Katalog produktów

Mądra cyfryzacja

Rozwiązania cyfrowe

Mądra cyfryzacja

W dwudziestym pierwszym wieku nie da się uniknąć cyfryzacji, nawet tam, gdzie dzięki umiejętnościom i wiedzy nauczycieli pewnie można byłoby sobie bez niej poradzić, czyli w szkole. Zastąpienie drukowanego podręcznika takim samym, tylko wyświetlanym na ekranie komputera nie zmieni niestety nic. Tablet zamiast tornistra pełnego książek to także nie recepta na unowocześnienie szkoły. Nawet elektroniczny dziennik, tablica interaktywna w klasie i darmowa sieć Wi-Fi na szkolnym korytarzu same nie zmienią jakości edukacji. 

Nauczyciele i uczniowie potrzebują dziś już nie tylko materiałów, ale również bardzo dobrze przygotowanych i zintegrowanych z zasobami narzędzi pozwalających szybko diagnozować potrzeby, sprawnie przygotowywać ciekawe lekcje, skuteczniej uczyć, mocniej motywować i łatwiej zapamiętywać. Potrzebują łatwych w obsłudze, ale zaawansowanych funkcjonalnie rozwiązań. Choć nie zmieniają się podstawowe treści, łatwiej przedstawić i zrozumieć zawiłości gramatyczne, korzystając z wideoprezentacji. Dłużej można utrzymać koncentrację uczniów w klasie, jeśli wykonują oni ćwiczenia interaktywne, wyświetlane na ekranie, gdzie natychmiast możemy sprawdzić poprawność wpisanej odpowiedzi. Mądrze zorganizowana cyfrowa szkoła to przede wszystkim dobrze przygotowani nauczyciele, chętnie i z przekonaniem korzystający z komputerów, internetu, czy Facebooka i wiedzący, jak wykorzystać naturalne zafascynowanie młodzieży smartfonami, portalami i filmami na YouTube. 

Mądrze zorganizowana cyfrowa szkoła to taka, w której dzięki technologii praca nauczyciela może być skuteczniejsza i łatwiejsza, a nauka przyjemniejsza i bardziej motywująca dla ucznia.

Skuteczniej można zmotywować młodzież do odrabiania zadań domowych, umieszczając odpowiednie ćwiczenia w internecie. Odpowiednio przygotowane elektroniczne gry edukacyjne pozwalają w przyjemny sposób zapamiętać nie tylko pojedyncze słowa, ale całe zwroty i zdania. Umiejętnie wykorzystany portal społecznościowy to doskonałe narzędzie do nauki konwersacji, monitorowania pisemnych form wypowiedzi i do kontaktu z nauczycielem poza zajęciami. Jeżeli tylko chcemy uczyć języków obcych w nowoczesny sposób, mamy w czym wybierać.

Cyfryzacja szkoły rozpoczyna się w umyśle nauczyciela. To on wie, które umiejętności najlepiej nadają się do tego, by ćwiczyć je przy komputerze, a które wymagają metod tradycyjnych. To nauczyciel wie najlepiej, które zagadnienia pokazać na tablicy interaktywnej, a które zadania umieścić w internecie jako pracę domową. Dlatego dobrego nauczyciela nigdy nie zastąpi nawet najlepszy komputer i najnowocześniejsza technologia.

Cyfrowa szkoła oznacza zmianę, która nie musi i nie powinna nastąpić gwałtownie. Wypracowane przez lata skuteczne, tradycyjne metody warto uzupełniać i wspomagać tym, co dziś stało się dostępne i co pomoże nam rozbudzić ciekawość uczniów, urozmaicić szarą szkolną codzienność, a przede wszystkim umożliwi skuteczniejsze osiąganie wyznaczonych celów. Interaktywny podręcznik w formie elektronicznej zmotywuje młodych ludzi do pracy na lekcji, a samosprawdzające się zadania domowe na platformie internetowej pozwolą im osiągać lepsze wyniki na testach i egzaminach. Nauczyciel wyposażony w takie narzędzia zyskuje nie tylko nowe motywatory, ale także inne możliwości planowania lekcji, na której więcej czasu można poświęcić na przykład na ćwiczenie konwersacji.

„Ważnym zadaniem szkoły [...] jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. ”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw RP, nr 4 z dnia 15 stycznia 2009)
 

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego obejmują umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej."

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.