Od stycznia 2024 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prace nad zmianami w systemie oświaty. Aby przybliżyć Państwu ten proces i jego wpływ na pracę nauczycieli i szkół, nasza ekspertka, dr Anna Abramczyk, przygotowała podsumowanie tego, jakie zmiany w podstawie programowej oraz egzaminach zewnętrznych są planowane oraz od kiedy będą obowiązywały w szkołach.   

I.  Kalendarium zmian podstaw programowych 


Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje: 

  1. Wprowadzenie uszczuplonej podstawy programowej w roku 2024/2025 w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

  2. Kompleksową zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, w poszczególnych typach szkół i wdrożenie NOWEJ podstawy programowej
     

  • Dla szkół podstawowych – od roku szkolnego 2026/2027 (w klasie I, IV i VII) 

  • Dla szkół ponadpodstawowych – od roku szkolnego 2028/2029 (w klasie I) 

II. Zmiany w uszczuplonej podstawie programowej dla języków obcych 


Aby przybliżyć Państwu projekty tych zmian, a także dokonać interpretacji proponowanych zapisów prawnych, nasza ekspertka, dr Anna Abramczyk, przygotowała opis zmian w postawie programowej dla języków obcych wraz z komentarzem.

Uwaga! MEN podkreśla, że proponowane zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, by nie było konieczności wymiany podręczników.

 

Zapoznaj się z projektem MEN

 

Proponowane zmiany nie dotyczą ograniczenia treści nauczania w klasach 1-3 szkół podstawowych.

III. Egzaminy zewnętrzne


W związku ze zmianami  w podstawie podstawowej, która zacznie obwiązywać od roku szkolnego 2024/2025, należy spodziewać się także zmian w przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.  

Po zatwierdzeniu przez Sejm uszczuplonej podstawy programowej (czerwiec 2024 roku), Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje na początek roku szkolnego 2024/2025 zaktualizowane informatory o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym uwzględniające wprowadzone w podstawie programowej zmiany. 

W grudniu 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni także wszystkim szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego, zgodnego z wymaganiami podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2024 r.  

IV. Webinarium

Webinarium „Fakty i mity zmian w systemie oświaty” z dr Anną Abramczyk
23 maja 2024, godz. 19:00 

Podczas webinarium dowiesz się:  

  • o zmianach legislacyjnych, które są w toku,
  • o planowanych zmianach w podstawie programowej na rok szkolny 2024/ 2025,  
  • o planach MEN w kwestii podstawy programowej na kolejne lata,
  • o wpływie zmian w podstawach programowych na egzaminy zewnętrzne.

Nasza ekspertka odpowie także na najczęściej zadawane pytania uczestników szkolenia.

 


Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Ekspertka do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz rzeczoznawca MEN w zakresie podręczników do języka niemieckiego. Nauczycielka z 25-letnim stażem, od 20 lat doradczyni metodyczna we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Autorka artykułów metodycznych i naukowych. Wieloletnia egzaminatorka maturalna.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.