgłoszeń*

1 listopada

Termin obowiązkowego wypełnienia przez centra formularza inspekcyjnego

8 listopada

Ostateczny termin na rezygnację z przystąpienia do egzaminu**

29 listopada

Egzamin ustny

30 listopada - 14 grudnia

Egzamin pisemny

14 grudnia

Ostateczny termin dostarczenia egzaminów do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.***

19 grudnia

Termin przesyłania nagrań w systemie Learner Work Transfer

20 grudnia

Ostateczny termin zgłaszania nieprzewidzianych okoliczności zaistniałych podczas egzaminu

3 stycznia 2025

Końcowy termin przyjmowania wniosków o certyfikaty ze znakami diaktrycznymi

3 stycznia 2025

Ogłoszenie wyników poprzez Edexcel Online (tylko dla centrów egz.)

3 lutego 2025

Wysyłka pocztą pisemnych wyników z Wielkiej Brytanii*

3 lutego 2025

Termin wnioskowania o ponowne sprawdzenie egzaminu

10-24 lutego 2025

Wysyłka szczegółowych raportów (performance reports) emailem z Wielkiej Brytanii

10 lutego 2025

Wysyłka pocztą pisemnych certyfikatów z Wielkiej Brytanii

10 lutego 2025

Wysyłka pocztą z Wielkiej Brytanii pisemnych certyfikatów ze znakami diaktrycznymi

17 lutego 2025

 

* Uwaga! Termin dotyczy wyłącznie centrów egzaminacyjnych. Terminy rejestracji na egzaminy dla kandydatów dostępne
w centrum egzaminacyjnym.

** Zapisy na egzamin po tym terminie związane są z poniesieniem dodatkowej opłaty tzw. late fee.

***Dostępność wyników zależy od terminu dostarczenia przez wszystkie centra egzaminacyjne na świecie skrytpów nagrań
części ustnej oraz nagrań do siedziby Pearsona w Wielkiej Brytanii.

 

UWAGA! Niektóre sesje egzaminacyjne nie są dostępne w wybranych centrach egzaminacyjnych. Skontaktuj się z nami, żeby potwierdzić dostępność sesji w twoim centrum egzaminacyjnym.

Egzamin masz już za sobą? Zgłoś się do swojego centrum egzaminacyjnego po wyniki!

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.